Mi duszę I Szyję Cytaty

Mi duszę I Szyję Cytaty: Ucis­kasz mi duszę Swoim przyk­rym słowem Ucis­kasz mi duszę I szyję I nie mogę zna­leźć oddechu Macham rękoma Błagam o pomoc Wszys­cy obojętni Tyl­ko pat­rzą jak Od­bierasz mi godność Od­bierasz mi honor I życie Oni tyl­ko patrzą  -bezoddechu


Mi duszę I Szyję Cytaty: Pe­wien ha­zar­dzis­ta stra­cił w życiu wszys­tko: rodzinę, dom, samochód. Które­goś dnia spot­kał na swo­jej drodze diabła: - Od­dałbym Ci własną duszę, gdy­bym mógł jeszcze raz zagrać! - Jaką duszę?- za­pytał z uśmie­chem diabeł. Duszę to Ty już daw­no straciłeś... -Niusza


Mi duszę I Szyję Cytaty: Kochać to odnajdywać własną duszę przez duszę ukochanego. -Edgar Lee Masters


kochać-to-odnajdywać-własną-duszę-przez-duszę-ukochanego
Mi duszę I Szyję Cytaty: Kobieta ma wprawdzie duszę, jak nam kościół wierzyć każe, lecz duszę swego stada, moralność atmosfery, jaka ją otacza, a zmysły swych wielbicieli. -Wacław Berent


kobieta-wprawdzie-duszę-jak-nam-kośół-wierzyć-każe-lecz-duszę-swego-stada-moralność-atmosfery-jaka-ją-otacza-a-zmysły-swych-wielbicieli
Mi duszę I Szyję Cytaty: Ko­bieta ma wpraw­dzie duszę, jak nam kościół wie­rzyć każe, lecz duszę swe­go sta­da, mo­ral­ność at­mosfe­ry, ja­ka ją otacza, a zmysły swych wielbicieli. -Wacław Berent


ko­bieta- wpraw­dzie-duszę-jak nam-kośół-wie­rzyć-każe-lecz-duszę-swe­go-sta­da-mo­ral­ność-at­mosfe­ry-ja­ka-ją otacza
Mi duszę I Szyję Cytaty: Można umierać z pragnienia stojąc po szyję w wodzie. -Urszula Kozioł


można-umierać-z-pragnienia-stojąc-po-szyję-w-wodzie
Mi duszę I Szyję Cytaty: Bo właśnie upodlenia ducha / Ugina wolnych szyję do łańcucha. -George Gordon Byron


bo-właśnie-upodlenia-ducha-ugina-wolnych-szyję-do-łańcucha
Mi duszę I Szyję Cytaty: O, gdyby lud rzymski miał tylko jedną szyję! -Kaligula


o-gdyby-lud-rzymski-miał-tylko-jedną-szyję
Mi duszę I Szyję Cytaty: Ach, co to była za męka! Dokoła same nagie kobiety, ubrane aż po szyję. -Anonim


ach-co-to-była-za-męka-dokoła-same-nagie-kobiety-ubrane-aż-po-szyję
Mi duszę I Szyję Cytaty: Upiory jakieś mam na rękach kołysać w bzdu­rach po szyję?  -Władysław Broniewski


upiory-jakieś-mam-na rękach-kołysać-w-bzdu­rach-po szyję 
Mi duszę I Szyję Cytaty: Zaiste, miłość jest świętym pożarem, iskrą zatloną w ogniach nieśmiertelnych; aniołów dobrem, Wszechmogącego darem, balsamem rajskim dla serc skazitelnych. Pobożność duszę w niebiosa porywa. ale z miłością niebo w duszę wpływa. -George Byron


Mi duszę I Szyję Cytaty: O gdy­byż lud rzym­ski miał tyl­ko jedną szyję!  -Kaligula


o gdy­byż-lud-rzym­ski-miał-tyl­ko-jedną-szyję 
Mi duszę I Szyję Cytaty: Praw­da nie jest ko­bietą rzu­cającą się na szyję te­mu, który jej pożąda. -Arthur Schopenhauer


praw­da-nie jest ko­bietą-rzu­cającą ę-na szyję-te­mu-który-jej-pożąda
Mi duszę I Szyję Cytaty: Prawda nie jest kobietą rzucającą się na szyję temu, który jej pożąda. -Artur Schopenhauer


prawda-nie-jest-kobietą-rzucającą-ę-na-szyję-temu-który-jej-pożąda
Mi duszę I Szyję Cytaty: Po podróży wi­no służy. Kto za kółkim tyn nie pije Jak do­jedzie wa­li w szyje A jo jes­tym kumbajnistum I do ba­ka le­je czystum. -Sierjoża


po podróży-wi­no-służy-kto-za kółkim-tyn-nie pije-jak-do­jedzie-wa­li-w szyje-a-jo jes­tym-kumbajnistum-i-do ba­ka-­-czystum
Mi duszę I Szyję Cytaty: Ob­ra­caj się w ta­kich kręgach, aby nig­dy nie ukręciło ci to pętli na szyję. Z cyk­lu po­wieści


ob­ra­caj ę-w ­kich-kręgach-aby nig­dy-nie ukręło- to pętli-na szyję-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia 
Mi duszę I Szyję Cytaty: Do­syć sztywną mam szyję i dla­tego wciąż żyję, że po­lity­ka dla mnie, to w kryszta­le pomyje. -Jacek Kaczmarski


do­syć-sztywną-mam-szyję-i dla­tego-wciąż-żyję-że po­lity­ka-dla-mnie-to w kryszta­-pomyje
Mi duszę I Szyję Cytaty: Kobieta piękna daje swoje ciało, kobieta ładna daje ciało i duszę, kobieta brzydka odda wszystko - ciało, duszę i serce. -Aniela Danuta Szymańska


kobieta-piękna-daje-swoje-ciało-kobieta-ładna-daje-ciało-i-duszę-kobieta-brzydka-odda-wszystko-ciało-duszę-i-serce