Małe Rzeczy Cytaty

Małe Rzeczy Cytaty: Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach - to wielka rzecz. -Augustyn Św


małe-rzeczy-są-naprawdę-łe-ale-być-wiernym-w-łych-rzeczach-to-wielka-rzecz
Małe Rzeczy Cytaty: Małe rzeczy są nap­rawdę małe, ale być wier­nym w małych rzeczach - to wiel­ka rzecz. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Małe Rzeczy Cytaty: At­mosfe­ra była gęsta od myśli i rzeczy do po­wie­dze­nia. Ale w ta­kich mo­men­tach mówi się tyl­ko Małe Rzeczy. Duże Rzeczy są scho­wane w środ­ku, nie wypowiedziane. -Arundhati Roy


at­mosfe­ra-była-gęsta-od myśli-i rzeczy-do po­wie­dze­nia-ale w ­kich-mo­men­tach-mówi ę-tyl­ko-małe-rzeczy-duże rzeczy
Małe Rzeczy Cytaty: Miłość rzeczy małe umie zamieniać na rzeczy wielkie. -Faustyna Kowalska Św


miłość-rzeczy-łe-umie-zamieniać-na-rzeczy-wielkie
Małe Rzeczy Cytaty: Tra­gedią wielu ludzi jest prze­kona­nie, że są stworze­ni do rzeczy wiel­kich, pod­czas gdy z trud­nością ro­bią rzeczy małe. -Ryszard Bukowski


tra­gedią-wielu-ludzi-jest prze­kona­nie-że są stworze­-do rzeczy-wiel­kich-pod­czas-gdy-z trud­nośą-ro­bią-rzeczy-łe
Małe Rzeczy Cytaty: Nie potrafimy robić wielkich rzeczy. Możemy robić rzeczy małe, a to z wielką miłością. -Matka Teresa z Kalkuty


nie-potrafimy-robić-wielkich-rzeczy-możemy-robić-rzeczy-łe-a-to-z-wielką-miłośą
Małe Rzeczy Cytaty: Wiel­cy ludzie dos­trze­gają małe rzeczy. -Kossak


wiel­cy-ludzie-­trze­gają-łe-rzeczy
Małe Rzeczy Cytaty: A kto ma za nic małe rzeczy, wnet podupadnie. Syr 19,1 -Biblia


a-kto-za-nic-łe-rzeczy-wnet-podupadnie-syr-191
Małe Rzeczy Cytaty: Wielkie okazje oczekują tych, którzy dają z siebie więcej, niż się od nich wymaga. Możemy nie mieć okazji wykonywania wielkich rzeczy w wielki sposób, ale każdy może wykonywać małe rzeczy w wielki sposób. -H. Jackson Brown


Małe Rzeczy Cytaty: Dzięki zgodzie małe rzeczy rosną, przez niezgodę - wielkie upadają. -Salustiusz


dzięki-zgodzie-łe-rzeczy-rosną-przez-niezgodę-wielkie-upadają
Małe Rzeczy Cytaty: Cza­sem małe rzeczy od wiel­kich czy­nią o wiele więcej... -Chemicals


cza­sem-łe-rzeczy-od wiel­kich-czy­ą-o wiele-więcej
Małe Rzeczy Cytaty: Każda rzecz wiel­ka mu­si koszto­wać i mu­si być trud­na. Tyl­ko rzeczy małe i liche są łatwe. -Stefan Wyszyński


każda-rzecz-wiel­ka-mu­-koszto­wać-i mu­-być-trud­na-tyl­ko rzeczy-łe-i liche-są łatwe
Małe Rzeczy Cytaty: Wystarczą małe rzeczy, aby uszczęśliwić mędrca; głupca natomiast nic nie uraduje. Dlatego jest tak wielu zrozpaczonych. -Francois de la Rochefoucauld


wystarczą-łe-rzeczy-aby-uszczęśliwić-mędrca-głupca-natomiast-nic-nie-uraduje-dlatego-jest-tak-wielu-zrozpaczonych
Małe Rzeczy Cytaty: Ci, co kupują rzeczy niepotrzebne, zawsze są mądrzejsi niż sądzą – kupują małe marzenia. -Fernando Pessoa


ci-co-kupują-rzeczy-niepotrzebne-zawsze-są-mądrzejsi-ż-sądzą-kupują-łe-marzenia
Małe Rzeczy Cytaty: Ci, co ku­pują rzeczy niepot­rzeb­ne, zaw­sze są mądrzej­si niż sądzą - ku­pują małe marzenia. -Fernando Pessoa


ci-co ku­pują-rzeczy-niepot­rzeb­ne-zaw­sze-są mądrzej­-ż-sądzą- ku­pują-łe-marzenia
Małe Rzeczy Cytaty: możliwe że mógłbym użyć jej inaczej np. napisać 4 reportaże o perspektywach rozwoju małych miasteczek ale mam w dupie małe miasteczka mam w dupie małe miasteczka mam w dupie małe miasteczka! -Andrzej Bursa


Małe Rzeczy Cytaty: Małe dzieci są ta­kie bez­bron­ne, są nieświadome, cieszą je rzeczy małe i często bez ni­by większe­go znaczenia... Dziec­ko ma wyob­raźnię i pod­da­je się jej, A może tu tkwi sedno... może nie wol­no zat­ra­cić w swo­jej duszy dziecka, może war­to na zaw­sze po­zos­tac nim. Do­rośli ro­bią krzywdę in­nym świadomie, kiedy dziec­ko je­dynie nieświado­mie jest w sta­nie zro­bić krzywdę tyl­ko sobie. K. Ch. -KasiaCh


Małe Rzeczy Cytaty: Małe dobro wielkiego złego nie ozdobi ani naprawi; małe zło wielkie dobro zepsuje. -Aleksander Fredro


małe-dobro-wielkiego-złego-nie-ozdobi-ani-naprawi-łe-zło-wielkie-dobro-zepsuje