Mego Cytaty

Mego Cytaty: Tyl­ko człowiek niszczy dla sa­mego niszcze­nia i tworzy dla sa­mego tworzenia. -Antoni Kępiński


tyl­ko-człowiek-niszczy-dla-­mego-niszcze­nia-i tworzy-dla-­mego-tworzenia
Mego Cytaty: Granice mego języka oznaczają granice mego świata. -Ludwig Wittgenstein


granice-mego-języka-oznaczają-granice-mego-świata
Mego Cytaty: Kto dużo wie o in­nych ludziach, może być człowiekiem uczo­nym, ale ten, kto ro­zumie sa­mego siebie, jest bar­dziej in­te­ligen­tny. Kto pa­nuje nad in­ny­mi, może jest i sil­ny, ale ten, kto jest pa­nem sa­mego siebie, jest jeszcze silniejszy. -Lao Tse


Mego Cytaty: Los i dusza to naz­wy te­go sa­mego pojęcia. -Novalis


los-i dusza-to naz­wy-te­go-­mego-pojęcia
Mego Cytaty: Z mego życia poemat - dla Boga. -Juliusz Słowacki


Mego Cytaty: Człowiek jest twórcą sa­mego siebie. -Giovanni Pico della Mirandola


Mego Cytaty: W cy­wili­zac­ji nędza wy­nika z sa­mego nadmiaru. -Karol Fourier


w cy­wili­zac­ji-nędza-wy­nika-z ­mego-nadmiaru
Mego Cytaty: Głupiec i mędrzec nie widzą te­go sa­mego drzewa. -William Blake


głupiec-i mędrzec-nie widzą-te­go-­mego-drzewa
Mego Cytaty: Ojczyzna mego wyboru jest wśród wybranych jednostek. -Anne Louise Stael - Holstein


Mego Cytaty: Miłujący Bo­ga nie mają re­ligii, tyl­ko sa­mego Boga. -Rumi


miłujący-bo­ga-nie mają-re­ligii-tyl­ko-­mego-boga
Mego Cytaty: Żeby być do­cenionym mu­sisz do­cenić sa­mego siebie. -Chemicals


Żeby-być-do­cenionym-mu­sisz-do­cenić-­mego-siebie
Mego Cytaty: Naj­trud­niej poz­nać sa­mego siebie. -Tales z Miletu


naj­trud­niej-poz­nać-­mego-siebie
Mego Cytaty: Od sa­mego chce­nia, nic się nie zmienia. -Bujak Bogusław


Mego Cytaty: Naj­trud­niej dot­rzeć do sa­mego siebie. -Marek Aureliusz


naj­trud­niej-dot­rzeć-do ­mego-siebie
Mego Cytaty: Przy­wiąza­nie jest og­ra­nicze­niem sa­mego siebie. -Masashi Kishimoto


przy­wiąza­nie-jest og­ra­nicze­niem-­mego-siebie
Mego Cytaty: Czy jest ta­ki mis­trz, który stworzył sa­mego siebie?  -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Mego Cytaty: Wszys­tko się zmienia z wyjątkiem sa­mego pra­wa zmiany. -Heraklit z Efezu


wszys­tko ę-zmienia-z wyjątkiem-­mego-pra­wa-zmiany
Mego Cytaty: Nie wol­no nig­dy sa­mego siebie czy­nić niewolnikiem. -Stanisław Brzozowski