Miłości Bez Cytaty

Miłości Bez Cytaty: Nie ma wiary bez miłości. Wiara bez miłości przeobraża się w jakieś wierzenia. -Gabriel Marcel


nie-wiary-bez-miłoś-wiara-bez-miłoś-przeobraża-ę-w-jakieś-wierzenia
Miłości Bez Cytaty: Żadna cnota nie może istnieć bez miłości. Bez miłości nie może być i Dobra. To, że nie kochasz, nie znaczy, że nie ma w tobie miłości, lecz że jest w tobie coś, co jej przeszkadza. -Lew Tołstoj


Żadna-cnota-nie-może-istnieć-bez-miłoś-bez-miłoś-nie-może-być-i-dobra-to-że-nie-kochasz-nie-znaczy-że-nie-w-tobie-miłoś-lecz-że-jest
Miłości Bez Cytaty: Gdzie dochodzi do miłości bez małżeństwa , może dojść do małżeństwa bez miłości. -Anonim


gdzie-dochodzi-do-miłoś-bez-łżeństwa-może-dojść-do-łżeństwa-bez-miłoś
Miłości Bez Cytaty: Jeśli pragniecie wydać na świat obywatela obchodząc się bez miłości rodzicielskiej, bądźcie tak uprzejmi uprzedzić społeczeństwo o tym, że pragniecie zrobić takie świństwo. Ludzie wychowani bez miłości rodzicielskiej są często zniekształceni. -Antoni Makarenko


Miłości Bez Cytaty: Miłość bez samotności byłaby nieprawdą, samotność bez miłości rozpaczą. -Jan Twardowski


miłość-bez-samotnoś-byłaby-nieprawdą-samotność-bez-miłoś-rozpaczą
Miłości Bez Cytaty: Człowiek zjawia się bez nienawiści, a odchodzi bez miłości. -Anna Krzyżanowska


człowiek-zjawia-ę-bez-nienawiś-a-odchodzi-bez-miłoś
Miłości Bez Cytaty: Świat bez miłości jest jak ziemia bez słońca. -Johannes Leppicki


Świat-bez-miłoś-jest-jak-ziemia-bez-słońca
Miłości Bez Cytaty: Gdzie jest małżeństwo bez miłości, tam będzie miłość bez małżeństwa. -Benjamin Franklin


gdzie-jest łżeństwo-bez-miłoś-tam-będzie-miłość-bez-łżeństwa
Miłości Bez Cytaty: Życie bez miłości to cza­rodziej­ska la­tar­nia bez światła. -Johann Wolfgang Goethe


Życie-bez-miłoś-to cza­rodziej­ska-­tar­nia-bez-światła
Miłości Bez Cytaty: Człowiek jeśli zamierza żyć bez życia i kochać bez miłości, jest szaleńcem. -Michel Quoist


człowiek-śli-zamierza-żyć-bez-życia-i-kochać-bez-miłoś-jest-szaleńcem
Miłości Bez Cytaty: Życie bez miłości to czarodziejska latarnia bez światła. -Johann Wolfgang Goethe


Życie-bez-miłoś-to-czarodziejska-latarnia-bez-światła
Miłości Bez Cytaty: Małżeństwo bez miłości to czarna kawa bez cukru. -Anonim


małżeństwo-bez-miłoś-to-czarna-kawa-bez-cukru
Miłości Bez Cytaty: Czymże jest dla naszego serca świat bez miłości? Latarnią czarnoksięską bez światła. -Johann Wolfgang Goethe


czymże-jest-dla-naszego-serca-świat-bez-miłoś-latarnią-czarnoksięską-bez-światła
Miłości Bez Cytaty: O ile pros­tszy byłby świat bez miłości, jed­nak nie da czy­tać się książki bez treści. -respirer


o ile-pros­tszy-byłby-świat-bez-miłoś-jed­nak-nie da czy­ć ę-książki-bez-treś
Miłości Bez Cytaty: Sko­ro przy­jaźń dam­sko-męska oka­zuje się być ta­ka dob­ra, bez zaz­drości, bez niepot­rzeb­nych zgrzytów, pełna wy­rozu­miałości, rozmów na każdy te­mat.. To czy war­to to psuć i szu­kać na siłę gdzieś w tym miłości? Wychodzę z założenia, że w ogóle przy­jaźń jest lep­sza od miłości. -Mateusz Piecki Schizoidalny


Miłości Bez Cytaty: Ożenić się bez miłości jest rzeczą tak samo podłą i niegodną człowieka, jak odprawiać mszę bez wiary w Boga. -Antoni Czechow


ożenić-ę-bez-miłoś-jest-rzeczą-tak-samo-podłą-i-niegodną-człowieka-jak-odprawiać-mszę-bez-wiary-w-boga
Miłości Bez Cytaty: Pamiętajcie, nowa Polska nie może być Polską bez dzieci Bożych! Polską niepłodnych lub mordujących nowe życie matek! Polską pijaków! Polską ludzi niewiary, bez miłości Bożej! Nie może być Ojczyzną ludzi bez wzajemnej czci jedni dla drugich, bez ducha ofiary i służby, bez umiejętności dzielenia się owocami pracy z tymi, którzy sami nie są w stanie [...] -Stefan Wyszyński


Miłości Bez Cytaty: Zgu­biłam się w la­bi­ryn­cie miłości, op­lotły mnie os­tre krze­wy zazdrości. Jak mam się stąd wy­dos­tać bez two­jej miłości? ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


zgu­biłam ę-w ­bi­ryn­cie-miłoś-op­lotły-mnie-os­tre-krze­wy-zazdroś-jak-mam ę-stąd-wy­­ć-bez-two­jej-miłoś-®-by mrs