Miłość w przyszłości Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Miłość w przyszłości Cytaty: Miłość w przeszłości jest tyl­ko wspom­nieniem. Miłość w przyszłości jest tyl­ko ocze­kiwa­niem. Praw­dzi­wa miłość żyje w teraźniejszości. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
miłość-w przeszłoś-jest tyl­ko-wspom­nieniem-miłość w przyszłoś-jest tyl­ko-ocze­kiwa­niem-praw­dzi­wa miłość-żyje
Miłość w przyszłości Cytaty: miłość wy­maga przyszłości... a my ma­my tyl­ko chwilę..... -cala_ja
miłość-wy­maga-przyszłoś-a my ­my-tyl­ko-chwilę
Miłość w przyszłości Cytaty: Współczes­na Miłość jest jak RAP możesz pier­dzielić trzy po trzy przez 3 mi­nuty, a i tak nie do­cenisz te­go, że ktoś może Cię kochać, ani wczo­raj, ani dzi­siaj, ani w przyszłości - sko­ro nie do­ceniłeś/aś jed­ne­go, nie do­cenisz żad­ne­go choćby się na Ciebie tą miłością zesrał... -Pan_Pardon
Miłość w przyszłości Cytaty: Kochając marzy się o przyszłości. -Stefan Żeromski
Miłość w przyszłości Cytaty: Cechą życia jest pęd ku przyszłości. -Antoni Kępiński
Miłość w przyszłości Cytaty: Modlitwa jest zwróceniem się ku przyszłości. -Gerhard Ebeling
Miłość w przyszłości Cytaty: O marze­niach: Doświad­cze­nia z przyszłości. -Marcin Kossek
o marze­niach-doświad­cze­nia-z przyszłoś
Miłość w przyszłości Cytaty: Nasza przeszłość na­daje kształt naszej przyszłości. -Antoni Kępiński
nasza-przeszłość-na­daje-kształt-naszej-przyszłoś
Miłość w przyszłości Cytaty: Używaj dnia, jak najmniej ufając przyszłości. -Anonim
używaj-dnia-jak-najmniej-ufając-przyszłoś
Miłość w przyszłości Cytaty: Prog­no­zy są bar­dzo trud­ne, szczególnie w od­niesieniu do przyszłości. -Woody Allen
prog­no­zy-są bar­dzo-trud­ne-szczególnie-w od­niesieniu-do przyszłoś
Miłość w przyszłości Cytaty: We­seląc się dziś, nie do­wie­rzaj przyszłości. -Horacy
we­seląc ę-dziś-nie do­wie­rzaj-przyszłoś
Miłość w przyszłości Cytaty: dro­ga do lasu każdy ślad przydepnięty bu­tem z przyszłości  -Indygoo
dro­ga-do lasu-każdy-ślad-przydepnięty-bu­tem-z przyszłoś 
Miłość w przyszłości Cytaty: Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie -Peter Drucker
najlepszą-metodą-przewidywania-przyszłoś-jest-jej-tworzenie
Miłość w przyszłości Cytaty: Używaj życia, jak naj­mniej ufając przyszłości!  -Horacy
używaj-życia-jak naj­mniej-ufając-przyszłoś 
Miłość w przyszłości Cytaty: Pokolenie, które ignoruje historię, nie ma przeszłości - ani przyszłości. -Robert A. Heinlein
pokolenie-które-ignoruje-historię-nie-przeszłoś-ani-przyszłoś
Miłość w przyszłości Cytaty: Kobieta ma tyle złudzeń w stosunku do swojej przeszłości, co mężczyzna do przyszłości. -Sidonie Gabrielle Colette
kobieta-tyle-złudzeń-w-stosunku-do-swojej-przeszłoś-co-mężczyzna-do-przyszłoś
Miłość w przyszłości Cytaty: Naj­częściej kocha­my coś, za co w przyszłości przyj­dzie nam cierpieć. -respirer
naj­częściej-kocha­my-coś-za co w przyszłoś-przyj­dzie-nam-cierpieć
Miłość w przyszłości Cytaty: Kobieta to pamięć wieków ubiegłych, mężczyzna to wola twórcza i niesienie przyszłości. -Stanisław Breyer
kobieta-to-pamięć-wieków-ubiegłych-mężczyzna-to-wola-twórcza-i-niesienie-przyszłoś
Miłość w przyszłości Cytaty: Życie w obecnych czasach jest trudne, w przyszłości komiczne, a w przeszłości niemożliwe. -Tobias Mel
Życie-w-obecnych-czasach-jest-trudne-w-przyszłoś-komiczne-a-w-przeszłoś-niemożliwe
Miłość w przyszłości Cytaty: Pa­mięcią w przeszłość Niez­na­jomość przyszłości Wędrówka życia Krys­ty­na Sz.13.11.2014r. -krysta
pa­mięą-w przeszłość-niez­na­jomość-przyszłoś-wędrówka-życia-krys­ty­na-sz13112014r
Miłość w przyszłości Cytaty: O przyszłości należy myśleć, lecz nie trzeba się o nią martwić. -Anonim
o-przyszłoś-należy-myść-lecz-nie-trzeba-ę-o-ą-martwić
Miłość w przyszłości Cytaty: Małością dnia dzisiejszego nie wolno kłaść się na progu do lepszej przyszłości. -Stefan Wyszyński kard
małośą-dnia-dzisiejszego-nie-wolno-kłaść-ę-na-progu-do-lepszej-przyszłoś
Miłość w przyszłości Cytaty: Człowiek szczęśliwy jest zbyt zadowolony z teraźniejszości, by oddawać się zanadto rozmyślaniom o przyszłości -Albert Einstein
człowiek-szczęśliwy-jest-zbyt-zadowolony-z-teraźniejszoś-by-oddawać-ę-zanadto-rozmyślaniom-o-przyszłoś
Miłość w przyszłości Cytaty: Naj­lep­szą me­todą prze­widy­wania przyszłości jest jej tworzenie. -Peter Drucker
naj­lep­szą-me­todą-prze­widy­wania-przyszłoś-jest jej-tworzenie
Miłość w przyszłości Cytaty: Człowiek szczęśliwy jest zbyt zadowolony z teraźniejszości, by oddawać się zanadto rozmyślaniom o przyszłości. -Albert Einstein
człowiek-szczęśliwy-jest-zbyt-zadowolony-z-teraźniejszoś-by-oddawać-ę-zanadto-rozmyślaniom-o-przyszłoś
Miłość w przyszłości Cytaty: Sukces nie polega na osiąganiu czegoś w przyszłości, lecz na robieniu tego, co kochasz teraz -Leo Babauta
sukces-nie-polega-na-osiąganiu-czegoś-w-przyszłoś-lecz-na-robieniu-tego-co-kochasz-teraz
Miłość w przyszłości Cytaty: Nasze
nasze-nie-w-stosunku-do-praw-zastanych-może-być-kreacyjnym-tak-dla-przyszłoś
Miłość w przyszłości Cytaty: Ludzie płaczą nad ścier­niskiem przyszłości, a nie widzą pełnych stodół przeszłości. -Michal Viewegh
ludzie-płaczą-nad-ścier­niskiem-przyszłoś-a nie widzą-pełnych-stodół-przeszłoś
Miłość w przyszłości Cytaty: Nadzieja jest wiarą ukierunkowaną w czasie ku przyszłości. To nadprzyrodzony odpowiednik decyzji wytrwania w cnocie. -Simone Weil
nadzieja-jest-wiarą-ukierunkowaną-w-czasie-ku-przyszłoś-to-nadprzyrodzony-odpowiednik-decyzji-wytrwania-w-cnocie
Miłość w przyszłości Cytaty: Kary nie powinny być pomszczeniem przewinień, lecz mają chronić w przyszłości od złego. -Jan Amos Komeński
kary-nie-powinny-być-pomszczeniem-przewinień-lecz-mają-chronić-w-przyszłoś-od-złego
Miłość w przyszłości Cytaty: Nic nie tworzy przyszłości tak jak marzenia. Utopia dziś, krew i kości jutro. -Wiktor Hugo
nic-nie-tworzy-przyszłoś-tak-jak-marzenia-utopia-dziś-krew-i-koś-jutro
Miłość w przyszłości Cytaty: Czy nieak­cepto­wanie czyiś wad może w przyszłości dop­ro­wadzić do niekocha­nia ?  -AnDree
czy-nieak­cepto­wanie-czyiś-wad-może-w przyszłoś-dop­ro­wadzić-do niekocha­nia- 
Miłość w przyszłości Cytaty: Nie zna­my swej przyszłości z pros­te­go po­wodu - by nau­czyć się sza­cun­ku do życia  -loquentia
nie-zna­my-swej-przyszłoś-z pros­te­go-po­wodu- by nau­czyć ę-sza­cun­ku-do życia 
Miłość w przyszłości Cytaty: Więc łap dzień każdy, a nie wierz ni trochę w złud­nej przyszłości w obiet­ni­ce płoche. -Horacy
więc-łap-dzień-każdy-a nie wierz- trochę-w-złud­nej-przyszłoś-w obiet­­-płoche
Miłość w przyszłości Cytaty: Gra­nica (do­rosłości) mu­si tkwić tam, gdzie nag­le przes­ta­je się tęsknie wycze­kiwać przyszłości. -Wojciech Kuczok
gra­nica-do­rosłoś-mu­-tkwić-tam-gdzie-nag­-przes­­ ę-tęsknie-wycze­kiwać-przyszłoś