Miłość Mu­si Mieć Swój Cytaty

Miłość Mu­si Mieć Swój Cytaty: Każda praw­dzi­wa miłość mu­si mieć swój Wiel­ki Piątek. -Stefan Wyszyński


każda-praw­dzi­wa-miłość-mu­-mieć-swój-wiel­ki-piątek
Miłość Mu­si Mieć Swój Cytaty: Każda prawdziwa miłość musi mieć swój Wielki Piątek. -Stefan Wyszyński kard


każda-prawdziwa-miłość-musi-mieć-swój-wielki-piątek
Miłość Mu­si Mieć Swój Cytaty: Wrażli­wość u mężczyz­ny mu­si mieć swój umiar. -AnDree


wrażli­wość-u mężczyz­ny-mu­-mieć-swój-umiar
Miłość Mu­si Mieć Swój Cytaty: Człowiek, który dla in­te­resu poświęca swój ho­nor, tra­ci i swój ho­nor, i swój interes. -Michel Eyquem de Montaigne


człowiek-który-dla-in­te­resu-poświęca-swój-ho­nor-tra­-i swój-ho­nor-i swój-interes
Miłość Mu­si Mieć Swój Cytaty: Każdy może mieć swój dzień, ale niektóre dni są dłuższe od innych. -Winston Churchill


każdy-może-mieć-swój-dzień-ale-niektóre-dni-są-dłuższe-od-innych
Miłość Mu­si Mieć Swój Cytaty: Dobrze jest mieć swój codzienny młyn, pod warunkiem iż bywa się czasami wyłącznie wiatrakiem. -Renata Szuman - Fikus


dobrze-jest-mieć-swój-codzienny-młyn-pod-warunkiem-iż-bywa-ę-czasami-wyłącznie-wiatrakiem
Miłość Mu­si Mieć Swój Cytaty: Człowiek, który dla interesu poświęca swój honor, traci i swój honor, i swój interes. -Michel de Montaigne


człowiek-który-dla-interesu-poświęca-swój-honor-traci-i-swój-honor-i-swój-interes
Miłość Mu­si Mieć Swój Cytaty: -Ma­mo, po czym poz­nać że się zakochałam? -Widzisz kocha­nie, to jest jak z kolorami. -Jak to? -Jest prze­cież mnóstwo ko­lorów i ich od­cieni. A ty masz swój ulu­biony i mogłabyś ry­sować wszys­tko tyl­ko tym ko­lorem. I mieć wszys­tko tyl­ko w tym ko­lorze. Ta­ka właśnie jest miłość. -^Muzz^


Miłość Mu­si Mieć Swój Cytaty: Człowiek mógłby żyć sa­mot­nie przez całe życie. Ale cho­ciaż sam mógłby wy­kopać swój grób, mu­si mieć ko­goś kto go pochowa. -James Joyce


człowiek-mógłby-żyć-­­nie-przez-całe-życie-ale cho­ciaż-sam-mógłby-wy­kopać-swój-grób-mu­-mieć-ko­goś-kto-go pochowa
Miłość Mu­si Mieć Swój Cytaty: Człowiek mógłby żyć samotnie przez całe życie. Ale chociaż sam mógłby wykopać swój własny grób, musi mieć kogoś, kto go pochowa. -James Joyce


człowiek-mógłby-żyć-samotnie-przez-całe-życie-ale-chociaż-sam-mógłby-wykopać-swój-własny-grób-musi-mieć-kogoś-kto-go-pochowa
Miłość Mu­si Mieć Swój Cytaty: Miłość, która znajduje swój wyraz w przyjaźni, jest szczególnie silna i trwała. -Laurens Van Der Post


miłość-która-znajduje-swój-wyraz-w-przyjaź-jest-szczególnie-silna-i-trwała
Miłość Mu­si Mieć Swój Cytaty: Kiedy się żyje jak zwierzę, z nosem przy ziemi, trzeba mieć swój kącik kłamstwa, w którym można nasycić się tym wszystkim, czego nigdy nie posiądzie się naprawdę. -Emil Zola


kiedy-ę-żyje-jak-zwierzę-z-nosem-przy-ziemi-trzeba-mieć-swój-kącik-kłamstwa-w-którym-można-nasycić-ę-tym-wszystkim-czego-nigdy-nie
Miłość Mu­si Mieć Swój Cytaty: Bo swój świat wyz­naczają ludzie, których się spo­tyka, zdarze­nia w których się uczes­tniczy i wspom­nienia, które chce się mieć. -Janusz Leon Wiśniewski


bo swój-świat-wyz­naczają-ludzie-których ę-spo­tyka-zdarze­nia-w których ę-uczes­tniczy-i wspom­nienia-które-chce ę-mieć
Miłość Mu­si Mieć Swój Cytaty: Miłość nie waha się nigdy - by osiągnąć swój cel, depcze wszystko inne. Biada słabym! -Romain Rolland


miłość-nie-waha-ę-nigdy-by-osiągnąć-swój-cel-depcze-wszystko-inne-biada-słabym
Miłość Mu­si Mieć Swój Cytaty: Miłość? To blaga. Jak pozłota na żelazie szybko traci swój blask i pozostaje tylko rdza życia codziennego. -Aleksiej Nowikow-Priboj


miłość-to-blaga-jak-pozłota-na-żelazie-szybko-traci-swój-blask-i-pozostaje-tylko-rdza-życia-codziennego
Miłość Mu­si Mieć Swój Cytaty: Tobą być i brzmieniem śnić Ciągiem dźwięków mieć swój bit Płynąć nutą a nie kpić Kom­po­nować su­per hit Być mu­zyką co pieści Każdą nutę kluczykiem Szep­tem rytm co szeleści Nieść z ser­ca dreszczykiem  -sprajtka


Miłość Mu­si Mieć Swój Cytaty: Miłość końca mieć nie musi. -Adam Mickiewicz


Miłość Mu­si Mieć Swój Cytaty: Serce ma swój porządek, rozum ma swój, płynące z zasad i dowodów; serce ma inny. -Blaise Pascal


serce-swój-porządek-rozum-swój-płyną-z-zasad-i-dowodów-serce-inny