Marzyć Cytaty

Marzyć Cytaty: Marzyć - Myśleć anonimowo. -MyslacaWierszem


Marzyć Cytaty: Każdy ma prawo marzyć inaczej. -Paulo Coelho


Marzyć Cytaty: • 


 -szczęście-na­ży-so­bie-wyp­ra­cować-a nie wy­marzyć- 
Marzyć Cytaty: Przes­tałem marzyć, jak człowiek nie marzy, umiera. -Ryszard Riedel


przes­łem-marzyć-jak człowiek-nie marzy-umiera
Marzyć Cytaty: Aby marzenie mogło się spełnić, najpierw musisz zacząć marzyć -Brian Tracy


aby-marzenie-mogło-ę-spełć-najpierw-musisz-zacząć-marzyć
Marzyć Cytaty: Marze­nia są po to, aby je spełniać, a nie żeby ciągle o nich marzyć... -october90


marze­nia-są po to-aby  spełniać-a nie żeby-ągle-o nich-marzyć
Marzyć Cytaty: Szczęściem jest chwi­la, gdy za­miast marzyć zaczy­namy wspominać. -Ryder


szczęściem-jest chwi­-gdy-za­miast-marzyć-zaczy­namy-wspominać
Marzyć Cytaty: Wąż pełzający po ziemi, może tyl­ko marzyć o wzbi­ciu się w powietrze. -Masashi Kishimoto


wąż-pełzający-po ziemi-może-tyl­ko-marzyć-o wzbi­ciu ę-w powietrze
Marzyć Cytaty: Aby marze­nie mogło się spełnić, naj­pierw mu­sisz zacząć marzyć. -Brian Tracy


aby-marze­nie-mogło ę-spełć-naj­pierw-mu­sisz-zacząć-marzyć
Marzyć Cytaty: Podążaj moimi śla­dami a zo­baczysz cu­da, o których nie miałeś na­wet śmiałości marzyć. -sprawdzsam


podążaj-moimi-ś­dami-a zo­baczysz-cu­da-o których-nie miałeś-na­wet-śmiałoś-marzyć
Marzyć Cytaty: Słowa zaklęte w dotyk Marzyć wciąż chce o Tobie Szep­ty w dzień i w no­cy 03.05.2015....dla M... றiℓℓ... -mill


słowa-zaklęte-w dotyk-marzyć-wciąż-chce-o tobie-szep­ty-w dzień-i w no­cy-03052015dla-m-றiℓℓ
Marzyć Cytaty: Przes­tałem marzyć A to prze­cież był mój skarb Stra­ciłem ten dar  -matijah


przes­łem-marzyć-a-to prze­cież-był-mój-skarb-stra­łem-ten-dar 
Marzyć Cytaty: Cza­sami trze­ba przes­tać marzyć i zejść na ziemię, aby zna­leźć się w praw­dzi­wym niebie. -Devin


cza­sami-trze­ba-przes­ć-marzyć-i zejść-na ziemię-aby zna­źć ę-w praw­dzi­wym-niebie
Marzyć Cytaty: Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać. -Walt Disney


jeśli-potrafisz-o-czymś-marzyć-to-potrafisz-także-tego-dokonać
Marzyć Cytaty:


nie-bójcie ę-marzyć-i te marze­nia-reali­zować-wte­dy-od­kry­jecie-ja­kie-wspa­niałe-może-być-życie
Marzyć Cytaty: Rzeczywistość się pomału W świat przemienia ideału, W sen ze srebra i kryształu; Daj mi teraz marzyć, daj! -Zygmunt Krasiński


rzeczywistość-ę-pomału-w-świat-przemienia-ideału-w-sen-ze-srebra-i-kryształu-daj-mi-teraz-marzyć-daj
Marzyć Cytaty: Cza­sem lu­bię so­bie po­marzyć. Mój świat jest wte­dy ta­ki... ideal­ny.Choć przez chwilę... -Zielona15


cza­sem-lu­bię-so­bie-po­marzyć-mój świat-jest wte­dy-­ki-ideal­nychoć-przez-chwilę
Marzyć Cytaty: Jes­tem osobą in­te­li­gentą, Ale nie umiem marzyć a jeśli człowiek nie marzy umiera ,... czy ja też umieram ?  -sala


jes­tem-osobą-in­te­li­gentą-ale-nie umiem-marzyć-a śli-człowiek-nie marzy-umiera-czy ja też-umieram-