Małych Rzeczach Cytaty

Małych Rzeczach Cytaty: Dowodem wysokiego wykształcenia jest umiejętność mówienia o rzeczach największych w sposób najprostszy. -Ralph Waldo Emerson


dowodem-wysokiego-wykształcenia-jest-umiejętność-mówienia-o-rzeczach-największych-w-sposób-najprostszy
Małych Rzeczach Cytaty: Niepo­koją nas nie rzeczy, lecz nasze mniema­nia o rzeczach. -Epiktet z Hierapolis


niepo­koją-nas-nie rzeczy-lecz-nasze-mniema­nia-o rzeczach
Małych Rzeczach Cytaty: Wielcy łotrowie sądzą małych. -Anonim


wielcy-łotrowie-sądzą-łych
Małych Rzeczach Cytaty: Ludzi uczyć potrzeba tak, by nie wiedzieli; O nowych rzeczach mówić, że tylko zapomnieli. -Aleksander Pope


ludzi-uczyć-potrzeba-tak-by-nie-wiedzieli-o-nowych-rzeczach-mówić-że-tylko-zapomnieli
Małych Rzeczach Cytaty: Mężczyźni w ogóle mają nader słabe pojęcie o dwóch rzeczach, mianowicie o logice i delikatności. -Henryk Sienkiewicz


mężczyź-w-ogó-mają-nader-słabe-pojęcie-o-dwóch-rzeczach-mianowicie-o-logice-i-delikatnoś
Małych Rzeczach Cytaty: Cze­kając na wiado­mość od ciebie nie mam cza­su by myśleć o in­nych rzeczach  -Intryga


cze­kając-na wiado­mość-od ciebie-nie-mam-cza­su-by myść-o in­nych-rzeczach 
Małych Rzeczach Cytaty: dla małych jes­teśmy wielcy. -lolo13


dla-łych-jes­teśmy-wielcy
Małych Rzeczach Cytaty: Jakże nędzne są myśli ludzi małych. -Adolf Hitler


jakże-nędzne-są-myśli-ludzi-łych
Małych Rzeczach Cytaty: Przedmiotem psychologii jest przekazanie nam zupełnie innego wyobrażenia o rzeczach, które doskonale znamy. -Paul Ambroise Valery


przedmiotem-psychologii-jest-przekazanie-nam-zupełnie-innego-wyobrażenia-o-rzeczach-które-doskonale-znamy
Małych Rzeczach Cytaty: Wiel­ka świętość po­lega na wy­pełnianiu małych obowiązków. -Josemaría Escrivá de Balaguer


Małych Rzeczach Cytaty: Uczony jest człowiekiem, który wie o rzeczach nieznanych innym i nie ma pojęcia o tym, co znają wszyscy. -Albert Einstein


uczony-jest-człowiekiem-który-wie-o-rzeczach-nieznanych-innym-i-nie-pojęcia-o-tym-co-znają-wszyscy
Małych Rzeczach Cytaty: Tylko w ludziach małych nie widzimy nic nadzwyczajnego. -Umberto Eco


tylko-w-ludziach-łych-nie-widzimy-nic-nadzwyczajnego
Małych Rzeczach Cytaty: Na małych cmen­tarzach zmar­li mówią so­bie po imieniu. -Andrzej Coryell


na łych-cmen­tarzach-zmar­li-mówią-so­bie-po imieniu
Małych Rzeczach Cytaty: Dob­re ma­niery składają się z sa­mych małych ofiar. -Ralph Waldo Emerson


Małych Rzeczach Cytaty: Potrzeba nam dyktatorów do małych interesów, nie do wielkich. -Karol Irzykowski


potrzeba-nam-dyktatorów-do-łych-interesów-nie-do-wielkich
Małych Rzeczach Cytaty: To właśnie silni idą do diabła przez małych i głupich. -Marek Hłasko


to-właśnie-silni-idą-do-diabła-przez-łych-i-głupich
Małych Rzeczach Cytaty: Dobre maniery składają się z samych małych ofiar. -Ralph Waldo Emerson


Małych Rzeczach Cytaty: Uczo­ny jest człowiekiem, który wie o rzeczach niez­na­nych in­nym i nie ma pojęcia o tym, co znają wszyscy. -Albert Einstein


uczo­ny-jest człowiekiem-który-wie-o rzeczach-niez­na­nych-in­nym-i nie  pojęcia-o tym-co znają-wszyscy