Miłością Jest Cytaty

Miłością Jest Cytaty: Dziś miłość jest - tyl­ko miłością, wróćmy do czasów gdy miłość była - aż miłością. -Nicole


dziś-miłość-jest - tyl­ko-miłośą-wróćmy-do czasów-gdy-miłość-była- aż miłośą
Miłością Jest Cytaty: Miłość to smu­tek i szczęście Z Miłością spot­kasz się wszędzie * Miłość to uśmiech i łzy A jed­nak Miłość to Ty* Z Miłością jest jak z pogodą... Raz świeci Słońce,a raz pa­da deszcz... A jed­nak Miłość ma w sobie... Pa­rasol na gorzki dzień... -ulubiienica


Miłością Jest Cytaty: Mężczyźni pragną być zawsze pierwszą miłością kobiety; kobiety mają subtelniejszy instynkt i wolą być zawsze ostatnią miłością mężczyzny. -Oscar Wilde


mężczyź-pragną-być-zawsze-pierwszą-miłośą-kobiety-kobiety-mają-subtelniejszy-instynkt-i-wolą-być-zawsze-ostatnią-miłośą-mężczyzny
Miłością Jest Cytaty: Wszystko co czynimy, jest tylko środkiem do celu. Jedynie Miłość jest celem samym w sobie, bo Bóg jest Miłością. -Edyta Stein


wszystko-co-czynimy-jest-tylko-środkiem-do-celu-jedynie-miłość-jest-celem-samym-w-sobie-bo-bóg-jest-miłośą
Miłością Jest Cytaty: Kobietom jest z miłością do twarzy. -John Galsworthy


Miłością Jest Cytaty: Przebaczenie jest najtrudniejszą miłością. -Albert Schweitzer


Miłością Jest Cytaty: Życie duchowe nie jest niczym innym, jak właśnie miłością. Kochać wcale nie znaczy czynić dobro, wspomagać czy też chronić kogoś, bowiem w ten sposób traktujemy bliźniego jak zwykły przedmiot, zaś siebie samych postrzegamy jako istoty mądre i szlachetne. A to nie ma nic wspólnego z miłością. Kochać znaczy połączyć się z drugim człowiekiem i dostrzec w nim iskrę Boga. -Thomas Merton


Miłością Jest Cytaty: wszys­tko co nie jest miłością jest jej nieudolną próbą  -danioł


wszys­tko-co nie jest miłośą-jest jej-nieudolną-próbą 
Miłością Jest Cytaty: To co jest przepełnione miłością jest zakryte przed oczyma, a widoczne dla serca. -Jan Filewicz Ks


to-co-jest-przepełnione-miłośą-jest-zakryte-przed-oczyma-a-widoczne-dla-serca
Miłością Jest Cytaty: Wszystko, co jest podobne do miłości, jest chyba miłością. -Tristan Bernard


wszystko-co-jest-podobne-do-miłoś-jest-chyba-miłośą
Miłością Jest Cytaty: Szczęście jest tylko miłością, miłość jest szczęściem. -Adalbert von Chamisso


szczęście-jest-tylko-miłośą-miłość-jest-szczęściem
Miłością Jest Cytaty: Miłość do Boga jest miłością do siebie. -Czesław Miłosz


miłość-do-boga-jest-miłośą-do-siebie
Miłością Jest Cytaty: Mu­zyka jest na­miętnością, miłością i tęsknotą. -Richard Wagner


mu­zyka-jest na­miętnośą-miłośą-i tęsknotą
Miłością Jest Cytaty: Nienawiść przebrana w szaty miłości i wierząca na dodatek szczerze, że jest miłością - oto czym jest socjalizm. -Mirosław Dzielski


nienawiść-przebrana-w-szaty-miłoś-i-wierząca-na-dodatek-szczerze-że-jest-miłośą-oto-czym-jest-socjalizm
Miłością Jest Cytaty: Wszystko, co nie jest miłością, jest śmiercią. -Stefan Napierski


wszystko-co-nie-jest-miłośą-jest-śmiercią
Miłością Jest Cytaty: Z miłością jest jak z kwiatem, pozwól mu zakwitnąć. -John Lennon


z-miłośą-jest-jak-z-kwiatem-pozwól-mu-zakwitnąć
Miłością Jest Cytaty: Z miłością jest jak z kwiatem, pozwól mu zakwitnąć. -John Lennon


z miłośą-jest jak z kwiatem-pozwól-mu zakwitnąć
Miłością Jest Cytaty: Miłością idealną jest tylko miłość listowna. -George Bernard Shaw


miłośą-idealną-jest-tylko-miłość-listowna