Materialnej Techniki Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Materialnej Techniki Cytaty: Gdzie jest niedołęstwo materialnej techniki, jest też niedołęstwo ducha. -Stanisław
gdzie-jest-niedołęstwo-materialnej-techniki-jest-też-niedołęstwo-ducha
Materialnej Techniki Cytaty: Gdzie jest niedołęstwo materialnej techniki, jest niedołęstwo ducha. -Stanisław
gdzie-jest-niedołęstwo-materialnej-techniki-jest-niedołęstwo-ducha
Materialnej Techniki Cytaty: W epoce niepodzielnego władztwa techniki nawet kierunkowskazy historii przedstawiają się automatycznie. -Zbigniew Waydyk
w-epoce-niepodzielnego-władztwa-techniki-nawet-kierunkowskazy-historii-przedstawiają-ę-automatycznie
Materialnej Techniki Cytaty: Ubranie - nikt w to nie wątpi - jest sumą znaków, za pomocą których przekazujemy otoczeniu informacje o naszych zarobkach, sytuacji materialnej, a również o naszej rzeczywistej lub wyimaginowanej roli w społeczeństwie. -Francoise Giroud
Materialnej Techniki Cytaty: Przemożny wpływ techniki uniemożliwia nam uchwycenie jej istoty, tak jak wpływ estetyki sprawił, że zatraciliśmy świadomość, co stanowi istotę sztuki. -Martin Heidegger
przemożny-wpływ-techniki-uniemożliwia-nam-uchwycenie-jej-istoty-tak-jak-wpływ-estetyki-sprawił-że-zatraciliśmy-świadomość-co-stanowi-istotę
Materialnej Techniki Cytaty: Wiersze ocalają to, co podeptane. W dobie komputerów i techniki objawiają się jako coś ludzkiego, serdecznego, co nie jest zatrute nienawiścią, złością, sporami. Wnoszą ład i harmonię. Odkażają dzisiejszą rzeczywistość. -Jan Twardowski