Matką Rozczarowania Cytaty

Matką Rozczarowania Cytaty: Miłość jest dzieckiem złudzenia i matką rozczarowania. -Miguel de Unamuno


miłość-jest-dzieckiem-złudzenia-i-matką-rozczarowania
Matką Rozczarowania Cytaty: Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. -Jan Paweł II


Matką Rozczarowania Cytaty: Mówią, że ostrożność jest matką powodzenia, ale to nieprawda, bo gdyby była ostrożna, nie zostałaby matką. -Julian Tuwim


mówią-że-ostrożność-jest-matką-powodzenia-ale-to-nieprawda-bo-gdyby-była-ostrożna-nie-zostałaby-matką
Matką Rozczarowania Cytaty: Mówią, że os­trożność jest matką po­wodze­nia. To niep­rawda, bo gdy­by była os­trożna, nie zos­tałaby matką. -Julian Tuwim


mówią-że os­trożność-jest matką-po­wodze­nia-to niep­rawda-bo gdy­by-była-os­trożna-nie zos­łaby-matką
Matką Rozczarowania Cytaty: Nadzieja matką głupich? Przeciwnie, nadzieja to matka tych, którzy nie boją się rzucać myśli w daleką przyszłość. -Ludwik Hirszfeld


nadzieja-matką-głupich-przeciwnie-nadzieja-to-matka-tych-którzy-nie-boją-ę-rzucać-myśli-w-daleką-przyszłość
Matką Rozczarowania Cytaty: Rozczarowania trzeba palić, a nie balsamować -Mark Twain


rozczarowania-trzeba-palić-a-nie-balsamować
Matką Rozczarowania Cytaty: Rozczarowania należy spopielać, a nie balsamować. -Jane Fonda


rozczarowania-należy-spopielać-a-nie-balsamować
Matką Rozczarowania Cytaty: Dokonanie: koniec wysiłku, początek rozczarowania. -Ambrose Bierce


dokonanie-koniec-wysiłku-początek-rozczarowania
Matką Rozczarowania Cytaty: Ironia jest ostatnią fazą rozczarowania. -Anatol France


ironia-jest-ostatnią-fazą-rozczarowania
Matką Rozczarowania Cytaty: Iro­nia jest os­tatnią fazą rozczarowania. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Matką Rozczarowania Cytaty: Do­kona­nie: ko­niec wy­siłku, początek rozczarowania. -Ambrose Bierce


do­kona­nie-ko­niec-wy­łku-początek-rozczarowania
Matką Rozczarowania Cytaty: To ważne, że nieus­tannie rodzą się nadzieje i umierają rozczarowania. -Władysław Loranc


to ważne-że nieus­tannie-rodzą ę-nadzieje-i umierają-rozczarowania
Matką Rozczarowania Cytaty: Ocze­kując cu­du z założony­mi ręko­ma, sa­mi wy­musza­my rozczarowania. Z cyk­lu po­wieści


ocze­kując-cu­-z założony­mi-ręko­-­mi-wy­musza­my-rozczarowania-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Matką Rozczarowania Cytaty: Czym jest człowiek? Hałaśliwą istotą, którą dobry Bóg stworzył z rozczarowania małpą. -Mark Twain


czym-jest-człowiek-hałaśliwą-istotą-którą-dobry-bóg-stworzył-z-rozczarowania-łpą
Matką Rozczarowania Cytaty: Smutne w miłości jest to, że nie tylko nie trwa ona wiecznie, ale że rozczarowania, jakie przynosi, też mijają szybko. -William Faulkner


smutne-w-miłoś-jest-to-że-nie-tylko-nie-trwa-ona-wiecznie-ale-że-rozczarowania-jakie-przynosi-też-mijają-szybko
Matką Rozczarowania Cytaty: Smutne w miłości jest to, że nie tylko nie trwa ona wiecznie, ale że rozczarowania, jakie przynosi, też mijają szybko -William Faulkner


smutne-w-miłoś-jest-to-że-nie-tylko-nie-trwa-ona-wiecznie-ale-że-rozczarowania-jakie-przynosi-też-mijają-szybko
Matką Rozczarowania Cytaty: Na­miętność źle zno­si rozczarowania. Cóż może być bar­dziej upo­karzające­go od od­kry­cia, iż obiekt naszej miłości nie jest jej wart?  -Jeanette Winterson


na­miętność-ź-zno­-rozczarowania-cóż-może-być-bar­dziej-upo­karzają­go-od od­kry­cia-iż obiekt-naszej-miłoś-nie jest jej
Matką Rozczarowania Cytaty: Propaganda jest matką wydarzeń. -Albert Schweitzer