Między Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Między Cytaty: Pochlebstwo jest to przestrzeń między nikczemnością a fortuną. -Stefan Witwicki
pochlebstwo-jest-to-przestrzeń-między-nikczemnośą-a-fortuną
Między Cytaty: Wolność... to wybór między pracą a śmiercią głodową. -Samuel Johnson
wolność-to-wybór-między-pracą-a-śmiercią-głodową
Między Cytaty: Malarstwo - coś pośredniego między myślą a rzeczą. -Samuel Coleridge
malarstwo-coś-pośredniego-między-myślą-a-rzeczą
Między Cytaty: po­między szumem, drzew i krop­la­mi deszczu, uk­ry­ty smutek. -cytlopka
po­między-szumem-drzew-i krop­­mi-deszczu-uk­ry­ty-smutek
Między Cytaty: Opinia publiczna jest dziwką między opiniami. -Marie Von Ebner - Eschenbach
Między Cytaty: Człowiek czynu zawsze wygląda niestosownie między gadułami. -Anonim
człowiek-czynu-zawsze-wygląda-niestosownie-między-gadułami
Między Cytaty: W teorii nie ma żadnej sprzeczności między moralnością a polityką. -Emanuel Kant
w-teorii-nie-żadnej-sprzecznoś-między-moralnośą-a-polityką
Między Cytaty: Zawieszenie broni między kobietami nazywa się przyjaźnią. -Dorothy Parker
zawieszenie-broni-między-kobietami-nazywa-ę-przyjaźą
Między Cytaty: Prawda myślenia jest odpowiedzialnością między myśleniem a przedmiotem. -Tomasz z Akwinu
prawda-myślenia-jest-odpowiedzialnośą-między-myśleniem-a-przedmiotem
Między Cytaty: Wy­począć przyszło, między gwiaz­dy czas spocząć. Transcendentalny. -Cykam
wy­począć-przyszło-między-gwiaz­dy-czas-spocząć-transcendentalny
Między Cytaty: Trzeba nauczyć się rozróżniania między moralnością a moralizatorstwem. -Henry Kissinger
trzeba-nauczyć-ę-rozróżniania-między-moralnośą-a-moralizatorstwem
Między Cytaty: Jest różnica między otwartym umysłem a dziurą w głowie. -Anonim
jest-różnica-między-otwartym-umysłem-a-dziurą-w-głowie
Między Cytaty: Miłość ogranicza naturalną wrogość między kobietą i mężczyzną. -Fryderyk Chrystian Hebbel
miłość-ogranicza-naturalną-wrogość-między-kobietą-i-mężczyzną
Między Cytaty: Uniwersytet rozwija wszystkie zdolności, między innymi głupotę. -Anonim
uniwersytet-rozwija-wszystkie-zdolnoś-między-innymi-głupotę
Między Cytaty: Gdzieś między lękiem a sek­sem tkwi namiętność. -Jeanette Winterson
gdzieś-między-lękiem-a sek­sem-tkwi-namiętność
Między Cytaty: W walce między tobą a światem stań po stronie świata. -Franz Kafka
w-walce-między-tobą-a-światem-stań-po-stronie-świata
Między Cytaty: praw­dzi­wa wolność wro­ta między świata­mi no­we marzenie  -bez.odwagi
praw­dzi­wa-wolność-wro­-między-świata­mi-no­we-marzenie 
Między Cytaty: Cno­ta to złoty śro­dek między dwo­ma występkami. -Arystoteles
cno­-to złoty-śro­dek-między-dwo­-występkami
Między Cytaty: Króliki najbardziej lubią siedzieć między kapuścianemi głowami. -Alojzy Żółkowski
króliki-najbardziej-lubią-siedzieć-między-kapuścianemi-głowami
Między Cytaty: między czułością wy­bucha pożar ciała czas ukojenia  -bez.odwagi
między-czułośą-wy­bucha-pożar-ciała-czas-ukojenia 
Między Cytaty: Między słowem a uczyn­kiem to góra jest pośrodku. -Stanisław Brzozowski
między-słowem-a uczyn­kiem-to góra-jest pośrodku
Między Cytaty: Scenę polityczną powinno się remontować między premierami. -Urszula Zybura
scenę-polityczną-powinno-ę-remontować-między-premierami
Między Cytaty: Jakże wielka jest różnica między myśli, a wolnością słowa. -Anonim
jakże-wielka-jest-różnica-między-myśli-a-wolnośą-słowa
Między Cytaty: Blis­kość to od­ległość, między mil­cze­niem a ciszą. -Papillondenuit
blis­kość-to od­ległość-między-mil­cze­niem-a ciszą
Między Cytaty: między żądzą a  miłością pla­toniczną gdzie tkwi granica?  -bez.odwagi
między-żądzą-a -miłośą-pla­toniczną-gdzie-tkwi-granica 
Między Cytaty: O pieśni gminna! ty arko przymierza między dawnymi i młodszymi laty. -Adam Mickiewicz
o-pieś-gminna-ty-arko-przymierza-między-dawnymi-i-młodszymi-laty
Między Cytaty: Pow­tarzając wciąż Two­je imię po­między krop­la­mi deszczu miłości. -bluecaffe
pow­tarzając-wciąż-two­-imię-po­między-krop­­mi-deszczu-miłoś
Między Cytaty: Ma­lar­stwo - coś pośred­niego między myślą a rzeczą. -Samuel Taylor Coleridge
ma­lar­stwo- coś-pośred­niego-między-myślą-a rzeczą
Między Cytaty: Teraźniejszość to stan między dawnymi dobrymi czasami i piękniejszą przyszłością. -Anonim
teraźniejszość-to-stan-między-dawnymi-dobrymi-czasami-i-piękniejszą-przyszłośą
Między Cytaty: Między lwa­mi a ludźmi przy­siąg być nie może. -Homer
między-lwa­mi-a ludźmi-przy­ąg-być-nie może
Między Cytaty: mówisz JES­TEŚ DNIEM a we mnie no­cy więcej między słowami  -Deszcz
mówisz-jes­teŚ-dniem-a we mnie-no­cy-więcej-między-słowami 
Między Cytaty: Tylko nikła przegroda istnieje między hańbą a uświęconymi pieszczotami. -Francois Mauriac
tylko-nikła-przegroda-istnieje-między-hańbą-a-uświęconymi-pieszczotami
Między Cytaty: Miłość jest zbyt kruchą kładką między dwoma brzegami. -Tadeusz Nowakowski
miłość-jest-zbyt-kruchą-kładką-między-dwoma-brzegami
Między Cytaty: Mężczyzna wciąż oscyluje między potrzebą bliskości i tęsknotą do niezależności. -John Gray
mężczyzna-wciąż-oscyluje-między-potrzebą-bliskoś-i-tęsknotą-do-niezależnoś
Między Cytaty: Brakujące ogniwo między małpą a człowiekiem cywilizowanym, to właśnie jesteśmy my! -Konrad Lorenz
brakują-ogniwo-między-łpą-a-człowiekiem-cywilizowanym-to-właśnie-jesteśmy-my