Mi­lion Bóli Okrągły Cytaty

Mi­lion Bóli Okrągły Cytaty: na okrągło ciągłymi okrągłościami okrężnie okrążany myśli okrągłe z kującymi środ­ka­mi okręgów bolące koło zaokrągla ból mi­lion bóli okrągły koło toczy się okrągle myśli bolą okropnie na okrągło  -dooorotis


Mi­lion Bóli Okrągły Cytaty: Mieliśmy przet­rwać


mieliśmy-przet­rwać-mi­lion-prób-i mi­lion-kolejnych
Mi­lion Bóli Okrągły Cytaty: Ucze­ni wy­liczy­li, że jest tyl­ko jed­na szan­sa na bi­lion, by zais­tniało coś tak całko­wicie ab­surdal­ne­go. Jed­nak ma­gowie ob­liczy­li, że szan­se jed­na na bi­lion spraw­dzają się w dziewięciu przy­pad­kach na dziesięć. -Terry Pratchett


Mi­lion Bóli Okrągły Cytaty: Jed­na śmierć to tra­gedia, mi­lion - to statystyka. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Mi­lion Bóli Okrągły Cytaty: Wszystko mnie boli, gdzie byś mnie nie dotknął, to mnie boli. Gdzie byś nie strzelił, to trafisz we mnie. -Edward Stachura


wszystko-mnie-boli-gdzie-byś-mnie-nie-dotknął-to-mnie-boli-gdzie-byś-nie-strzelił-to-trafisz-we-mnie
Mi­lion Bóli Okrągły Cytaty: i wy­rywasz mi serce ja myślę - z miłości i zja­dasz je wielce ja myślę - niech boli i mówisz nie kocham ja pat­rze- odchodzisz i wiem już nie przyjdziesz ja czuję - jak boli. i uciekłaś na zawsze ja umieram - powoli i ja już nie myślę, nie pat­rzę, nie czuję ja umieram- na zawsze. -Schmerz


Mi­lion Bóli Okrągły Cytaty: Tęskno­ta boli... -KluskaaDas


Mi­lion Bóli Okrągły Cytaty: Za­rys ka­mienia jest okrągły, nie ma ani końca, ani początku. Po­dob­nie moc ka­mienia jest nies­kończo­na. Ka­mień jest dos­ko­nały w swoim rodza­ju, bo jest wyt­wo­rem na­tury, a nie zos­tał uk­ształto­wany przez żad­ne sztuczne siły. -Ścigany przez Niedźwiedzie


Mi­lion Bóli Okrągły Cytaty: Każda walka zawsze boli. -Mahatma Gandhi


Mi­lion Bóli Okrągły Cytaty: Boli nas w dołku... ekonomicznymi. -Zbigniew Waydyk


Mi­lion Bóli Okrągły Cytaty: Bardziej boli od języka niż miecza. -Anonim


bardziej-boli-od-języka-ż-miecza
Mi­lion Bóli Okrągły Cytaty: Roz­padła się na mi­lion kawałków, gdy w Je­go ramionach od­kryła czym jest roz­kosz orgazmu  -Uśmiechnięta Anielica


roz­padła-ę-na-mi­lion-kawałków-gdy-w je­go-ramionach-od­kryła-czym-jest-roz­kosz-orgazmu 
Mi­lion Bóli Okrągły Cytaty: Tęskno­ta boli Moc uczuć niespełnionych rozgoryczeniem  -gabaldon


tęskno­-boli-moc-uczuć-niespełnionych-rozgoryczeniem 
Mi­lion Bóli Okrągły Cytaty: O świętoszku: jak bi­je się w pier­si, to in­nych boli. -Jerzy Paczkowski


o świętoszku-jak bi­ ę-w pier­-to in­nych-boli
Mi­lion Bóli Okrągły Cytaty: Czujemy tylko ten ząb, który nas boli. -Aldous Huxley


czujemy-tylko-ten-ząb-który-nas-boli
Mi­lion Bóli Okrągły Cytaty: Nad czas stracony nic bardziej nie boli. -Michał Anioł


nad-czas-stracony-nic-bardziej-nie-boli
Mi­lion Bóli Okrągły Cytaty: życie jest snem o śmierci tak pięknym, że aż boli  -Papillondenuit


życie-jest snem-o śmierci-tak-pięknym-że aż boli 
Mi­lion Bóli Okrągły Cytaty: Nad stracony czas nic bardziej nie boli. -Michał Anioł


nad-stracony-czas-nic-bardziej-nie-boli