Marzeń Cytaty

Marzeń Cytaty: Istnieją dwa powody, które nie pozwalają ludziom spełnić swoich marzeń. Najczęściej po prostu uważają je za nierealne. A czasem na skutek nagłej zmiany losu pojmują, że spełnienie marzeń staje się możliwe w chwili, gdy się tego najmniej spodziewają. Wtedy jednak budzi się w nich strach przed wejściem na ścieżkę, która prowadzi w nieznane, strach przed życiem rzucającym nowe wyzwania, strach przed utratą na zawsze tego, do czego przywykli. -Paulo Coelho


Marzeń Cytaty: Do marzeń też jest pot­rzeb­na odwaga. -respirer


do marzeń-też-jest pot­rzeb­na-odwaga
Marzeń Cytaty: Życie bez marzeń pozbawione jest sensu. -Anonim


Życie-bez-marzeń-pozbawione-jest-sensu
Marzeń Cytaty: Nie ma nic bardziej żałosnego od niespełnionych marzeń. -Mikołaj Gogol


nie-nic-bardziej-żałosnego-od-niespełnionych-marzeń
Marzeń Cytaty: Bez marzeń to miej­sce byłoby puste. -Autor nieznany


bez-marzeń-to miej­sce-byłoby-puste
Marzeń Cytaty: par­tner do włas­nych marzeń to unikat  -wdech


­tner-do włas­nych-marzeń-to-unikat 
Marzeń Cytaty: niczym Wokulscy pełni marzeń, miłości za­pad­li w gruzy  -Emilia Szumiło


niczym-wokulscy-peł-marzeń-miłoś-za­pad­li-w gruzy 
Marzeń Cytaty:


Życie-to ągłe-ś­ganie-marzeń-~pa­weł-rychlica 
Marzeń Cytaty: ` Odzwier­cied­le­niem prag­nień i marzeń są sny. -bluecaffe


` odzwier­cied­­niem-prag­nień-i marzeń-są sny
Marzeń Cytaty: Szko­da tych pięknych marzeń, które już się spełniły!  -Alfred Aleksander Konar


Marzeń Cytaty: Niestety rzadko koło zdarzeń, obraca siła naszych marzeń. -Jan Sztaudynger


niestety-rzadko-koło-zdarzeń-obraca-ła-naszych-marzeń
Marzeń Cytaty: To możliwość spełniania marzeń sprawia, że życie jest takie fascynujące. -Paulo Coelho


to-możliwość-spełniania-marzeń-sprawia-że-życie-jest-takie-fascynują
Marzeń Cytaty: A więc pamiętaj - w trudną porę marzeń masz być ambasadorem... -Czesław Miłosz


a-więc-pamiętaj-w-trudną-porę-marzeń-masz-być-ambasadorem
Marzeń Cytaty: Sta­ry klucz rdzą pok­ry­ty ot­worzy drzwi do marzeń niezdobytych. -Lynx71


sta­ry-klucz-rdzą-pok­ry­ty-ot­worzy-drzwi-do marzeń-niezdobytych
Marzeń Cytaty: Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń -Eleanor Roosevelt


przyszłość-należy-do-tych-którzy-wierzą-w-piękno-swoich-marzeń
Marzeń Cytaty: Po­syp taflę marzeń pias­kiem realiz­mu, bo się pośliźniesz. -jatoja


po­syp-taflę-marzeń-pias­kiem-realiz­mu-bo ę-pośliźniesz
Marzeń Cytaty: W moim og­rodzie marzeń na­wet słoneczni­ki zwie­szają głowy. -Kapitan


w moim-og­rodzie-marzeń-na­wet-słoneczni­ki-zwie­szają-głowy
Marzeń Cytaty: Nie ma nic bar­dziej żałos­ne­go od nies­pełnionych marzeń. -Mikołaj Gogol


nie- nic-bar­dziej-żałos­ne­go-od nies­pełnionych-marzeń