Mi słońce Nieobecnym Cytaty

Mi słońce Nieobecnym Cytaty: Zak­witło mi słońce Nieobecnym gdy brud­ne uli­ce po­mar­szczo­ne deszczem na śmiet­nisku życiowych odpadów Łapię miodo­we chwi­le o Nieznajomy w tros­ce o jutro układam je w wodzie by urosły bo idziesz za mną krok za krokiem ale o mi­lion mi­nut dalej jes­teś na pewno tuż kocham Cię już dziś ry­sując w po­wiet­rzu trop po­pijam kawę sznurówką przy­wiąza­na pragnieniem roz­wiąza­nia mnie do duszy bo słońce wysoko a Ty za mną w objęciach świata. -Afrozja


Mi słońce Nieobecnym Cytaty: Kto spiera się z pijanym, jakby kłócił się z nieobecnym. -Anonim


kto-spiera-ę-z-pijanym-jakby-kłół-ę-z-nieobecnym
Mi słońce Nieobecnym Cytaty: Człowiek myśli codziennie, że słońce wędruje ku zachodowi; ale słońce uśmiecha się, nieruchome, bo to właśnie my wędrujemy ku zachodowi. -Ramon Gomez De La Serna


człowiek-myśli-codziennie-że-słoń-wędruje-ku-zachodowi-ale-słoń-uśmiecha-ę-nieruchome-bo-to-właśnie-my-wędrujemy-ku-zachodowi
Mi słońce Nieobecnym Cytaty: Nie dla zjed­nocze­nia z Ziemią, nie dla spogląda­nia na Słońce, nic nie ro­bić, nie oglądać się za plecy, tyl­ko biec przed siebie. Lochy tam na wzgórzu, Słońce w jed­nej z cel, Słońce żeg­na się z nami, me­dyk głosi na­dejście Nocy, zbliża się Noc. Księżyc spływa krwią, czer­wo­ne światło Nocy, za­mor­do­wany leży we krwi Dzień, we włas­nej krwi, siłą zdo­byta korona, nas­tała Noc, jed­no kończy się, dru­giego nad­szedł czas, ko­rona we krwi na głowie Królo­wej Nocy. -Aidan


Mi słońce Nieobecnym Cytaty: O słońce moje! -Anonim


Mi słońce Nieobecnym Cytaty: Nie boję się pająków. Prze­cież nig­dy żaden nie zro­bił mi krzyw­dy. Nie boję się ciem­ności. Prze­cież zaw­sze po omac­ku od­najdy­wałam drogę. Nie boję się burzy. Prze­cież po niej zaw­sze przychodziło słońce. Dziś boję się miłości…Niekiedy ra­niącej bar­dziej niż pająki, ciem­ność i słońce. -agusia96


Mi słońce Nieobecnym Cytaty: Słońce wsta­je, cho­ry wstaje. -Talmud


słoń-wsta­-cho­ry-wstaje
Mi słońce Nieobecnym Cytaty: Nad światem znowu wzeszło słońce. -Alighieri Dante


Mi słońce Nieobecnym Cytaty: Czerń, ni­by ta­ka mroczna, a przy­ciąga słońce. -NightHuntress


Mi słońce Nieobecnym Cytaty: W moich posiadłościach słońce nie zachodzi. -Karol V


w-moich-posiadłościach-słoń-nie-zachodzi
Mi słońce Nieobecnym Cytaty: Miłość pociesza. Jak słońce po deszczu. -William Shakespeare


Mi słońce Nieobecnym Cytaty: Miłość, co wprawia w ruch słońce i gwiazdy. -Dante Alighieri


miłość-co-wprawia-w-ruch-słoń-i-gwiazdy
Mi słońce Nieobecnym Cytaty: Słońce uwiel­bia gnić w twoich oczach... -karaczan19


słoń-uwiel­bia-gnić-w twoich-oczach
Mi słońce Nieobecnym Cytaty: A słońce Prawdy wschodu nie zna i zachodu. -Adam Mickiewicz


a-słoń-prawdy-wschodu-nie-zna-i-zachodu
Mi słońce Nieobecnym Cytaty: My także, jak słońce, zmie­rza­my ku zachodowi. -Małgorzata Stolarska


Mi słońce Nieobecnym Cytaty: Niesparawiedliwość jak obłok słońce wiary zasiania. -Kazimierz Brodziński


niesparawiedliwość-jak-obłok-słoń-wiary-zasiania
Mi słońce Nieobecnym Cytaty: Trzeba tak kochać, jak świeci słońce. -Simone Weil


trzeba-tak-kochać-jak-świeci-słoń
Mi słońce Nieobecnym Cytaty: Ja, Was kilkoro, Poez­ja, wiatr i słońce -  Mój minimalizm. -fyrfle


ja-was-kilkoro-poez­ja-wiatr-i słoń- -mój-minimalizm