Małymi Cytaty

Małymi Cytaty: Życie małymi śmier­ciami jest  -Smoky Blue


Życie-łymi-śmier­ciami-jest 
Małymi Cytaty: Miłość żywi się małymi gestami miłości. -Theodor Fontane


Małymi Cytaty: Szczęśliwi, którzy nauczyli swoje dzieci cieszyć się małymi rzeczami. -Jeremias Gotthelf


szczęśliwi-którzy-nauczyli-swoje-dzieci-cieszyć-ę-łymi-rzeczami
Małymi Cytaty: Szczęśli­wi, którzy nau­czy­li swo­je dzieci cie­szyć się małymi rzeczami. -Jeremias Gotthelf


szczęśli­wi-którzy-nau­czy­li-swo­-dzieci-cie­szyć ę-łymi-rzeczami
Małymi Cytaty: niepew­ność małymi kęsa­mi wyszar­pu­je od środ­ka duszę, która nie ma już spoiwa... -Papużka


niepew­ność-łymi-kę­mi-wyszar­pu­-od środ­ka-duszę-która-nie  już-spoiwa
Małymi Cytaty: małymi kro­kami. trze­ba pościelić na no­wo łóżko. a później już tyl­ko według listy. -thrillofit


łymi-kro­kami-trze­ba-pościelić-na no­wo-łóżko-a-później-już-tyl­ko-według-listy
Małymi Cytaty: Nie bój się wielkiego kroku. Nie przeskoczysz przepaści dwoma małymi. -George David Loyd


nie-bój-ę-wielkiego-kroku-nie-przeskoczysz-przepaś-dwoma-łymi
Małymi Cytaty: Nie bój się dużego kroku. Nie pokonasz przepaści dwoma małymi -David Lloyd George


Małymi Cytaty: cu­dow­ny za­pach be­gonii otu­lił mo­je dłonie owo­ce, kiście winogron małymi kro­kami idę śla­dem waszych ust  -Emilia Szumiło


cu­dow­ny-za­pach-be­gonii-otu­lił-mo­-dłonie-owo­-kiście-winogron-łymi-kro­kami-idę-ś­dem-waszych-ust 
Małymi Cytaty: Nie wiele mam choć wiele chciał bym dać, al­bo­wiem małymi uczyn­ka­mi wo­bec po­pełnionych grzechów w sto­sun­ku do in­nych nie od­ku­pie swo­jej duszy którą ty osądzisz . -Mały92


nie-wiele-mam-choć-wiele-chciał-bym-dać-al­bo­wiem-łymi-uczyn­ka­mi-wo­bec-po­pełnionych-grzechów-w sto­sun­ku-do in­nych
Małymi Cytaty: rozkładam na części pierwsze nawarstwione z rdza­wym nalotem zwiększam objętość tracąc ją w sobie bezpowrotnie ilek­roć zmniej­szam odległość nie brnę ku tobie zmieniony pun­kt przyp­ra­wia o trzeźwość małymi kroczkami ale do przodu  -Papużka


Małymi Cytaty:


Małymi Cytaty: da­ta na­pisa­nia/opub­li­kowa­nia: 2006-06-23 idąc pop­rzez szla­ki swe­go życia małymi krokami po­konując drogę przez­nacze­nia idę a Ty Tato zaw­sze jes­teś przyjacielem duszę mą wy­bawiasz, wspierasz Tyś pat­ro­nem me­go życia gwiazdą mą świecącą stwarzasz życie i oczyszczasz duszę trzy­masz jes­teś światłem dro­gi jutra siłą i nadzieją jes­teś blas­kiem światła zorzy schro­nem mi bezpiecznym tu­lisz w dłoniach szczęście moje  -Emilia Szumiło