Miłość Cytaty

Go to Gemtracks
Miłość Cytaty: Miłość prawdziwa Miłość jedyna Uśmiech Twój pełen na­de mną zachwytu... Spoj­rze­nie Twoje gwiaz­dy nieba me­go - oczy Twe... Świat mój cały bezpieczny zam­knięty w szepcie i Twoich hoj­nych czułością ramionach... Miłość nasza Grzech ludzki Zaz­drość wszys­tkich bogów, Miłość nasza Jedyna, aż do grobu, Miłość nasza sple­cione w uścis­ku dłonie, Miłość nasza na ludzkie ZAWSZE i dzień dłużej... -Uśmiechnięta Anielica
Miłość Cytaty: Miłość nigdy nie ustaje. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś największa jest miłość. -Paweł Św
miłość-nigdy-nie-ustaje-tak-więc-trwają-wiara-nadzieja-miłość-te-trzy-z-nich-zaś-największa-jest-miłość
Miłość Cytaty: dzi­siaj tak miłośnie na cy­tatach he he Miłość nie kiełba­sa, w lodówce się zepsuje. albo chwi­lowa miłość - co mi zro­bisz jak mnie złapiesz. poniekąd przychodzi kiedy chce od­chodzi kiedy chce - miłość w jednorazówkach lub każda miłość wpra­wia w ruch miłość. jak nie nową, to starą sta­wia w in­nym świetle. efekt in­spi­rac­ji cytatowych  -onejka
Miłość Cytaty: Miłość to smu­tek i szczęście Z Miłością spot­kasz się wszędzie * Miłość to uśmiech i łzy A jed­nak Miłość to Ty* Z Miłością jest jak z pogodą... Raz świeci Słońce,a raz pa­da deszcz... A jed­nak Miłość ma w sobie... Pa­rasol na gorzki dzień... -ulubiienica
Miłość Cytaty: Jest miłość kochanie, jest miłość namiętność, jest miłość fantazja. Pierwsza tłumaczy się w życiu świętością, druga nieszczęściem, trzecia grzechem. -Narcyza Żmichowska
jest-miłość-kochanie-jest-miłość-namiętność-jest-miłość-fantazja-pierwsza-tłumaczy-ę-w-życiu-świętośą-druga-nieszczęściem
Miłość Cytaty: Miłość nigdy nie staje na przeszkodzie temu, kto pragnie żyć Własną Legendą. Jeśli się tak dzieje, znaczy to, że nie była to miłość prawdziwa, miłość, która przemawia Językiem Wszechświata. -Paulo Coelho
Miłość Cytaty: Miłość w przeszłości jest tyl­ko wspom­nieniem. Miłość w przyszłości jest tyl­ko ocze­kiwa­niem. Praw­dzi­wa miłość żyje w teraźniejszości. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
miłość-w przeszłoś-jest tyl­ko-wspom­nieniem-miłość w przyszłoś-jest tyl­ko-ocze­kiwa­niem-praw­dzi­wa miłość-żyje
Miłość Cytaty: Prze­pis na miłość? Nie ma cze­goś ta­kiego. Miłość to nie da­nie, miłość to uczucia. -opuszczona
prze­pis-na miłość-nie- cze­goś-­kiego-miłość to nie da­nie-miłość-to uczucia
Miłość Cytaty: Miłość nie siniaczy ani nie popuszcza krwi. Miłość to nie druhna rozpaczy, miłość nie musi ranić. -Pat Conroy
miłość-nie-siniaczy-ani-nie-popuszcza-krwi-miłość-to-nie-druhna-rozpaczy-miłość-nie-musi-ranić
Miłość Cytaty: Miłość to przyjaźń, Miłość to coś niesamowitego. Zmienia two­je życie na coś piękne­go i wspaniałego. Tyl­ko wte­dy czu­jesz, że żyjesz, jak roz­piera cię ener­gia, bo to ona- miłość je­dyna rzecz, która tak nap­rawdę człowieka uszczęśliwi. -AnDree
Miłość Cytaty: Miłość daje siebie i tylko siebie, w niej wszystko się zawiera. Miłość nic nie pochłania i nie da się pochłonąć, gdyż miłość samą miłością się napełnia. -Khalil Gibran
miłość-daje-siebie-i-tylko-siebie-w-niej-wszystko-ę-zawiera-miłość-nic-nie-pochłania-i-nie-da-ę-pochłonąć-gdyż-miłość-samą-miłośą
Miłość Cytaty: Zro­zumiałam i poz­nałam, że miłość obej­mu­je w so­bie wszys­tkie po­wołania, że miłość jest wszys­tkim, że roz­ciąga się na wsze cza­sy i na wszys­tkie miej­sca; jed­nym słowem, że miłość jest wieczna. -Teresa z Lisieux
Miłość Cytaty: Czer­wo­ne ma­ki, czer­wo­na krew, czer­wo­ne róże i czer­wo­ne samochody. Ale miłość? Miłość jest czar­na, jak two­je źrenice, nocą szu­kające moich. Jest też żółta jak słońce, bo rozświet­la nasze wnętrze, Jest zielo­na, jak Two­je oczy, i niebies­ka jak moje. Cza­sem jest szara, ale to wciąż miłość. Mówi­li mi że miłość jest czerwona. Mówi­li też, że boli. Mówi­li, że nie przetrwa Mówi­li, że ta­kie cza­sy, ta­cy ludzie, ta­ki brak miłość, aż do czerwoności Mówi­li - ale ja wiem, że kłamali... -cytlopka
Miłość Cytaty: Bo miłość wywyższa, nawet gdy krzyżuje, bo miłość umacnia i otwiera oczy. -Khalil Gibran
bo-miłość-wywyższa-nawet-gdy-krzyżuje-bo-miłość-umacnia-i-otwiera-oczy
Miłość Cytaty: Wielka miłość jednej osoby czyni zbyteczną miłość wielu innych. -Wasilij Rozanow
wielka-miłość-jednej-osoby-czyni-zbyteczną-miłość-wielu-innych
Miłość Cytaty: Jedyna miłość, która nas nigdy nie zdradzi, to miłość własna. -Cyprian Kamil Norwid
jedyna-miłość-która-nas-nigdy-nie-zdradzi-to-miłość-własna
Miłość Cytaty: Miłość bliźniego - wielu mężczyzn rozumie przez to miłość do następnej kobiety. -Erika Pluhar
miłość-bliźniego-wielu-mężczyzn-rozumie-przez-to-miłość-do-następnej-kobiety
Miłość Cytaty: Mężów zaślepia po większej części nie miłość do żon, ale miłość własna. -Henryk Sienkiewicz
mężów-zaślepia-po-większej-częś-nie-miłość-do-żon-ale-miłość-własna
Miłość Cytaty: Gdy miłość bliźniego przynosi ci radość, to miłość przestała już być cnotą. -Gibran Khalil
gdy-miłość-bliźniego-przynosi-radość-to-miłość-przestała-już-być-cnotą
Miłość Cytaty: Miłość nie wymaga dla siebie wdzięczności. Miłość sama jest wdzięcznością. -J. Usarek
miłość-nie-wymaga-dla-siebie-wdzięcznoś-miłość-sama-jest-wdzięcznośą
Miłość Cytaty: Są trzy: wiara, nadzieja i miłość. Ale naj­większa z nich jest miłość. -św. Paweł z Tarsu
są trzy-wiara-nadzieja-i miłość-ale-naj­większa-z nich-jest miłość
Miłość Cytaty: Prawdziwa miłość to miłość do kogoś, od kogo nie oczekuje się żadnych korzyści. -Pearl Buck
prawdziwa-miłość-to-miłość-do-kogoś-od-kogo-nie-oczekuje-ę-żadnych-korzyś
Miłość Cytaty: Miłość i rozsądek stoją na skra­ju klifu - Skoczysz ? - za­pytała miłość - Nie ! Boję się, że utonę !! - od­po­wie­dział rozsądek - A ty się od­ważysz ?  - Też nie - od­po­wie­działa miłość - Za płyt­ko dla mnie. z cyk­lu ser­ce i rozum  -bystry.76
Miłość Cytaty: Miłość mężczyźnie nie jest życiem całym - Dla kobiet miłość - jedyne istnienie. -Anonim
miłość-mężczyźnie-nie-jest-życiem-całym-dla-kobiet-miłość-jedyne-istnienie
Miłość Cytaty: Miłość do ojczyzny, pomnożona o nienawiść do wroga - tylko taka miłość przyniesie nam zwycięstwo. -Mikołaj Ostrowski
miłość-do-ojczyzny-pomnożona-o-nienawiść-do-wroga-tylko-taka-miłość-przyniesie-nam-zwycięstwo
Miłość Cytaty: Miłość nieod­wza­jem­niona to też miłość. -respirer
miłość-nieod­wza­jem­niona-to też-miłość
Miłość Cytaty: Miłość nie szuka równości, miłość stwarza równość. -Pierre Corneille
miłość-nie-szuka-równoś-miłość-stwarza-równość
Miłość Cytaty: Miłość nie wyraża się w myślach. Miłość jest. -Antoine De Saint - Exupery
Miłość Cytaty: Miłość jest siłą, którą przezwyciężyć może tylko śmierć, albo jeszcze większa miłość. -Hansen
miłość-jest-łą-którą-przezwyciężyć-może-tylko-śmierć-albo-jeszcze-większa-miłość
Miłość Cytaty: Teraz więc pozostają wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość. -Biblia
teraz-więc-pozostają-wiara-nadzieja-miłość-te-trzy-lecz-z-nich-największa-jest-miłość
Miłość Cytaty: Miłość istniała przedtem i istnieć będzie zawsze. Miłość trwa wiecznie, to tylko ludzie się zmieniają. -Paulo Coelho
miłość-istniała-przedtem-i-istnieć-będzie-zawsze-miłość-trwa-wiecznie-to-tylko-ludzie-ę-zmieniają
Miłość Cytaty: Długi spłaca się pieniędzmi, a miłość czym? Miłość tyl­ko miłością bo jest war­ta ty­le ile kosztuje  -cala_ja
długi-spłaca ę-pieniędzmi-a miłość-czym-miłość-tyl­ko-miłośą-bo jest war­-ty­-ile-kosztuje 
Miłość Cytaty: Szczęśliwa miłość może niekiedy przemawiać językiem pochlebstwa. Ale nieszczęśliwa miłość wyznaje zawsze prawdę. -William Wilkie Collins
szczęśliwa-miłość-może-niekiedy-przemawiać-językiem-pochlebstwa-ale-nieszczęśliwa-miłość-wyznaje-zawsze-prawdę
Miłość Cytaty: Miłość ci wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. -Julian Tuwim
miłość-wszystko-wybaczy-smutek-zamieni-w-śmiech-miłość-tak-pięknie-tłumaczy-zdradę-i-kłamstwo-i-grzech
Miłość Cytaty: Miłość to nie uczucie. Miłość to działanie, to milczenie. -Iris Murdoch
miłość-to-nie-uczucie-miłość-to-działanie-to-milczenie