Małego Szczęścia Cytaty

Małego Szczęścia Cytaty: Są ludzie, którzy nie zauważają małego szczęścia, ponieważ daremnie czekają na duże -Pearl Buck


są-ludzie-którzy-nie-zauważają-łego-szczęścia-ponieważ-daremnie-czekają-na-że
Małego Szczęścia Cytaty: Są ludzie, którzy nie zauważają małego szczęścia, ponieważ daremnie czekają na duże. -Pearl Buck


są-ludzie-którzy-nie-zauważają-łego-szczęścia-ponieważ-daremnie-czekają-na-że
Małego Szczęścia Cytaty: Są ludzie, którzy nie zauważają małego szczęścia, po­nieważ da­rem­nie cze­kają na duże. -Pearl Buck


są ludzie-którzy-nie zauważają-łego-szczęścia-po­nieważ-da­rem­nie-cze­kają-na że
Małego Szczęścia Cytaty: Jeśli człowiek pragnie być szczęśliwy, powinien nie tylko dążyć do szczęścia własnego, ale również do szczęścia społeczności, do której należy i do szczęścia bliźnich, którzy ją tworzą. -Ernst Haeckel


Małego Szczęścia Cytaty: Szczęścia tak mało jest, jak sięgnę wzrokiem, że gdzie jest szczęścia nadzieja, jest już za wiele o szczęścia nadzieję. -Stanisław Wyspiański


szczęścia-tak-ło-jest-jak-ęgnę-wzrokiem-że-gdzie-jest-szczęścia-nadzieja-jest-już-za-wiele-o-szczęścia-nadzieję
Małego Szczęścia Cytaty: Frazes - skrzyżowanie małego człowieka z wielką sprawą. -Anonim


frazes-skrzyżowanie-łego-człowieka-z-wielką-sprawą
Małego Szczęścia Cytaty: Ludzie małego kalibru lubią wsiadać na wielkiego konia. -Magdalena Samozwaniec


ludzie-łego-kalibru-lubią-wsiadać-na-wielkiego-konia
Małego Szczęścia Cytaty: Trud­niej kochać bliźniego niż małego fiata. -Jan Twardowski


trud­niej-kochać-bliźniego-ż-łego-fiata
Małego Szczęścia Cytaty: Kiedy mężczyz­nom odbija? Mają tak od małego  -bystry.76


kiedy-mężczyz­nom-odbija-mają-tak-od łego 
Małego Szczęścia Cytaty: Bez majątku wiele do szczęścia brakuje, a z majtkiem jeszcze więcej do szczęścia przeszkadza. -Władysław Walenty Fedorowicz


bez-majątku-wiele-do-szczęścia-brakuje-a-z-majtkiem-jeszcze-więcej-do-szczęścia-przeszkadza
Małego Szczęścia Cytaty: Fra­zes - to skrzyżowa­nie małego człowieka z wielką sprawą. -Karol Kord


fra­zes- to skrzyżowa­nie-łego-człowieka-z wielką-sprawą
Małego Szczęścia Cytaty: Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. -Lew Tołstoj


wiedza-daje-pokorę-wielkiemu-dziwi-przeciętnego-nadyma-łego
Małego Szczęścia Cytaty: Do znamion człowieka małego należy niezdolność rozumienia cudzych myśli. -Aleksander Świętochowski


do-znamion-człowieka-łego-należy-niezdolność-rozumienia-cudzych-myśli
Małego Szczęścia Cytaty: Do­daj małe do małego, a pow­sta­nie wiel­ki stos. -Horacy


do­daj-łe-do łego-a pow­sta­nie-wiel­ki-stos
Małego Szczęścia Cytaty: Szczęścia pragnie cały świat, każdy, kogo znam, lecz dać sobie szczęścia kwiat, nikt nie może sam. -Lothar Zenetti


szczęścia-pragnie-cały-świat-każdy-kogo-znam-lecz-dać-sobie-szczęścia-kwiat-nikt-nie-może-sam
Małego Szczęścia Cytaty: - Co po­dać? - Szczęścia pop­roszę, szczęścia. -Lynx71


 co po­dać-szczęścia-pop­roszę-szczęścia
Małego Szczęścia Cytaty: do szczęścia bra­kuje mi je­dynie szczęścia . -cala_ja


do szczęścia-bra­kuje-mi ­dynie-szczęścia
Małego Szczęścia Cytaty: Tak nap­rawdę niewiele pot­rze­ba człowieko­wi do szczęścia, ale trze­ba wiele szczęścia, by on to zrozumiał Z cyk­lu po­wieści


tak-nap­rawdę-niewiele-pot­rze­ba-człowieko­wi-do szczęścia-ale-trze­ba-wiele-szczęścia-by on to zrozumiał-z-cyk­lu-po­wieś