Matką Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Matką Cytaty: Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. -Jan Paweł II
Matką Cytaty: Mówią, że ostrożność jest matką powodzenia, ale to nieprawda, bo gdyby była ostrożna, nie zostałaby matką. -Julian Tuwim
mówią-że-ostrożność-jest-matką-powodzenia-ale-to-nieprawda-bo-gdyby-była-ostrożna-nie-zostałaby-matką
Matką Cytaty: Mówią, że os­trożność jest matką po­wodze­nia. To niep­rawda, bo gdy­by była os­trożna, nie zos­tałaby matką. -Julian Tuwim
mówią-że os­trożność-jest matką-po­wodze­nia-to niep­rawda-bo gdy­by-była-os­trożna-nie zos­łaby-matką
Matką Cytaty: Nadzieja matką głupich? Przeciwnie, nadzieja to matka tych, którzy nie boją się rzucać myśli w daleką przyszłość. -Ludwik Hirszfeld
nadzieja-matką-głupich-przeciwnie-nadzieja-to-matka-tych-którzy-nie-boją-ę-rzucać-myśli-w-daleką-przyszłość
Matką Cytaty: Metoda jest matką pamięci. -Margaret Fuller
Matką Cytaty: Noc jest matką natchnienia. -jatoja
noc-jest matką-natchnienia
Matką Cytaty: Pokora jest matką olbrzymów. -Gilbert Keith Chesterton
Matką Cytaty: Propaganda jest matką wydarzeń. -Albert Schweitzer
Matką Cytaty: I uboga matka ma złote serce. -Antoni Regulski
Matką Cytaty: Matka jest geniuszem dziecka. -Fryderyk Hegel
Matką Cytaty: Tchórzostwo jest matką okrucieństwa. -Michel de Montaigne
Matką Cytaty: Barmanka - matka chrzestna gorzałki. -W. Gołębiowicz
Matką Cytaty: Przy­jaźń jest matką miłości. -Mateusz Piecki Schizoidalny
Matką Cytaty: Teściowa to matka, co przestała być potrzebna. -Anna Kowalska
teściowa-to-matka-co-przestała-być-potrzebna
Matką Cytaty: Bezczynność jest matką wszelkiego zła. -Solon
bezczynność-jest-matką-wszelkiego-zła
Matką Cytaty: Radość jest matką wszystkich cnót. -Johann Wolfgang Goethe
Matką Cytaty: Szczęście jest naszą matką, nieszczęście - wychowawcą. -Charles Louis Montesquieu
Matką Cytaty: Kom­pli­kac­ja jest matką prostoty. -Kazimierz Koźniewski
Matką Cytaty: Miłość jest dzieckiem złudzenia i matką rozczarowania. -Miguel de Unamuno
miłość-jest-dzieckiem-złudzenia-i-matką-rozczarowania
Matką Cytaty: Ra­dość jest matką wszys­tkich cnót. -Johann Wolfgang Goethe
Matką Cytaty: Z potępienia wiekuistego tylko matka wybawić może. -Narcyza Żmichowska
z-potępienia-wiekuistego-tylko-matka-wybawić-może
Matką Cytaty: Stała Matka rozbolała Podle Krzyża, we łzach cała. -Jacopone da Todi
stała-matka-rozbolała-podle-krzyża-we-łzach-cała
Matką Cytaty: Nienor­malność by­wa bar­dzo często matką norm. -Henryk Bereza
nienor­malność-by­wa-bar­dzo-często-matką-norm
Matką Cytaty: Poczucie bezcelowości i bezużyteczności jest owocną matką zbrodni. -Helen Parkhurst
poczucie-bezcelowoś-i-bezużytecznoś-jest-owocną-matką-zbrodni
Matką Cytaty: Język jest matką, a nie służeb­nicą myśli. -Karl Kraus
język-jest matką-a nie służeb­nicą-myśli
Matką Cytaty: Niestety!... Bywają kobiety, w których matka uśmierca żonę. -Alfons Daudet
niestety-bywają-kobiety-w-których-matka-uśmierca-żonę
Matką Cytaty: Nadzieja jest matką głupich i swoich dzieci nie lubi  -Kazik Staszewski
nadzieja-jest matką-głupich-i swoich-dzieci-nie lubi 
Matką Cytaty: Fortuna bardzo jest płocha; dziś matka, jutro macocha. -Wespazjan Hieronim Kochowski
Matką Cytaty: Wszys­cy ludzie są braćmi jeśli nadzieja jest matką głupich. -aforystokrata
wszys­cy-ludzie-są braćmi-śli-nadzieja-jest matką-głupich
Matką Cytaty: Dobra matka jest więcej warta, niż stu nauczycieli. -George Herbert
dobra-matka-jest-więcej-warta-ż-stu-nauczycieli
Matką Cytaty: Głupota jest matką zbrodni. Ale ojcowie są częstokroć genialni. -Stanisław Jerzy Lec
głupota-jest-matką-zbrodni-ale-ojcowie-są-częstokroć-genialni
Matką Cytaty: Matką rozpust nie jest radość, lecz brak radości. -Friedrich Nietzsche
Matką Cytaty: Jest na świecie przepiękna istota, u której jesteśmy wiecznymi dłużnikami - matka. -Mikołaj Ostrowski
jest-na-świecie-przepiękna-istota-u-której-jesteśmy-wiecznymi-dłużnikami-matka
Matką Cytaty: U kobiet miłość jest równie często córką, jak matką zazdrości. -Ludwig Boerne
u-kobiet-miłość-jest-równie-często-córką-jak-matką-zazdroś
Matką Cytaty: Nadzieja, siostra lęku, matka prośby, kornej niemocy opiekunka starcza. -Leopold Staff
nadzieja-siostra-lęku-matka-prośby-kornej-niemocy-opiekunka-starcza