Miłość Trwa Cytaty

Miłość Trwa Cytaty: Miłość istniała przedtem i istnieć będzie zawsze. Miłość trwa wiecznie, to tylko ludzie się zmieniają. -Paulo Coelho


miłość-istniała-przedtem-i-istnieć-będzie-zawsze-miłość-trwa-wiecznie-to-tylko-ludzie-ę-zmieniają
Miłość Trwa Cytaty: Każda miłość trwa tak długo, na ile zasługuje. -Brigitte Bardot


każda-miłość-trwa-tak-długo-na ile-zasługuje
Miłość Trwa Cytaty: Każda miłość trwa tak długo, na ile zasługuje. -Brigitte Bardot


każda-miłość-trwa-tak-długo-na-ile-zasługuje
Miłość Trwa Cytaty: Miłość tym się różni od kwiatów, że trwa wiecznie. -Erich Pieniek


miłość-tym-ę-róż-od-kwiatów-że-trwa-wiecznie
Miłość Trwa Cytaty: Ludzie mówią - 


ludzie-mówią- czas-to pieniądz-ja mówię-inaczej- czas-to miłość-pieniądz jest zni­komy-a miłość-trwa
Miłość Trwa Cytaty: Ze wszystkich rzeczy wiecznych - miłość jest tą, która trwa najkrócej. -Molier


ze-wszystkich-rzeczy-wiecznych-miłość-jest-tą-która-trwa-najkrócej
Miłość Trwa Cytaty: Miłość jest cudowna. Ale u jednego z dwojga zawsze trwa za długo. -Erich Maria Remarque


miłość-jest-cudowna-ale-u-jednego-z-dwojga-zawsze-trwa-za-długo
Miłość Trwa Cytaty: Ze wszys­tkich rzeczy wie­cznych - miłość jest tą, która trwa najkrócej. -Molier


ze wszys­tkich-rzeczy-wie­cznych- miłość-jest tą-która-trwa-najkrócej
Miłość Trwa Cytaty: Jeśli miłość trwa, to dlatego, że coś w nas jeszcze się nie spełniło. -Safona


jeśli-miłość-trwa-to-dlatego-że-coś-w-nas-jeszcze-ę-nie-spełło
Miłość Trwa Cytaty: Miłość to pro­ces. Roz­wi­ja się długo, trwa krótko i nad­spodziewa­nie szyb­ko ustaje. -Tadeusz Markowski


miłość-to pro­-roz­wi­ja ę-długo-trwa-krótko-i nad­spodziewa­nie-szyb­ko-ustaje
Miłość Trwa Cytaty: Jeszcze nie wspomniałam o miłości, miłość, tak ona jedna nie podlega upływowi czasu trwa. -Halina Poświatowska


jeszcze-nie-wspomniałam-o-miłoś-miłość-tak-ona-jedna-nie-podlega-upływowi-czasu-trwa
Miłość Trwa Cytaty: Cóż zatem innego spaja doczesność z wiecznością, jak nie miłość, która przede wszystkim i właśnie dlatego, kiedy wszystko przeminęło, istnieje i trwa? -Soren Aabye Kierkegaard


cóż-zatem-innego-spaja-doczesność-z-wiecznośą-jak-nie-miłość-która-przede-wszystkim-i-właśnie-dlatego-kiedy-wszystko-przeminęło-istnieje
Miłość Trwa Cytaty: Cza­sem by­wa tak, że miłość uk­ry­ta w marze­niach i ser­cach nig­dy nie uj­rzaw­szy świata trwa lub gi­nie zapomniana. -Ryder


cza­sem-by­wa-tak-że miłość-uk­ry­-w marze­niach-i ser­cach-nig­dy-nie uj­rzaw­szy-świata-trwa-lub-gi­nie-zapomniana
Miłość Trwa Cytaty: Jest się wiernym, dopóki trwa miłość, a kochankiem, dopóki przedmiot miłości jest blisko. -Carlo Goldoni


jest-ę-wiernym-dopóki-trwa-miłość-a-kochankiem-dopóki-przedmiot-miłoś-jest-blisko
Miłość Trwa Cytaty: Miłość is­tnieje w każdej chwi­li swe­go trwa­nia, wie­cznie. To je­dynie prze­lot­ne spoj­rze­nie w wie­czność, ja­kie jest nam dane. -Thornton (Niven) Wilder


miłość-is­tnieje-w każdej-chwi­li-swe­go-trwa­nia-wie­cznie-to ­dynie-prze­lot­ne-spoj­rze­nie-w wie­czność-ja­kie-jest nam
Miłość Trwa Cytaty: Miłość to nie igraszka Czasu: niech kwitnące róże wdzięków podcina sierpem zdrajca blady - miłości nie odmienią chwile, dni, miesiące: ona trwa - i trwać będzie po sam skraj zagłady. -William Shakespeare


Miłość Trwa Cytaty: Miłość - jest wcześniej niż Życie -trwa dłużej niż Śmierć - jest Stworzenia Pierwszym Aktem - głównym Aktorem Na scenie, jaką jest Ziemia. -Emily Dickinson


miłość-jest-wcześniej-ż-Życie-trwa-dłużej-ż-Śmierć-jest-stworzenia-pierwszym-aktem-głównym-aktorem-na-scenie-jaką-jest-ziemia
Miłość Trwa Cytaty: Spot­ka­nie ko­goś, ko­go po­kocha się z wza­jem­nością, jest wspa­niałym uczu­ciem. Ale spot­ka­nie brat­niej duszy jest uczu­ciem chy­ba jeszcze wspa­nial­szym. Brat­nia dusza to ktoś, kto ro­zumie cię le­piej niż kto­kol­wiek in­ny, kocha cię bar­dziej niż kto­kol­wiek in­ny, będzie przy to­bie zaw­sze, bez względu na wszys­tko. Po­dob­no nic nie trwa wie­cznie, ale ja moc­no wierzę w to, że cza­sami miłość trwa na­wet wte­dy, kiedy ukocha­na oso­ba odejdzie. -Cecelia Ahern