Matka Cytaty

Matka Cytaty: Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. -Jan Paweł II


Matka Cytaty: Mówią, że ostrożność jest matką powodzenia, ale to nieprawda, bo gdyby była ostrożna, nie zostałaby matką. -Julian Tuwim


mówią-że-ostrożność-jest-matką-powodzenia-ale-to-nieprawda-bo-gdyby-była-ostrożna-nie-zostałaby-matką
Matka Cytaty: Mówią, że os­trożność jest matką po­wodze­nia. To niep­rawda, bo gdy­by była os­trożna, nie zos­tałaby matką. -Julian Tuwim


mówią-że os­trożność-jest matką-po­wodze­nia-to niep­rawda-bo gdy­by-była-os­trożna-nie zos­łaby-matką
Matka Cytaty: Nadzieja matką głupich? Przeciwnie, nadzieja to matka tych, którzy nie boją się rzucać myśli w daleką przyszłość. -Ludwik Hirszfeld


nadzieja-matką-głupich-przeciwnie-nadzieja-to-matka-tych-którzy-nie-boją-ę-rzucać-myśli-w-daleką-przyszłość
Matka Cytaty: Metoda jest matką pamięci. -Margaret Fuller


Matka Cytaty: Noc jest matką natchnienia. -jatoja


noc-jest matką-natchnienia
Matka Cytaty: Pokora jest matką olbrzymów. -Gilbert Keith Chesterton


Matka Cytaty: Propaganda jest matką wydarzeń. -Albert Schweitzer


Matka Cytaty: I uboga matka ma złote serce. -Antoni Regulski


Matka Cytaty: Matka jest geniuszem dziecka. -Fryderyk Hegel


Matka Cytaty: Tchórzostwo jest matką okrucieństwa. -Michel de Montaigne


Matka Cytaty: Barmanka - matka chrzestna gorzałki. -W. Gołębiowicz


Matka Cytaty: Przy­jaźń jest matką miłości. -Mateusz Piecki Schizoidalny


Matka Cytaty: Teściowa to matka, co przestała być potrzebna. -Anna Kowalska


teściowa-to-matka-co-przestała-być-potrzebna
Matka Cytaty: Bezczynność jest matką wszelkiego zła. -Solon


bezczynność-jest-matką-wszelkiego-zła
Matka Cytaty: Radość jest matką wszystkich cnót. -Johann Wolfgang Goethe


Matka Cytaty: Szczęście jest naszą matką, nieszczęście - wychowawcą. -Charles Louis Montesquieu


Matka Cytaty: Kom­pli­kac­ja jest matką prostoty. -Kazimierz Koźniewski