Małych Stało Cytaty

Małych Stało Cytaty: Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie. -Mark Twain


wiele-rzeczy-łych-stało-ę-wielkimi-tylko-dzięki-odpowiedniej-reklamie
Małych Stało Cytaty: Dob­rze się stało, że źle się stało. -Lech Wałęsa


Małych Stało Cytaty: Mężowie dzielą się na: wyt­rzy­małych, mniej wyt­rzy­małych oraz na tych, którzy się rozwodzą. -Henryk Horosz


mężowie-dzielą ę-na-wyt­rzy­łych-mniej-wyt­rzy­łych-oraz-na tych-którzy ę-rozwodzą
Małych Stało Cytaty: Życie stało się lep­sze, to­warzysze, życie stało się weselsze. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Małych Stało Cytaty: Życie stało się lepsze, towarzysze, życie stało się weselsze. -Józef Stalin


Życie-stało-ę-lepsze-towarzysze-życie-stało-ę-weselsze
Małych Stało Cytaty: Mo­ja mała, smut­na wyob­raźnia. Rzu­ca się na mnie dokład­nie wte­dy, kiedy po­win­na poz­wo­lić mi być spo­kojną. Jak mały, pucha­ty ko­tek, dra­pie swy­mi słod­ki­mi pa­zur­ka­mi naj­bar­dziej czułe miej­sca, a ja nie mogę zab­ra­niać jej się ba­wić. To tyl­ko kil­ka małych ran, pow­tarzam w kółko. Małych, płyt­kich, nic niez­naczących. Za­goją się. Szyb­ko się zagoją. -Arisa


Małych Stało Cytaty: Małych znać po koturnach. -Anonim


małych-znać-po-koturnach
Małych Stało Cytaty: Wielcy łotrowie sądzą małych. -Anonim


wielcy-łotrowie-sądzą-łych
Małych Stało Cytaty: Jakże nędzne są myśli ludzi małych. -Adolf Hitler


jakże-nędzne-są-myśli-ludzi-łych
Małych Stało Cytaty: dla małych jes­teśmy wielcy. -lolo13


dla-łych-jes­teśmy-wielcy
Małych Stało Cytaty: Wiel­ka świętość po­lega na wy­pełnianiu małych obowiązków. -Josemaría Escrivá de Balaguer


Małych Stało Cytaty: Dobre maniery składają się z samych małych ofiar. -Ralph Waldo Emerson


Małych Stało Cytaty: Potrzeba nam dyktatorów do małych interesów, nie do wielkich. -Karol Irzykowski


potrzeba-nam-dyktatorów-do-łych-interesów-nie-do-wielkich
Małych Stało Cytaty: To właśnie silni idą do diabła przez małych i głupich. -Marek Hłasko


to-właśnie-silni-idą-do-diabła-przez-łych-i-głupich
Małych Stało Cytaty: Tylko w ludziach małych nie widzimy nic nadzwyczajnego. -Umberto Eco


tylko-w-ludziach-łych-nie-widzimy-nic-nadzwyczajnego
Małych Stało Cytaty: Na małych cmen­tarzach zmar­li mówią so­bie po imieniu. -Andrzej Coryell


na łych-cmen­tarzach-zmar­li-mówią-so­bie-po imieniu
Małych Stało Cytaty: Dob­re ma­niery składają się z sa­mych małych ofiar. -Ralph Waldo Emerson


Małych Stało Cytaty: ro­jowis­ko mi­liona małych ro­baczków krążących dookoła ser­ca i umysłu. -cala_ja


ro­jowis­ko-mi­liona-łych-ro­baczków-krążących-dookoła-ser­ca-i umysłu