Mi godność Od­bierasz Mi honor Cytaty

Mi godność Od­bierasz Mi honor Cytaty: Ucis­kasz mi duszę Swoim przyk­rym słowem Ucis­kasz mi duszę I szyję I nie mogę zna­leźć oddechu Macham rękoma Błagam o pomoc Wszys­cy obojętni Tyl­ko pat­rzą jak Od­bierasz mi godność Od­bierasz mi honor I życie Oni tyl­ko patrzą  -bezoddechu


Mi godność Od­bierasz Mi honor Cytaty: Ta­kie bo­wiem są re­guły: jeśli wy­bierasz życie, wy­bierasz także śmierć. -Jostein Gaarder


ta­kie-bo­wiem-są re­guły-śli-wy­bierasz-życie-wy­bierasz-także-śmierć
Mi godność Od­bierasz Mi honor Cytaty: Człowiek, który dla interesu poświęca swój honor, traci i swój honor, i swój interes. -Michel de Montaigne


człowiek-który-dla-interesu-poświęca-swój-honor-traci-i-swój-honor-i-swój-interes
Mi godność Od­bierasz Mi honor Cytaty: Tak jak w rzeczypospolitej potrzebna jest cnota, a w monarchii honor, tak samo w ustroju despotycznym potrzebny jest LĘK. Co się tyczy cnoty, nie jest ona potrzebna; honor zaś byłby wręcz niebezpieczny. -Montesquieu


Mi godność Od­bierasz Mi honor Cytaty: małżeństwo to wybór każde­go dnia wy­bierasz tę jedną osobę  -Starlight


łżeństwo-to wybór-każde­go-dnia-wy­bierasz-tę jedną-osobę 
Mi godność Od­bierasz Mi honor Cytaty: To ty wy­bierasz swo­ja drogę, tworzysz sce­nariusz swe­go życia. -stokrotka123


to ty wy­bierasz-swo­ja-drogę-tworzysz-sce­nariusz-swe­go-życia
Mi godność Od­bierasz Mi honor Cytaty: Miłość, to godność. -Witold Gombrowicz


Mi godność Od­bierasz Mi honor Cytaty: Miernota wymaga powściągliwości, by zachować godność. -Charles Dawes


miernota-wymaga-powśągliwoś-by-zachować-godność
Mi godność Od­bierasz Mi honor Cytaty: Godność ludzka to absolut, a nie pojęcie cząstkowe. -Josif Brodski


godność-ludzka-to-absolut-a-nie-pojęcie-cząstkowe
Mi godność Od­bierasz Mi honor Cytaty: Tracimy godność, gdy zgadzamy się na nietolerancję. -Dominique De Menil


tracimy-godność-gdy-zgadzamy-ę-na-nietolerancję
Mi godność Od­bierasz Mi honor Cytaty: Zraniona godność ludzka kryje w sobie zarodek śmierci. -Francois Chateaubriand


zraniona-godność-ludzka-kryje-w-sobie-zarodek-śmierci
Mi godność Od­bierasz Mi honor Cytaty: Są krzywdy, których człowiek czujący swą godność, znieść nie może. -Henryk Sienkiewicz


są-krzywdy-których-człowiek-czujący-swą-godność-znieść-nie-może
Mi godność Od­bierasz Mi honor Cytaty: Godność, poszanowanie własnego charakteru, idą w parze z pewnym stopniem dobrobytu. -Eugene Delacroix


godność-poszanowanie-własnego-charakteru-idą-w-parze-z-pewnym-stopniem-dobrobytu
Mi godność Od­bierasz Mi honor Cytaty: Niechaj sądzone będą czyny ludzkie, nie godność, piastowane stanowisko. -Anonim


niechaj-sądzone-będą-czyny-ludzkie-nie-godność-piastowane-stanowisko
Mi godność Od­bierasz Mi honor Cytaty: Wielu ludzi kupuje honor za pieniądze. -Dosso Dossi


wielu-ludzi-kupuje-honor-za-pieniądze
Mi godność Od­bierasz Mi honor Cytaty: El honor prohíbe acciones que la ley tolera. -Séneca


el-honor-prohíbe-acciones-ley-tolera
Mi godność Od­bierasz Mi honor Cytaty: Bóg mi powierzył honor Polaków, Bogu go tylko oddam. -Józef Poniatowski


bóg-mi-powierzył-honor-polaków-bogu-go-tylko-oddam
Mi godność Od­bierasz Mi honor Cytaty: Honor i zysk nie sypiają w tym samym łożu. -Miguel de Cervantes


honor-i-zysk-nie-sypiają-w-tym-samym-łożu