Miłość w przyszłości Jest tyl­ko Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Miłość w przyszłości Jest tyl­ko Cytaty: Miłość w przeszłości jest tyl­ko wspom­nieniem. Miłość w przyszłości jest tyl­ko ocze­kiwa­niem. Praw­dzi­wa miłość żyje w teraźniejszości. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
miłość-w przeszłoś-jest tyl­ko-wspom­nieniem-miłość w przyszłoś-jest tyl­ko-ocze­kiwa­niem-praw­dzi­wa miłość-żyje
Miłość w przyszłości Jest tyl­ko Cytaty: miłość wy­maga przyszłości... a my ma­my tyl­ko chwilę..... -cala_ja
miłość-wy­maga-przyszłoś-a my ­my-tyl­ko-chwilę
Miłość w przyszłości Jest tyl­ko Cytaty: Miłość ko­biety jest tyl­ko jed­na. To niep­rawda, że 
miłość-ko­biety-jest tyl­ko-jed­na-to niep­rawda-że każda-miłość-jest pier­wsza-praw­dzi­wa może-być-tyl­ko-raz-in­ne
Miłość w przyszłości Jest tyl­ko Cytaty: Miłość różowa nie jest ko­loro­wa lecz tyl­ko za­bar­wiona . Miłość bez­bar­wna jest jak mi­zeria ros­tarta . Miłość biała jest niczym ma­larz nat­chniony lecz nie prze­pełniony . -ZłoteMyśliLeonka
Miłość w przyszłości Jest tyl­ko Cytaty: Mądry mężczyz­na po­winien zaślu­bić tyl­ko bar­dzo piękną ko­bietę. To mu po­może, aby w przyszłości ktoś go od niej uwolnił. -Sacha Guitry
mądry-mężczyz­na-po­winien-zaślu­bić-tyl­ko-bar­dzo-piękną-ko­bietę-to mu po­może-aby w przyszłoś-ktoś-go od niej-uwolnił
Miłość w przyszłości Jest tyl­ko Cytaty: Dlacze­go w nas­to­let­nim życiu liczy się tyl­ko miłość ? Prze­cież nie tyl­ko to jest ważne ... -nasia
dlacze­go-w nas­to­let­nim-życiu-liczy ę-tyl­ko-miłość-prze­cież-nie tyl­ko-to jest ważne
Miłość w przyszłości Jest tyl­ko Cytaty: Co by było gdy­by...? Nie myślmy o tym ! Myślmy le­piej o przyszłości i o tym co będzie da­lej. Nie zat­rzy­muj­my się w miej­scu bo chwi­la jest tyl­ko ulotna. -Mała Mi
co by było-gdy­by-nie-myślmy-o tym- myślmy-­piej-o przyszłoś-i o tym-co będzie-da­lej-nie zat­rzy­muj­my ę-w miej­scu
Miłość w przyszłości Jest tyl­ko Cytaty: Długi spłaca się pieniędzmi, a miłość czym? Miłość tyl­ko miłością bo jest war­ta ty­le ile kosztuje  -cala_ja
długi-spłaca ę-pieniędzmi-a miłość-czym-miłość-tyl­ko-miłośą-bo jest war­-ty­-ile-kosztuje 
Miłość w przyszłości Jest tyl­ko Cytaty: Dziś miłość jest - tyl­ko miłością, wróćmy do czasów gdy miłość była - aż miłością. -Nicole
dziś-miłość-jest - tyl­ko-miłośą-wróćmy-do czasów-gdy-miłość-była- aż miłośą
Miłość w przyszłości Jest tyl­ko Cytaty: Modlitwa jest zwróceniem się ku przyszłości. -Gerhard Ebeling
Miłość w przyszłości Jest tyl­ko Cytaty: Cechą życia jest pęd ku przyszłości. -Antoni Kępiński
Miłość w przyszłości Jest tyl­ko Cytaty: -Ma­mo, po czym poz­nać że się zakochałam? -Widzisz kocha­nie, to jest jak z kolorami. -Jak to? -Jest prze­cież mnóstwo ko­lorów i ich od­cieni. A ty masz swój ulu­biony i mogłabyś ry­sować wszys­tko tyl­ko tym ko­lorem. I mieć wszys­tko tyl­ko w tym ko­lorze. Ta­ka właśnie jest miłość. -^Muzz^
Miłość w przyszłości Jest tyl­ko Cytaty: Miłość - is­tnieje tyl­ko jed­na praw­dzi­wa wiel­ka. Reszta to tyl­ko imi­tac­ja tej jedynej. -stokrotka123
miłość- is­tnieje-tyl­ko-jed­na-praw­dzi­wa-wiel­ka-reszta to tyl­ko-imi­tac­ja-tej jedynej
Miłość w przyszłości Jest tyl­ko Cytaty: zdro­wie jest da­rem dla egoistów miłość pre­zen­tem dla masochistów życie to tyl­ko droga na której się spotykają ci pozostali niektórym pi­jany mi­kołaj dał dwa serca ale tyl­ko jed­no oko  -yestem
Miłość w przyszłości Jest tyl­ko Cytaty: Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie -Peter Drucker
najlepszą-metodą-przewidywania-przyszłoś-jest-jej-tworzenie
Miłość w przyszłości Jest tyl­ko Cytaty: O przyszłości kobieta myśli, póki nie jest zamężna, mężczyzna - tylko gdy już jest żonaty. -Pearl Buck
o-przyszłoś-kobieta-myśli-póki-nie-jest-zamężna-mężczyzna-tylko-gdy-już-jest-żonaty
Miłość w przyszłości Jest tyl­ko Cytaty: Tyl­ko ten, kto przeżył praw­dziwą miłość poz­nał w życiu szczęście i cier­pienie, gdyż w miłości jest słodycz i łzy, wie o tym tyl­ko ten, kto za­koszto­wał jed­ne­go i drugiego. -Al-Kumajt
Miłość w przyszłości Jest tyl­ko Cytaty: Miłość nig­dy nie jest grzeszna. Grzechem jest tyl­ko brak miłości.... -impolite
miłość-nig­dy-nie jest grzeszna-grzechem jest tyl­ko-brak-miłoś
Miłość w przyszłości Jest tyl­ko Cytaty: Za na­mi przeszłość mnóstwo po­rażek i błędów to czas które­go nie cof­niemy niektórych czynów żałuje­my dla­tego le­piej za­ryzy­kować bo w przyszłości można wszys­tko od­bu­dować życie masz tyl­ko jed­no więc przeszłość od­dziel grubą krechą  -xdomix
Miłość w przyszłości Jest tyl­ko Cytaty: Współczes­na Miłość jest jak RAP możesz pier­dzielić trzy po trzy przez 3 mi­nuty, a i tak nie do­cenisz te­go, że ktoś może Cię kochać, ani wczo­raj, ani dzi­siaj, ani w przyszłości - sko­ro nie do­ceniłeś/aś jed­ne­go, nie do­cenisz żad­ne­go choćby się na Ciebie tą miłością zesrał... -Pan_Pardon
Miłość w przyszłości Jest tyl­ko Cytaty: Miłość in­na, nie zro­zumiała, jest tyl­ko wartościowa. -MyslacaWierszem
miłość-in­na-nie zro­zumiała-jest tyl­ko-wartościowa
Miłość w przyszłości Jest tyl­ko Cytaty: Tyl­ko kochający człowiek jest od­ważny, tyl­ko skrom­ny jest wspa­niałomyślny i tyl­ko po­kor­ny jest zdol­ny do panowania. -Lao Tse
tyl­ko-kochający-człowiek-jest od­ważny-tyl­ko-skrom­ny-jest wspa­niałomyślny-i tyl­ko-po­kor­ny-jest zdol­ny-do panowania
Miłość w przyszłości Jest tyl­ko Cytaty: Życie w obecnych czasach jest trudne, w przyszłości komiczne, a w przeszłości niemożliwe. -Tobias Mel
Życie-w-obecnych-czasach-jest-trudne-w-przyszłoś-komiczne-a-w-przeszłoś-niemożliwe
Miłość w przyszłości Jest tyl­ko Cytaty: We­roni­ka Kaw­lew­ska Stałam sa­ma wpat­rzo­na w mur wrażliwości. Mu­ry są niezniszczalne. Ten był inny. Kruchy jak piasek, Jak sól, Jak szkło. Bo we mnie ta cecha przeważa. Wrażli­wość, wrażliwość. Ta jakże wier­na WRAŻLIWOŚĆ Kłopot za kłopotem Łza za łzą Cier­pienie za cierpieniem. Ona wyg­ry­wa z wszystkimi, Niena­wiść od niej słab­sza, przy niej krucha jak szkło. Każdy wyścig wygrywa. Nie łat­wo się z nią zmierzyć. Jest tyl­ko je­den przeciwnik, Który może z nią zwyciężyć Sil­na miłość, Tyl­ko sil­na miłość Silna Tyl­ko ona.. -Lelusiowa
Miłość w przyszłości Jest tyl­ko Cytaty: Miłość jest wie­czna, zmieniają się tyl­ko partnerzy. -Martine Carol
miłość-jest wie­czna-zmieniają ę-tyl­ko-partnerzy
Miłość w przyszłości Jest tyl­ko Cytaty: Miłość to przyjaźń, Miłość to coś niesamowitego. Zmienia two­je życie na coś piękne­go i wspaniałego. Tyl­ko wte­dy czu­jesz, że żyjesz, jak roz­piera cię ener­gia, bo to ona- miłość je­dyna rzecz, która tak nap­rawdę człowieka uszczęśliwi. -AnDree
Miłość w przyszłości Jest tyl­ko Cytaty: Człowiek szczęśliwy jest zbyt zadowolony z teraźniejszości, by oddawać się zanadto rozmyślaniom o przyszłości -Albert Einstein
człowiek-szczęśliwy-jest-zbyt-zadowolony-z-teraźniejszoś-by-oddawać-ę-zanadto-rozmyślaniom-o-przyszłoś
Miłość w przyszłości Jest tyl­ko Cytaty: Człowiek szczęśliwy jest zbyt zadowolony z teraźniejszości, by oddawać się zanadto rozmyślaniom o przyszłości. -Albert Einstein
człowiek-szczęśliwy-jest-zbyt-zadowolony-z-teraźniejszoś-by-oddawać-ę-zanadto-rozmyślaniom-o-przyszłoś
Miłość w przyszłości Jest tyl­ko Cytaty: Naj­lep­szą me­todą prze­widy­wania przyszłości jest jej tworzenie. -Peter Drucker
naj­lep­szą-me­todą-prze­widy­wania-przyszłoś-jest jej-tworzenie
Miłość w przyszłości Jest tyl­ko Cytaty: Nadzieja jest wiarą ukierunkowaną w czasie ku przyszłości. To nadprzyrodzony odpowiednik decyzji wytrwania w cnocie. -Simone Weil
nadzieja-jest-wiarą-ukierunkowaną-w-czasie-ku-przyszłoś-to-nadprzyrodzony-odpowiednik-decyzji-wytrwania-w-cnocie
Miłość w przyszłości Jest tyl­ko Cytaty: Tyl­ko miłość jest wie­czna i przek­racza gra­nice czasu. -Prosper Monier
tyl­ko-miłość-jest wie­czna-i przek­racza-gra­nice-czasu
Miłość w przyszłości Jest tyl­ko Cytaty: Jest miłość kochanie, jest miłość namiętność, jest miłość fantazja. Pierwsza tłumaczy się w życiu świętością, druga nieszczęściem, trzecia grzechem. -Narcyza Żmichowska
jest-miłość-kochanie-jest-miłość-namiętność-jest-miłość-fantazja-pierwsza-tłumaczy-ę-w-życiu-świętośą-druga-nieszczęściem
Miłość w przyszłości Jest tyl­ko Cytaty: Jest to pew­ni­kiem, że tyl­ko miłość czy­ni człowieka pot­rzeb­nym na świecie. -Johann Wolfgang Goethe
jest-to pew­­kiem-że tyl­ko-miłość-czy­-człowieka-pot­rzeb­nym-na świecie
Miłość w przyszłości Jest tyl­ko Cytaty: Miłość to dziw­na księga, w której tyl­ko pier­wszy roz­dział pi­sany jest wierszem. -qches
miłość-to dziw­na-księga-w której tyl­ko-pier­wszy-roz­dział-pi­sany-jest wierszem
Miłość w przyszłości Jest tyl­ko Cytaty: Czym jest his­to­ria? Echem przeszłości od­bi­tym przez przyszłość. Od­blas­kiem przyszłości rzu­conym w przeszłość. -Victor Marie Hugo
czym-jest his­to­ria-echem-przeszłoś-od­bi­tym-przez-przyszłość-od­blas­kiem przyszłoś-rzu­conym-w przeszłość