Miłość Jest Odwagą Kobiet Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Miłość Jest Odwagą Kobiet Cytaty: Miłość jest odwagą kobiet, ich gwiazdą przewodnią, kompasem ich podróży. -Ernst von Dinchlage
miłość-jest-odwagą-kobiet-ich-gwiazdą-przewodnią-kompasem-ich-podróży
Miłość Jest Odwagą Kobiet Cytaty: Trzeba być uczciwym i nie podawać swego braku odwagi za pokorę, jest to bowiem - przeciwnie - pycha, a odwaga wiary jest jedynie pokorną odwagą. -Soren Aabye Kierkegaard
trzeba-być-uczciwym-i-nie-podawać-swego-braku-odwagi-za-pokorę-jest-to-bowiem-przeciwnie-pycha-a-odwaga-wiary-jest-jedynie-pokorną-odwagą
Miłość Jest Odwagą Kobiet Cytaty: Miłość jest prawie tak rzadka, jak odwaga życia. -Henryk Ferdynand Kaden
Miłość Jest Odwagą Kobiet Cytaty: Miłość mężczyźnie nie jest życiem całym - Dla kobiet miłość - jedyne istnienie. -Anonim
miłość-mężczyźnie-nie-jest-życiem-całym-dla-kobiet-miłość-jedyne-istnienie
Miłość Jest Odwagą Kobiet Cytaty: Miłość to siła i poświęcenie. Kochać kogoś może oznaczać powiedzenie mu czegoś, czego nie chce usłyszeć. Miłość to odwaga wypowiedzieć:
miłość-to-ła-i-poświęcenie-kochać-kogoś-może-oznaczać-powiedzenie-mu-czegoś-czego-nie-chce-usłyszeć-miłość-to-odwaga-wypowiedzieć
Miłość Jest Odwagą Kobiet Cytaty: Mała odwaga walczy z przeciwnymi zamiarami, wielka odwaga walczy z faktami dokonanymi, z którymi większość ludzi się godzi. -Antoni Słonimski
mała-odwaga-walczy-z-przeciwnymi-zamiarami-wielka-odwaga-walczy-z-faktami-dokonanymi-z-którymi-większość-ludzi-ę-godzi
Miłość Jest Odwagą Kobiet Cytaty: Odwaga i miłość: równorzędne i z sobą złączone wyrazy twego rozrachunku z życiem. -Dag Hammarskjold
odwaga-i-miłość-równorzędne-i-z-sobą-złączone-wyrazy-twego-rozrachunku-z-życiem
Miłość Jest Odwagą Kobiet Cytaty: Podstawą zazdrości jest u kobiet miłość, u mężczyzn zaś - próżność. -Franz Grillparzer
podstawą-zazdroś-jest-u-kobiet-miłość-u-mężczyzn-zaś-próżność
Miłość Jest Odwagą Kobiet Cytaty: Prawdziwą ambicją kobiet jest i będzie zawsze budzić miłość. -Molier
prawdziwą-ambicją-kobiet-jest-i-będzie-zawsze-budzić-miłość
Miłość Jest Odwagą Kobiet Cytaty: U kobiet miłość jest równie często córką, jak matką zazdrości. -Ludwig Boerne
u-kobiet-miłość-jest-równie-często-córką-jak-matką-zazdroś
Miłość Jest Odwagą Kobiet Cytaty: Tyle się rozprawia o umysłowości kobiet, o prawach kobiet, o równouprawnieniach kobiet: ciekawa jednak rzecz, co by nas to wszystko obchodziło, gdyby kobieta nie posiadała nic prócz umysłowości? -Wincenty Rzymowski
Miłość Jest Odwagą Kobiet Cytaty: Miłość do kobiet podobna jest miłości Boga - obie żywią się iluzjami. -Alphonse de Sade
miłość-do-kobiet-podobna-jest-miłoś-boga-obie-żywią-ę-iluzjami
Miłość Jest Odwagą Kobiet Cytaty: Miłość i amatorstwo, to są dwie rzeczy różne. Wielki amator kobiet nie jest człowiekiem zdolnym do podniosłego uczucia. -Henryk Sienkiewicz
miłość-i-amatorstwo-to-są-dwie-rzeczy-różne-wielki-amator-kobiet-nie-jest-człowiekiem-zdolnym-do-podniosłego-uczucia
Miłość Jest Odwagą Kobiet Cytaty: Miłość jest główną drogą ucieczki od samotności, która gnębi większość mężczyzn i kobiet przez całe życie. -Bertrand Russel
miłość-jest-główną-drogą-ucieczki-od-samotnoś-która-gnębi-większość-mężczyzn-i-kobiet-przez-całe-życie
Miłość Jest Odwagą Kobiet Cytaty: Miłość jest zawodem kobiet. Czemuż więc ukrywać przed nimi tak długo to, czego nigdy nie wiedzą zbyt wcześnie? -Hendry Fiedling
miłość-jest-zawodem-kobiet-czemuż-więc-ukrywać-przed-nimi-tak-długo-to-czego-nigdy-nie-wiedzą-zbyt-wcześnie
Miłość Jest Odwagą Kobiet Cytaty: Wzbudzać miłość to nieustanne zajęcie kobiet. -Ludwig Boerne
wzbudzać-miłość-to-nieustanne-zajęcie-kobiet
Miłość Jest Odwagą Kobiet Cytaty: Miłość to przemijająca ślepota na wdzięki innych kobiet. -Marcello Mastroianni
miłość-to-przemijająca-ślepota-na-wdzięki-innych-kobiet
Miłość Jest Odwagą Kobiet Cytaty: Czułość to, nie zaś piękność kobiet zasługuje na naszą miłość. -Anonim
czułość-to-nie-zaś-piękność-kobiet-zasługuje-na-naszą-miłość
Miłość Jest Odwagą Kobiet Cytaty: Dla kobiet miłość jest odpustem zupełnym; mężczyzna prawdziwie kochający może popełniać zbrodnie, a będzie zawsze jak śnieg biały w oczach tej, którą kocha gorąco. -Anonim
dla-kobiet-miłość-jest-odpustem-zupełnym-mężczyzna-prawdziwie-kochający-może-popełniać-zbrodnie-a-będzie-zawsze-jak-śnieg-biały-w-oczach
Miłość Jest Odwagą Kobiet Cytaty: Odwaga jest to brak wyobraźni. -Rudyard Kipling
Miłość Jest Odwagą Kobiet Cytaty: Odwaga jest jedna, bohaterstw tysiące. -Jan Lechicki
Miłość Jest Odwagą Kobiet Cytaty: Odwaga jest czasem i skutkiem strachu. -Alojzy Żółkiewski
Miłość Jest Odwagą Kobiet Cytaty: Do marzeń też jest pot­rzeb­na odwaga. -respirer
do marzeń-też-jest pot­rzeb­na-odwaga
Miłość Jest Odwagą Kobiet Cytaty: Odwaga jest dobra, lecz wytrwałość lepsza. -Theodor Fontane
odwaga-jest-dobra-lecz-wytrwałość-lepsza
Miłość Jest Odwagą Kobiet Cytaty: Odwaga jest właściwie najpiękniejszym rodzajem szaleństwa. -Stanisława Fleszarowa - Muskat
Miłość Jest Odwagą Kobiet Cytaty: Dla kobiet miłość jest odpustem zupełnym; mężczyzna prawdziwie kochający może popełniać zbrodnie, a będzie zawsze jak śnieg biały w oczach tej, którą kocha, jeżeli kocha gorąco. -Honore de Balzac
dla-kobiet-miłość-jest-odpustem-zupełnym-mężczyzna-prawdziwie-kochający-może-popełniać-zbrodnie-a-będzie-zawsze-jak-śnieg-biały-w-oczach
Miłość Jest Odwagą Kobiet Cytaty: Odwaga to pierwsza z ludzkich cech, jest bowiem gwarancją wszystkich innych. -Winston Churchill
odwaga-to-pierwsza-z-ludzkich-cech-jest-bowiem-gwarancją-wszystkich-innych
Miłość Jest Odwagą Kobiet Cytaty: Odwaga cywilna jest w Polsce rzadsza jak skłonność do natychmiastowego umierania. -Maria Dąbrowska
odwaga-cywilna-jest-w-polsce-rzadsza-jak-skłonność-do-natychmiastowego-umierania
Miłość Jest Odwagą Kobiet Cytaty: W miarę jak się starzejemy, odkrywamy, że najrzadsza jest odwaga myślenia. -Anatol France
w-miarę-jak-ę-starzejemy-odkrywamy-że-najrzadsza-jest-odwaga-myślenia
Miłość Jest Odwagą Kobiet Cytaty: Ta­lent to kwes­tia szczęscia. Naj­ważniej­sza w życiu jest odwaga. -Woody Allen
ta­lent-to kwes­tia-szczęscia-naj­ważniej­sza w życiu-jest odwaga
Miłość Jest Odwagą Kobiet Cytaty: Odwaga jest niczym innym jak strachem, którego się nie okazuje. -Sergio Leone
odwaga-jest-niczym-innym-jak-strachem-którego-ę-nie-okazuje
Miłość Jest Odwagą Kobiet Cytaty: Gdzie - i kiedykolwiek miłość do dwóch kobiet uważa się za usprawiedliwioną, tłumaczy się ją zazwyczaj męskim upodobaniem do kontrastów. -Henri Rene Albert Guy De Maupassant
gdzie-i-kiedykolwiek-miłość-do-dwóch-kobiet-uważa-ę-za-usprawiedliwioną-tłumaczy-ę-ją-zazwyczaj-męskim-upodobaniem-do-kontrastów
Miłość Jest Odwagą Kobiet Cytaty: Duża odwaga to się już nawet czasami opłaca, ale ta mała, codzienna, ciągle jeszcze jest deficytowa. -Joanna Wilińska
duża-odwaga-to-ę-już-nawet-czasami-opłaca-ale-ła-codzienna-ągle-jeszcze-jest-deficytowa
Miłość Jest Odwagą Kobiet Cytaty: Miłość to coś znacznie więcej, niż pragnienie erotyczne; to próba ucieczki przed samotnością, którą większość - tak kobiet, jak i mężczyzn - odczuwa przez całe życie. -Bertrand Russell
miłość-to-coś-znacznie-więcej-ż-pragnienie-erotyczne-to-próba-ucieczki-przed-samotnośą-którą-większość-tak-kobiet-jak-i-mężczyzn
Miłość Jest Odwagą Kobiet Cytaty: Odwaga jest to wiedza o tym, czego się bać trzeba, a czego nie. -Platon
odwaga-jest-to-wiedza-o-tym-czego-ę-bać-trzeba-a-czego-nie