Między Nauczycielem Cytaty

Między Nauczycielem Cytaty: Różnica między nauczycielem a filozofem polega na tym, że nauczycielowi wydaje się, że wie mnóstwo rzeczy, które stara się wtłoczyć uczniom do głowy. A filozof próbuje znaleźć odpowiedź na pytania wspólnie z uczniami. -Jostein Gaarder


Między Nauczycielem Cytaty: Miłość najlepszym nauczycielem. -Pliniusz Młodszy


Między Nauczycielem Cytaty: Najlepszym nauczycielem jest czas. -Anonim


najlepszym-nauczycielem-jest-czas
Między Nauczycielem Cytaty: Doświadczenie jest nauczycielem ignorantów. -Tytus Liwiusz


doświadczenie-jest-nauczycielem-ignorantów
Między Nauczycielem Cytaty: Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem. -Cyceron


doświadczenie-jest-najlepszym-nauczycielem
Między Nauczycielem Cytaty: Miłość jest naj­lep­szym nauczycielem. -Pliniusz Młodszy


miłość-jest naj­lep­szym-nauczycielem
Między Nauczycielem Cytaty: Człowiek jest uczniem, cier­pienie nauczycielem. -Alfred Musset


człowiek-jest uczniem-cier­pienie-nauczycielem
Między Nauczycielem Cytaty: Strach nie jest długotrwałym nauczycielem obowiązku. -Cyceron


strach-nie-jest-długotrwałym-nauczycielem-obowiązku
Między Nauczycielem Cytaty: Historia jest najlepszym nauczycielem, ale ma najgorszych uczniów. -Indira Gandhi


historia-jest-najlepszym-nauczycielem-ale-najgorszych-uczniów
Między Nauczycielem Cytaty: Czas jest najlepszym nauczycielem, ale nieczęsto ma dobrych uczniów. -Francois Mauriac


czas-jest-najlepszym-nauczycielem-ale-nieczęsto-dobrych-uczniów
Między Nauczycielem Cytaty: Doświad­cze­nie jest naj­lep­szym nauczycielem. -Cyceron


doświad­cze­nie-jest naj­lep­szym-nauczycielem
Między Nauczycielem Cytaty: Pierwszym nauczycielem filozofii jakiego miała ludzkość, był wąż w raju. -Baus


pierwszym-nauczycielem-filozofii-jakiego-miała-ludzkość-był-wąż-w-raju
Między Nauczycielem Cytaty: Mówią, że miłości trze­ba się nauczyć. Mógłbyś zos­tać moim nauczycielem?  -opuszczona


mówią-że miłoś-trze­ba ę-nauczyć-mógłbyś-zos­ć-moim-nauczycielem 
Między Nauczycielem Cytaty: Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych. -Konfucjusz


kto-nabytą-wiedzę-pielęgnuje-a-nową-bez-ustanku-zdobywa-ten-może-być-nauczycielem-innych
Między Nauczycielem Cytaty: Pokój: w po­lity­ce między­naro­dowej, ok­res oszus­tw między wojnami. -Ambrose Bierce


pokój-w po­lity­-między­naro­dowej-ok­res-oszus­tw-między-wojnami
Między Nauczycielem Cytaty: Miłość między cnotami jest tym, czym słońce między gwiazdami: nadaje im blasku i urody. -Franciszek Salezy Św


miłość-między-cnotami-jest-tym-czym-słoń-między-gwiazdami-nadaje-im-blasku-i-urody
Między Nauczycielem Cytaty: Doskonała przyjaźń rodzi się między dobrymi oraz między tymi, co osiągnęli jednoczący stopień cnoty. -Arystoteles


doskonała-przyjaźń-rodzi-ę-między-dobrymi-oraz-między-tymi-co-osiągnęli-jednoczący-stopień-cnoty
Między Nauczycielem Cytaty: W pilności pszczoła może być twoim mistrzem, w zręczności robak twoim nauczycielem. -Fryderyk Schiller


w-pilnoś-pszczoła-może-być-twoim-mistrzem-w-zręcznoś-robak-twoim-nauczycielem