Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty

Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty: Naj­bar­dziej sa­mot­ni są ci, którzy mają naj­więcej przyjaciół. -respirer


naj­bar­dziej-­­-są -którzy-mają-naj­więcej-przyjaciół
Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty: Nies­te­ty, bezpłod­ne idee mają zwyk­le naj­więcej dzieci. -Władysław Grzeszczyk


nies­te­ty-bezpłod­ne-idee-mają-zwyk­-naj­więcej-dzieci
Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty: Tylko ludzie o wielkich zaletach serca mają przyjaciół. -Wolter


tylko-ludzie-o-wielkich-zaletach-serca-mają-przyjaciół
Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty: Tyl­ko ludzie o wiel­kich za­letach ser­ca mają przyjaciół. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty: Zaz­droszczę tym co mają praw­dzi­wych przyjaciół. -AnDree


zaz­droszczę-tym-co mają-praw­dzi­wych-przyjaciół
Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty: Mówią, że po­dob­no naj­więcej przy­jaciół od­chodzi od nas w nie­szczęściu... ja zaw­sze miałem od­wrot­nie, naj­więcej ich tra­ciłem w szczęściu... przez zazdrość. -Seneka 18


mówią-że po­dob­no-naj­więcej-przy­jaciół-od­chodzi-od nas-w nie­szczęściu-ja zaw­sze-miałem-od­wrot­nie-naj­więcej-ich
Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty: Człowiek mądry więcej uczy się od swoich wrogów, niż głupiec od przyjaciół. -Benjamin Franklin


człowiek-mądry-więcej-uczy-ę-od-swoich-wrogów-ż-głupiec-od-przyjaciół
Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty: Człowiek mądry więcej uczy się od swoich wrogów, niż głupiec od przyjaciół. -Benjamin Franklin


człowiek-mądry-więcej-uczy ę-od swoich-wrogów-ż-głupiec-od przyjaciół
Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty: Społeczeństwo składa się z dwóch wielkich klas: jedni mają więcej apetytu, drudzy więcej apetytu niż posiłków. -Anonim


społeczeństwo-składa-ę-z-dwóch-wielkich-klas-jedni-mają-więcej-apetytu-drudzy-więcej-apetytu-ż-posiłków
Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty: Jako ciała otyłe więcej zawady niż pomocy mają, tak zbyteczna fortuna więcej czasem ocięży, niż ucieszy. -Andrzej Maksymilian Fredro


jako-ciała-otyłe-więcej-zawady-ż-pomocy-mają-tak-zbyteczna-fortuna-więcej-czasem-ocięży-ż-ucieszy
Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty: Me ma szczęścia bez przyjaciół, ale przyjaciół można być pewnym dopiero w nieszczęściu, -Thomas Fuller


me-szczęścia-bez-przyjaciół-ale-przyjaciół-można-być-pewnym-dopiero-w-nieszczęściu
Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty: Przyjaciół poznajemy w biedzie. Ale tylko biednych przyjaciół. -Anonim


przyjaciół-poznajemy-w-biedzie-ale-tylko-biednych-przyjaciół
Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty: Na­wet naj­większe pus­ty­nie mają swoją wiosnę, choćby naj­krótszą i niedostrzegalną. -Ivo Andrić


na­wet-naj­większe-pus­ty­nie-mają-swoją-wiosnę-choćby-naj­krótszą-i niedostrzegalną
Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty: Zwycięzca ma wielu przyjaciół, zwyciężony ma dobrych przyjaciół -Przysłowie mongolskie


zwycięzca-wielu-przyjaciół-zwyciężony-dobrych-przyjaciół
Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty: Człowiek nie ma przyjaciół, przyjaciół ma tylko powodzenie. -Napoleon Bonaparte


człowiek-nie-przyjaciół-przyjaciół-tylko-powodzenie
Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty: Dobry słuchacz ma więcej przyjaciół niż dobry mówca. -Anonim


dobry-słuchacz-więcej-przyjaciół-ż-dobry-mówca
Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty: Naj­piękniej uśmie­chają się Ci , którzy cier­pią. Naj­piękniej­sze oczy mają Cie , którzy często płaczą. Naj­le­piej słuchają Ci których nikt nie słucha [*]  -Tsumike


naj­piękniej-uśmie­chają ę-ci  którzy-cier­pią-naj­piękniej­sze-oczy-mają-cie- którzy-często-płaczą-naj­­piej-słuchają
Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty: W dwa miesiące możesz zdobyć więcej przyjaciół, interesując się innymi ludźmi, niż w ciągu dwóch lat, usiłując zainteresować sobą innych -Dale Carnegie


w-dwa-miesią-możesz-zdobyć-więcej-przyjaciół-interesując-ę-innymi-ludźmi-ż-w-ągu-dwóch-lat-usiłując-zainteresować-sobą-innych