Marzysz O rzeczach Cytaty

Marzysz O rzeczach Cytaty: Marzysz o rzeczach wielkich, to ci przynajmniej pozwoli zrobić kilka małych. -Renard Jules


marzysz-o-rzeczach-wielkich-to-przynajmniej-pozwoli-zrobić-kilka-łych
Marzysz O rzeczach Cytaty: Marzysz o rzeczach wiel­kich, to ci przy­naj­mniej poz­wo­li zro­bić kil­ka małych. -Renard Jules


marzysz-o rzeczach-wiel­kich-to  przy­naj­mniej-poz­wo­li-zro­bić-kil­ka-łych
Marzysz O rzeczach Cytaty: Gdy siedzisz spokojnie w domu, marzysz o przygodzie. Gdy jednak spotka cię przygoda, przeważnie marzysz o tym, aby siedzieć w domu. -Thornton Niven Wilder


gdy-siedzisz-spokojnie-w-domu-marzysz-o-przygodzie-gdy-jednak-spotka-ę-przygoda-przeważnie-marzysz-o-tym-aby-siedzieć-w-domu
Marzysz O rzeczach Cytaty: Gdy jesteś bezpieczny we własnym domu, marzysz o przygodzie, gdy przeżywasz przygody, marzysz, by czuć się bezpiecznie w domu. -Thornton Niven Wilder


gdy-jesteś-bezpieczny-we-własnym-domu-marzysz-o-przygodzie-gdy-przeżywasz-przygody-marzysz-by-czuć-ę-bezpiecznie-w-domu
Marzysz O rzeczach Cytaty: Bardziej mi żal tych, co myślą o rzeczach możliwych, słusznych i bliskich, mogących się zdarzyć niebawem, niż tych, którzy śnią o rzeczach niezwykłych i odległych. Ci ostatni, śniący o wielkości, albo są wariatami i wierzą w to, o czym marzą, i są szczęśliwi, albo są zwykłymi marzycielami, dla których urojenia są muzyką duszy, która ich [...] -Fernando Pessoa


Marzysz O rzeczach Cytaty: Miłość jest tym, o czym marzysz, paląc trze­ciego papierosa. -Mian Mian


miłość-jest tym-o czym-marzysz-paląc-trze­ciego-papierosa
Marzysz O rzeczach Cytaty: A ty sam marzysz o boskich rozkoszach sypialni Gdy smutny i znużony trwasz na dnie kopalni -Guillaume Apollinaire


a-ty-sam-marzysz-o-boskich-rozkoszach-sypialni-gdy-smutny-i-znużony-trwasz-na-dnie-kopalni
Marzysz O rzeczach Cytaty: Ty marzysz o wyk­win­tnej ero­tycznej uczcie, on chce na­sycić głód seksu. -John Cray


ty marzysz-o wyk­win­tnej-ero­tycznej-uczcie-on chce-na­sycić-głód-seksu
Marzysz O rzeczach Cytaty: Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię -Johann Wolfgang Goethe


cokolwiek-zamierzasz-zrobić-o-czymkolwiek-marzysz-zacznij-działać-Śmiałość-zawiera-w-sobie-geniusz-łę-i-magię
Marzysz O rzeczach Cytaty: Co­kol­wiek za­mie­rzasz zro­bić, o czym­kolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość za­wiera w so­bie ge­niusz, siłę i magię. -Johann Wolfgang Goethe


co­kol­wiek-za­mie­rzasz-zro­bić-o czym­kolwiek-marzysz-zacznij-działać-Śmiałość za­wiera-w so­bie-ge­niusz-łę-i magię
Marzysz O rzeczach Cytaty: O nieznajomych rzeczach wspanialsze mniemanie. -Andrzej Maksymilian Fredro


Marzysz O rzeczach Cytaty: Uleczy cię czas, ta wszys­tkożer­na świ­nia, i sta­niesz się ka­leką. Al­bo­wiem ulecze­nie, o którym dzi­siaj marzysz, będzie twoim kalectwem. -Waldemar Łysiak


uleczy-ę-czas- wszys­tkożer­na-świ­nia-i sta­niesz ę-ka­leką-al­bo­wiem ulecze­nie-o którym dzi­siaj-marzysz-będzie-twoim
Marzysz O rzeczach Cytaty: Każda różnica w rzeczach i w ludziach wzbogaca życie. -Karel Capek


każda-różnica-w-rzeczach-i-w-ludziach-wzbogaca-życie
Marzysz O rzeczach Cytaty: Myśl o rzeczach wielkich, a wielkim się staniesz -Ray Kroc


myśl-o-rzeczach-wielkich-a-wielkim-ę-staniesz
Marzysz O rzeczach Cytaty: -Zos­tańmy przyjaciólmi.. -Mówmy o rzeczach real­nych !  -bluecaffe


zos­ńmy-przyjaciólmi-mówmy-o rzeczach-real­nych- 
Marzysz O rzeczach Cytaty: O niez­na­jomych rzeczach wspa­nial­sze mniemanie. -Andrzej Maksymilian Fredro


Marzysz O rzeczach Cytaty: Kto ma dobrą pamięć, temu łatwiej o wielu rzeczach zapomnieć. -Stanisław Jerzy Lec


kto-dobrą-pamięć-temu-łatwiej-o-wielu-rzeczach-zapomnieć
Marzysz O rzeczach Cytaty: Niepokoją nas nie rzeczy, lecz nasze mniemania o rzeczach. -Epiktet z Hierapolis


niepokoją-nas-nie-rzeczy-lecz-nasze-mniemania-o-rzeczach