Miłością Cytaty

Miłością Cytaty: Istniejemy przez miłość, miłością jesteśmy. -Halina Poświatowska


Miłością Cytaty: Idziemy do Bo­ga nie drogą, lecz miłością. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Miłością Cytaty: Od­da­nie ufność Niemożli­we możliwym Rosnąć miłością  -fyrfle


od­da­nie-ufność-niemożli­we-możliwym-rosnąć-miłośą 
Miłością Cytaty: Biada ludziom, którzy się miłością nasycą. -Juliusz Słowacki


Miłością Cytaty: Z miłością można żyć nawet bez szczęścia. -Fiodor Dostojewski


z-miłośą-można-żyć-nawet-bez-szczęścia
Miłością Cytaty: Nawet miłość grzeszna jest miłością Bożą. -Fiodor Dostojewski


nawet-miłość-grzeszna-jest-miłośą-bożą
Miłością Cytaty: Miłość żyje miłością, nie przysługami i dobrodziejstwem. -Selma Lagerlof


miłość-żyje-miłośą-nie-przysługami-i-dobrodziejstwem
Miłością Cytaty: Z miłością jest jak z kwiatem, pozwól mu zakwitnąć. -John Lennon


z-miłośą-jest-jak-z-kwiatem-pozwól-mu-zakwitnąć
Miłością Cytaty: Miłością idealną jest tylko miłość listowna. -George Bernard Shaw


miłośą-idealną-jest-tylko-miłość-listowna
Miłością Cytaty: Niena­wiść można uleczyć tyl­ko miłością. -Stefan Wyszyński


niena­wiść-można-uleczyć-tyl­ko-miłośą
Miłością Cytaty: Z miłością jest jak z kwiatem, pozwól mu zakwitnąć. -John Lennon


z miłośą-jest jak z kwiatem-pozwól-mu zakwitnąć
Miłością Cytaty: Wielkość duszy mierzy się jej miłością. -Christian Bernard Św


Miłością Cytaty: Idziemy do Boga nie drogą, lecz miłością. -Augustyn Św


idziemy-do-boga-nie-drogą-lecz-miłośą
Miłością Cytaty: Przyjaźń z kobietą zawsze kończy się miłością. -Henryk Sienkiewicz


Miłością Cytaty: Mod­litwa jest prze­de wszys­tkim miłością. -Andrea Gaspario


mod­litwa-jest prze­de-wszys­tkim-miłośą
Miłością Cytaty: Wiara jest miłością niewidzialnego, ufnością w niemożliwe, nieprawdopodobne. -Johann Wolfgang Goethe


wiara-jest-miłośą-niewidzialnego-ufnośą-w-niemożliwe-nieprawdopodobne
Miłością Cytaty: Życie kobiety nie wypełnione miłością jest puste. -Irving Stone


Życie-kobiety-nie-wypełnione-miłośą-jest-puste
Miłością Cytaty: Podróż: ucieczka przed miłością lub jej poszukiwanie. -Stefan Napierski


podróż-ucieczka-przed-miłośą-lub-jej-poszukiwanie