Mi godność Od­bierasz Cytaty

Mi godność Od­bierasz Cytaty: Ucis­kasz mi duszę Swoim przyk­rym słowem Ucis­kasz mi duszę I szyję I nie mogę zna­leźć oddechu Macham rękoma Błagam o pomoc Wszys­cy obojętni Tyl­ko pat­rzą jak Od­bierasz mi godność Od­bierasz mi honor I życie Oni tyl­ko patrzą  -bezoddechu


Mi godność Od­bierasz Cytaty: Ta­kie bo­wiem są re­guły: jeśli wy­bierasz życie, wy­bierasz także śmierć. -Jostein Gaarder


ta­kie-bo­wiem-są re­guły-śli-wy­bierasz-życie-wy­bierasz-także-śmierć
Mi godność Od­bierasz Cytaty: małżeństwo to wybór każde­go dnia wy­bierasz tę jedną osobę  -Starlight


łżeństwo-to wybór-każde­go-dnia-wy­bierasz-tę jedną-osobę 
Mi godność Od­bierasz Cytaty: To ty wy­bierasz swo­ja drogę, tworzysz sce­nariusz swe­go życia. -stokrotka123


to ty wy­bierasz-swo­ja-drogę-tworzysz-sce­nariusz-swe­go-życia
Mi godność Od­bierasz Cytaty: Miłość, to godność. -Witold Gombrowicz


Mi godność Od­bierasz Cytaty: Miernota wymaga powściągliwości, by zachować godność. -Charles Dawes


miernota-wymaga-powśągliwoś-by-zachować-godność
Mi godność Od­bierasz Cytaty: Tracimy godność, gdy zgadzamy się na nietolerancję. -Dominique De Menil


tracimy-godność-gdy-zgadzamy-ę-na-nietolerancję
Mi godność Od­bierasz Cytaty: Godność ludzka to absolut, a nie pojęcie cząstkowe. -Josif Brodski


godność-ludzka-to-absolut-a-nie-pojęcie-cząstkowe
Mi godność Od­bierasz Cytaty: Zraniona godność ludzka kryje w sobie zarodek śmierci. -Francois Chateaubriand


zraniona-godność-ludzka-kryje-w-sobie-zarodek-śmierci
Mi godność Od­bierasz Cytaty: Godność, poszanowanie własnego charakteru, idą w parze z pewnym stopniem dobrobytu. -Eugene Delacroix


godność-poszanowanie-własnego-charakteru-idą-w-parze-z-pewnym-stopniem-dobrobytu
Mi godność Od­bierasz Cytaty: Niechaj sądzone będą czyny ludzkie, nie godność, piastowane stanowisko. -Anonim


niechaj-sądzone-będą-czyny-ludzkie-nie-godność-piastowane-stanowisko
Mi godność Od­bierasz Cytaty: Są krzywdy, których człowiek czujący swą godność, znieść nie może. -Henryk Sienkiewicz


są-krzywdy-których-człowiek-czujący-swą-godność-znieść-nie-może
Mi godność Od­bierasz Cytaty: Godność, a niekiedy nawet i świętość są bardziej kwestią surduta i kamizelki, niż się to niektórym wydaje. -Charles Dickens


godność-a-niekiedy-nawet-i-świętość-są-bardziej-kwestią-surduta-i-kamizelki-ż-ę-to-niektórym-wydaje
Mi godność Od­bierasz Cytaty: Życie jest pytaniem pozbawionym odpowiedzi, ale pozwólcie nam wierzyć w godność i ważność tego pytania. -Tennessee Williams


Życie-jest-pytaniem-pozbawionym-odpowiedzi-ale-pozwólcie-nam-wierzyć-w-godność-i-ważność-tego-pytania
Mi godność Od­bierasz Cytaty: Godność i życie są dane tylko na początku. O ich trwanie każdy musi walczyć i narażać się bezustannie. -Anonim


godność-i-życie-są-dane-tylko-na-początku-o-ich-trwanie-każdy-musi-walczyć-i-narażać-ę-bezustannie
Mi godność Od­bierasz Cytaty: Godność człowieka potęguje się jego obowiązkami, a domierza wielkością jego zadania. -Maurice Maeterlinck


godność-człowieka-potęguje-ę-jego-obowiązkami-a-domierza-wielkośą-jego-zadania
Mi godność Od­bierasz Cytaty: Prawdziwa godność nie leży w tym, by odbierać zaszczyty, ale by na nie zasłużyć. -Arystoteles


prawdziwa-godność-nie-ży-w-tym-by-odbierać-zaszczyty-ale-by-na-nie-zasłużyć
Mi godność Od­bierasz Cytaty: Jeśli godność nauk oceniać mamy według ich przedmiotu, to bez porównania najprzedniejszą z nich będzie ta, którą jedni nazywają astronomią, inni astrologią, a wielu z dawniejszych - szczytem matematyki. -Mikołaj Kopernik