Mały Człowiek Może Cytaty

Mały Człowiek Może Cytaty: Mały człowiek może mieć wielką duszę. -Anonim


mały-człowiek-może-mieć-wielką-duszę
Mały Człowiek Może Cytaty: Bardzo mały człowiek może rzucać bardzo duży cień. -Anonim


bardzo-ły-człowiek-może-rzucać-bardzo-ży-cień
Mały Człowiek Może Cytaty: Mały jest, ko­go wiel­ki los niszczy; ko­go niszczy mały los, ten może być wielki. -Fryderyk Chrystian Hebbel


mały-jest-ko­go-wiel­ki-los-niszczy-ko­go-niszczy-ły-los-ten-może-być-wielki
Mały Człowiek Może Cytaty: Bar­dzo mały człowiek może rzu­cać bar­dzo duży cień. -Wojciech Adamiecki


bar­dzo-ły-człowiek-może-rzu­cać-bar­dzo-ży-cień
Mały Człowiek Może Cytaty: Człowiek jest na ogół więcej wyt­rzy­mały na niekorzys­tne wa­run­ki śro­dowis­ko­we niż zwierzęta, niem­niej zbyt­nie zagęszcze­nie może wpłynąć na je­go zdro­wie psychiczne i fizyczne. -Antoni Kępiński


Mały Człowiek Może Cytaty: Wielki człowiek jest wielki nawet w dolinie. Mały jest mały nawet na szczycie góry. -Anonim


wielki-człowiek-jest-wielki-nawet-w-dolinie-mały-jest-ły-nawet-na-szczycie-góry
Mały Człowiek Może Cytaty: Mały człowiek rośnie, gdy zrozumie małość. Wielki człowiek maleje, gdy zapatrzy się w swoją wielkość. -Anonim


mały-człowiek-rośnie-gdy-zrozumie-łość-wielki-człowiek-maleje-gdy-zapatrzy-ę-w-swoją-wielkość
Mały Człowiek Może Cytaty: Mały jest, kogo wielki los niszczy; kogo niszczy mały los, ten może być wielki. -Fryderyk Chrystian Hebbel


mały-jest-kogo-wielki-los-niszczy-kogo-niszczy-ły-los-ten-może-być-wielki
Mały Człowiek Może Cytaty: Człowiek we własnym życiu gra zaledwie mały epizod. -Stanisław Jerzy Lec


człowiek-we-własnym-życiu-gra-zaledwie-ły-epizod
Mały Człowiek Może Cytaty: Pa­radoks pun­ktu odniesienia. Mały wiel­ki człowiek... -patt_


pa­radoks-pun­ktu-odniesienia-mały-wiel­ki-człowiek
Mały Człowiek Może Cytaty: Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego  -Avantdeces


Mały Człowiek Może Cytaty: Spotyka się człowieka i mija się go obojętnie, a człowiek ten stoi przed tobą jak jakiś mały świat. -Anonim


spotyka-ę-człowieka-i-mija-ę-go-obojętnie-a-człowiek-ten-stoi-przed-tobą-jak-jakiś-ły-świat
Mały Człowiek Może Cytaty: Człowiek wyk­ształco­ny może de­bato­wać na wiele te­matów, człowiek od­ważny może de­bato­wać na każdy temat. -Lustus


człowiek-wyk­ształco­ny-może-de­bato­wać-na wiele-te­matów-człowiek-od­ważny-może-de­bato­wać-na każdy-temat
Mały Człowiek Może Cytaty: Lep­szy mały ogień, który nas og­rze­wa, niż wiel­ki, który może nas spalić. -Thomas Fuller


lep­szy-ły-ogień-który-nas-og­rze­wa-ż-wiel­ki-który-może-nas-spalić
Mały Człowiek Może Cytaty: Ob­le­piony w zda­nia jes­tem cały W myśli cudze z echa wydarte Wśród wiel­kich li­ter ja człowiek mały Od­daję im ser­ce, bo ser­ca są warte. -PanBarnaba


ob­­piony-w zda­nia-jes­tem-cały-w-myśli-cudze-z echa-wydarte-wśród-wiel­kich-li­ter-ja człowiek-ły-od­daję-im ser­-bo ser­ca
Mały Człowiek Może Cytaty: Człowiek staje się taki mały jak pożądanie, które nim zawładnęło, i taki wielki, jak jego aspiracje. -James Allen


człowiek-staje-ę-taki-ły-jak-pożądanie-które-nim-zawładnęło-i-taki-wielki-jak-jego-aspiracje
Mały Człowiek Może Cytaty: Kupno psa może być jedyną okazją, kiedy człowiek może wybrać rodzinę. -Mordechai Siegal


kupno-psa-może-być-jedyną-okazją-kiedy-człowiek-może-wybrać-rodzinę
Mały Człowiek Może Cytaty: Człowiek bied­ny więcej może dać niż człowiek bo­gaty . -Chemicals


człowiek-bied­ny-więcej-może-dać-ż-człowiek-bo­gaty