Matką Wszelkiego Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Matką Wszelkiego Cytaty: Bezczynność jest matką wszelkiego zła. -Solon
bezczynność-jest-matką-wszelkiego-zła
Matką Wszelkiego Cytaty: Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. -Jan Paweł II
Matką Wszelkiego Cytaty: Mówią, że ostrożność jest matką powodzenia, ale to nieprawda, bo gdyby była ostrożna, nie zostałaby matką. -Julian Tuwim
mówią-że-ostrożność-jest-matką-powodzenia-ale-to-nieprawda-bo-gdyby-była-ostrożna-nie-zostałaby-matką
Matką Wszelkiego Cytaty: Mówią, że os­trożność jest matką po­wodze­nia. To niep­rawda, bo gdy­by była os­trożna, nie zos­tałaby matką. -Julian Tuwim
mówią-że os­trożność-jest matką-po­wodze­nia-to niep­rawda-bo gdy­by-była-os­trożna-nie zos­łaby-matką
Matką Wszelkiego Cytaty: Nadzieja matką głupich? Przeciwnie, nadzieja to matka tych, którzy nie boją się rzucać myśli w daleką przyszłość. -Ludwik Hirszfeld
nadzieja-matką-głupich-przeciwnie-nadzieja-to-matka-tych-którzy-nie-boją-ę-rzucać-myśli-w-daleką-przyszłość
Matką Wszelkiego Cytaty: Bystrość - dusza wszelkiego czynu. -Philip Chesterfield
Matką Wszelkiego Cytaty: Ruch jest przyczyną wszelkiego życia. -Leonardo da Vinci
Matką Wszelkiego Cytaty: Źródłem wszelkiego grzechu jest pycha. -Augustyn Św
Źródłem-wszelkiego-grzechu-jest-pycha
Matką Wszelkiego Cytaty: Walka jest ojcem wszelkiego stworzenia. -Heraklit z Efezu
walka-jest-ojcem-wszelkiego-stworzenia
Matką Wszelkiego Cytaty: Wszelkiego rodzaju fascynacja jest pokrowcem duszy. -Stanisława Fleszarowa - Muskat
Matką Wszelkiego Cytaty: Miłość własna leży u korzenia wszelkiego zła. -Helen Keller Adams
miłość-własna-ży-u-korzenia-wszelkiego-zła
Matką Wszelkiego Cytaty: Brak pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła. -Mark Twain
brak-pieniędzy-jest-źródłem-wszelkiego-zła
Matką Wszelkiego Cytaty: Doskonalenie siebie to źródło wszelkiego postępu i rozwoju moralnego. -Konfucjusz
doskonalenie-siebie-to-źródło-wszelkiego-postępu-i-rozwoju-moralnego
Matką Wszelkiego Cytaty: Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. -Biblia
albowiem-korzeniem-wszelkiego-zła-jest-chciwość-pieniędzy
Matką Wszelkiego Cytaty: Rzeczą czujności jest wyrażać protest w obliczu wszelkiego zła. -Tadeusz Olszański
rzeczą-czujnoś-jest-wyrażać-protest-w-obliczu-wszelkiego-zła
Matką Wszelkiego Cytaty: Pieniądze to korzeń wszelkiego zła, a człowiek powinien mieć korzenie. -Scott Adams
pieniądze-to-korzeń-wszelkiego-zła-a-człowiek-powinien-mieć-korzenie
Matką Wszelkiego Cytaty: Niezawodnym końcem wszelkiego bólu i wszelkiej wrażliwości na ból jest śmierć. -Johann Gottlieb Fichte
niezawodnym-końcem-wszelkiego-bólu-i-wszelkiej-wrażliwoś-na-ból-jest-śmierć
Matką Wszelkiego Cytaty: Miłość, śmierć, sprawiedliwość ślepe są do szczętu, kochają, biorą, karzą bez wszelkiego względu. -Wespazjan Hieronim Kochowski
miłość-śmierć-sprawiedliwość-ślepe-są-do-szczę-kochają-biorą-karzą-bez-wszelkiego-wzglę
Matką Wszelkiego Cytaty: Redakcja w dziwny jakiś sposób przyciąga ludzi wszelkiego rodzaju ze szkodą dla samego zawodu. -Rudyard Kipling
redakcja-w-dziwny-jakiś-sposób-przyciąga-ludzi-wszelkiego-rodzaju-ze-szkodą-dla-samego-zawodu
Matką Wszelkiego Cytaty: Nie obcowanie z pięknymi chłopcami i kobietami czynią życie przyjemnym, ale trzeźwy rozum, dociekający przyczyn wszelkiego wyboru i unikania. -Epikur
nie-obcowanie-z-pięknymi-chłopcami-i-kobietami-czynią-życie-przyjemnym-ale-trzeźwy-rozum-dociekający-przyczyn-wszelkiego-wyboru-i-unikania
Matką Wszelkiego Cytaty: Wystrzegaj się altruizmu - płynie on z samooszukiwania się, które jest źródłem wszelkiego zła. -Anne Rand
wystrzegaj-ę-altruizmu-płynie-on-z-samooszukiwania-ę-które-jest-źródłem-wszelkiego-zła
Matką Wszelkiego Cytaty: Kobieta jest kresem i królową wszelkiego stworzenia; jest jego ozdobą, doskonałością i sławą. -Marek Agrypa
kobieta-jest-kresem-i-królową-wszelkiego-stworzenia-jest-jego-ozdobą-doskonałośą-i-sławą
Matką Wszelkiego Cytaty: Trzeba ratować człowieka. Trzeba go wyzwolić ze wszelkiego niewolnictwa i umożliwić mu szczęśliwe przeżycia niewielu lat życia. -Albert Camus
trzeba-ratować-człowieka-trzeba-go-wyzwolić-ze-wszelkiego-niewolnictwa-i-umożliwić-mu-szczęśliwe-przeżycia-niewielu-lat-życia
Matką Wszelkiego Cytaty: Barmanka - matka chrzestna gorzałki. -W. Gołębiowicz
Matką Wszelkiego Cytaty: Matka jest geniuszem dziecka. -Fryderyk Hegel
Matką Wszelkiego Cytaty: I uboga matka ma złote serce. -Antoni Regulski
Matką Wszelkiego Cytaty: Pokora jest matką olbrzymów. -Gilbert Keith Chesterton
Matką Wszelkiego Cytaty: Metoda jest matką pamięci. -Margaret Fuller
Matką Wszelkiego Cytaty: Propaganda jest matką wydarzeń. -Albert Schweitzer
Matką Wszelkiego Cytaty: Tchórzostwo jest matką okrucieństwa. -Michel de Montaigne
Matką Wszelkiego Cytaty: Noc jest matką natchnienia. -jatoja
noc-jest matką-natchnienia
Matką Wszelkiego Cytaty: Przy­jaźń jest matką miłości. -Mateusz Piecki Schizoidalny
Matką Wszelkiego Cytaty: Teściowa to matka, co przestała być potrzebna. -Anna Kowalska
teściowa-to-matka-co-przestała-być-potrzebna
Matką Wszelkiego Cytaty: Radość jest matką wszystkich cnót. -Johann Wolfgang Goethe
Matką Wszelkiego Cytaty: Kom­pli­kac­ja jest matką prostoty. -Kazimierz Koźniewski