Majątek Ruchomy I Cytaty

Majątek Ruchomy I Cytaty: Majątek ruchomy i własność nieruchoma. Jeżeli życie obeszło się z kimś prawdziwie po zbójecku i odjęło mu z czci, przyjaciół, zwolenników, zdrowia, majątku, co tylko odjąć mogło, to w następstwie odkrywa on może, kiedy minie pierwszy wstrząs, iż jest bogatszy niż pierwej. Albowiem dopiero wtedy wie się, co należy do nas tak, iż żadna dłoń zbójecka tknąć tego nie zdoła: a z grabieży i zamętu wyjść można wyniosłością wielkiego obszarnika. -Friedrich Nietzsche


Majątek Ruchomy I Cytaty: Majątek znajduje przyjaciół. -Plaut


majątek-znajduje-przyjaciół
Majątek Ruchomy I Cytaty: Majątek znaj­du­je przyjaciół. -Plaut


majątek-znaj­­-przyjaciół
Majątek Ruchomy I Cytaty: Majątek jest nieodzownym warunkiem szczęścia w mroku. -C. E. Weigall


majątek-jest-nieodzownym-warunkiem-szczęścia-w-mroku
Majątek Ruchomy I Cytaty: Czas to je­dyny ka­pitał ludzi, którzy mają za cały majątek swą inteligencję. -Honoré de Balzac


czas-to ­dyny-ka­pitał-ludzi-którzy-mają-za cały-majątek-swą-inteligencję
Majątek Ruchomy I Cytaty: Życie składa się z wielu małych monet. Kto umie nimi obracać, posiada majątek. -Jean Anouilh


Życie-składa-ę-z-wielu-łych-monet-kto-umie-nimi-obracać-posiada-majątek
Majątek Ruchomy I Cytaty: Wszyscy mężczyźni żonaci są naturalnie własnością swych żon, i to jest jedyny prawdziwy majątek kobiet zamężnych. -Oscar Wilde


wszyscy-mężczyź-żonaci-są-naturalnie-własnośą-swych-żon-i-to-jest-jedyny-prawdziwy-majątek-kobiet-zamężnych
Majątek Ruchomy I Cytaty: I na cóż nam się przyda, że będziemy mieli kiedyś majątek, skoro posiądziemy go wówczas, gdy miną najpiękniejsze lata. -Molier


i-na-cóż-nam-ę-przyda-że-będziemy-mieli-kiedyś-majątek-skoro-posiądziemy-go-wówczas-gdy-miną-najpiękniejsze-lata
Majątek Ruchomy I Cytaty: Żeby zdobyć majątek, trzeba mieć szczęście. Żeby go utrzymać - wystarczy brak fantazji. -Hugo Dyonizy Steinhaus


Żeby-zdobyć-majątek-trzeba-mieć-szczęście-Żeby-go-utrzymać-wystarczy-brak-fantazji
Majątek Ruchomy I Cytaty: Majątek przekształca zależność od ludzi w zależność od rzeczy. -Ron Kritzfeld


majątek-przekształca-zależność-od-ludzi-w-zależność-od-rzeczy
Majątek Ruchomy I Cytaty: Gdyby trzeba było podzielić firmę, to oddałbym majątek, halę produkcyjną i wyposażenie, a sobie zatrzymałbym markę - i tak wyszedłbym na tym o wiele lepiej. -John Stuart


gdyby-trzeba-było-podzielić-firmę-to-oddałbym-majątek-halę-produkcyjną-i-wyposażenie-a-sobie-zatrzymałbym-markę-i-tak-wyszedłbym-na-tym-o
Majątek Ruchomy I Cytaty: Dro­ga przez majątek do władzy jest mniej nieu­czci­wa niż dro­ga przez władzę do majątku. -Tadeusz Kotarbiński


dro­ga-przez-majątek-do władzy-jest mniej-nieu­czci­wa-ż-dro­ga-przez-władzę-do majątku
Majątek Ruchomy I Cytaty: Stojąc wśród tłumu Wy­ciągasz rękę Swe gorzkie łzy wy­cierasz w sukienkę Nie chcą Trzy­mają Cię Twe myśli biją się ze sobą Wbrew stereotypom Lęk trwa tyl­ko chwilę Gdy z męki i z bólu człowiek się wije Im­pulsem pro­wadzo­na I wielką wiarą Wy­biegasz z chustą Którą byłaś przepasaną Poświęcasz swe życie Za życia początek Jes­teś go­towa od­dać majątek Bo naj­ważniej­szą wartością Jest mała drobnostka Którą za innych Pot­ra­fisz oddać  -Mitria