Miłości Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Miłości Cytaty: Człowiek może iść od niechęci do miłości; ale sko­ro zaczął od miłości, a doszedł do niechęci, nie pow­ra­ca już do miłości nigdy. -Honoré de Balzac
człowiek-może-iść-od niechę-do miłoś-ale-sko­ro-zaczął-od miłoś-a doszedł-do niechę-nie pow­ra­ca-już-do miłoś-nigdy
Miłości Cytaty: Miłości, choć jest darem, można się uczyć. Głównym problemem miłości nie jest problem
Miłości Cytaty: Słodyczą miłości jest to, że kogoś kochamy; że bardziej uszczęśliwia nas uczucie miłości, które przeżywamy, niż uczucie miłości, które wzbudzamy u innych. -Francois de la Rochefoucauld
słodyczą-miłoś-jest-to-że-kogoś-kochamy-że-bardziej-uszczęśliwia-nas-uczucie-miłoś-które-przeżywamy-ż-uczucie-miłoś-które-wzbudzamy-u
Miłości Cytaty: Miłość z miłości się rodzi. Jeśli szukasz miłości, kochaj. -Seneka
miłość-z-miłoś-ę-rodzi-jeśli-szukasz-miłoś-kochaj
Miłości Cytaty: Nic tak nie zabija miłości, jak wybuchy prawdziwej miłości u partnera! -Henri Stendhal
nic-tak-nie-zabija-miłoś-jak-wybuchy-prawdziwej-miłoś-u-partnera
Miłości Cytaty: Nic tak nie zabija miłości, jak wybuchy prawdziwej miłości u partnera. -Stendhal
nic-tak-nie-zabija-miłoś-jak-wybuchy-prawdziwej-miłoś-u-partnera
Miłości Cytaty: Kto się błąka w poszukiwaniu miłości, ujawnia tylko brak miłości w sobie. -David Herbert Lawrence
kto-ę-błąka-w-poszukiwaniu-miłoś-ujawnia-tylko-brak-miłoś-w-sobie
Miłości Cytaty: Wierność wyczerpuje się, gdy nie jest oparta na miłości, na prawdziwej miłości. -Louis Aragon
wierność-wyczerpuje-ę-gdy-nie-jest-oparta-na-miłoś-na-prawdziwej-miłoś
Miłości Cytaty: W zazdrości więcej jest miłości własnej niż miłości. -Francois de la Rochefoucauld
Miłości Cytaty: Miłość w swej najpełniejszej rzeczywistości możliwa jest jedynie w ramach płciowości: tylko jako mężczyzna i kobieta mogą ludzie najrzeczywiściej się miłować. Natomiast wszelka inna miłość jest jej odgałęzieniem, wypływem, odbiciem, albo też jej sztucznym naśladownictwem. Błędną jest rzeczą uznawanie tej miłości (to jest miłości seksualnej) za jedyne w ogóle objawienie miłości i mniemanie jakoby obok niej istniały inne - może nawet wyższe objawienia miłości. -Ryszard Wagner
Miłości Cytaty: Wyobraźnia kobiety jest bardzo gwałtowna, w jednej chwili przeskakuje od zauroczenia do miłości, od miłości do małżeństwa. -Jane Austen
wyobraźnia-kobiety-jest-bardzo-gwałtowna-w-jednej-chwili-przeskakuje-od-zauroczenia-do-miłoś-od-miłoś-do-łżeństwa
Miłości Cytaty: Gdzie dochodzi do miłości przed małżeństwem, tam może i dojść do miłości pozamałżeńskiej, czyli do tragedii. -Anonim
gdzie-dochodzi-do-miłoś-przed-łżeństwem-tam-może-i-dojść-do-miłoś-pozamałżeńskiej-czyli-do-tragedii
Miłości Cytaty: Jest w ciele ludzkim zdolność wyrażania miłości, tej miłości, w której człowiek staje się darem. -Jan Paweł II
jest-w-ciele-ludzkim-zdolność-wyrażania-miłoś-tej-miłoś-w-której-człowiek-staje-ę-darem
Miłości Cytaty: Szczęśliwe małżeństwo jest rytmem miłości we wspólnie dzielonej samotności oraz pełnią tej miłości w życiu rodzinnym. -Marian Rzeszewski
szczęśliwe-łżeństwo-jest-rytmem-miłoś-we-wspólnie-dzielonej-samotnoś-oraz-pełą-tej-miłoś-w-życiu-rodzinnym
Miłości Cytaty: Nie ma miłości, są tylko dowody miłości. -Pierre Reverdy
Miłości Cytaty: Nie ma miłości, są tyl­ko do­wody miłości. -Pierre Reverdy
Miłości Cytaty: Człowiek jest stworzony z miłości i do miłości. -Adolf Kolping
człowiek-jest-stworzony-z-miłoś-i-do-miłoś
Miłości Cytaty: Platońska teoria miłości określa miłość jako tęsknotę do nieśmiertelności. W miłości człowiek usiłuje przerwać łańcuch swej indywidualnej i efemerycznej egzystencji. -Ernest Cassirer
platońska-teoria-miłoś-okreś-miłość-jako-tęsknotę-do-nieśmiertelnoś-w-miłoś-człowiek-usiłuje-przerwać-łańcuch-swej-indywidualnej-i
Miłości Cytaty: Żadna cnota nie może istnieć bez miłości. Bez miłości nie może być i Dobra. To, że nie kochasz, nie znaczy, że nie ma w tobie miłości, lecz że jest w tobie coś, co jej przeszkadza. -Lew Tołstoj
Żadna-cnota-nie-może-istnieć-bez-miłoś-bez-miłoś-nie-może-być-i-dobra-to-że-nie-kochasz-nie-znaczy-że-nie-w-tobie-miłoś-lecz-że-jest
Miłości Cytaty: Ale miłości będzie dosyć. Wszystka miłość zwraca się do miłości, która ją zrodziła. Nawet pamięć nie jest potrzebna dla miłości. Jest kraj żywych i kraj zmarłych, a mostem między nimi jest miłość. I tylko ona przetrwa, tylko ona ma znaczenie. -Thornton Niven Wilder
Miłości Cytaty: Kobieta może się niekiedy oprzeć miłości, którą czuje, ale nie oprze się miłości, jaką wzbudza. -Sophie Gay
kobieta-może-ę-niekiedy-oprzeć-miłoś-którą-czuje-ale-nie-oprze-ę-miłoś-jaką-wzbudza
Miłości Cytaty: Ko­bieta może się niekiedy op­rzeć miłości, którą czu­je, ale nie op­rze się miłości, jaką wzbudza. -Sophie Gay
ko­bieta-może ę-niekiedy-op­rzeć-miłoś-którą-czu­-ale-nie op­rze ę-miłoś-jaką-wzbudza
Miłości Cytaty: Nie ma wiary bez miłości. Wiara bez miłości przeobraża się w jakieś wierzenia. -Gabriel Marcel
nie-wiary-bez-miłoś-wiara-bez-miłoś-przeobraża-ę-w-jakieś-wierzenia
Miłości Cytaty: Mężczyzna toleruje małżeństwo z miłości do kobiety. Kobieta toleruje męża z miłości do małżeństwa. -Gabriel Laub
mężczyzna-toleruje-łżeństwo-z-miłoś-do-kobiety-kobieta-toleruje-męża-z-miłoś-do-łżeństwa
Miłości Cytaty: Pozwól mi, Panie, być w świecie dotykalnym sakramentem Twej miłości: być twymi ramionami, które przygarniają do siebie i spalają w miłości wszelką samotność świata. -Chiara Lubich
pozwól-mi-panie-być-w-świecie-dotykalnym-sakramentem-twej-miłoś-być-twymi-ramionami-które-przygarniają-do-siebie-i-spalają-w-miłoś-wszelką
Miłości Cytaty: Ci, którzy są wierni, znają rozkosze miłości; niewierni znają tragedie miłości. -Oscar Wilde
ci-którzy-są-wierni-znają-rozkosze-miłoś-niewierni-znają-tragedie-miłoś
Miłości Cytaty: Rano budzimy się w Miłości, cały dzień trwamy w Miłości, to znaczy wypełniamy wolę Boga pod jego wejrzeniem, z Nim, w Nim i dla Niego samego. -Elżbieta bł
rano-budzimy-ę-w-miłoś-cały-dzień-trwamy-w-miłoś-to-znaczy-wypełniamy-wolę-boga-pod-jego-wejrzeniem-z-nim-w-nim-i-dla-niego-samego
Miłości Cytaty: Wartość ofiarowanego prezentu zależy od miłości, jaką w niego wkładamy. Dlatego ludzie, którzy nie potrafią dawać i przyjmować miłości, chociaż nieraz bardzo bogaci, tak naprawdę są najuboższymi z ubogich. -Matka Teresa z Kalkuty
Miłości Cytaty: Szczęście nie da się zde­finiować, opi­sać można je­dynie nie­szczęście. Przes­tań być nie­szczęśli­wy, to zro­zumiesz. Miłości nie można zde­finiować, brak miłości można. Kiedy pozbędziesz się bra­ku miłości – zrozumiesz. -M » Anthony de Mello » Przebudzenie
Miłości Cytaty: Zgu­biłam się w la­bi­ryn­cie miłości, op­lotły mnie os­tre krze­wy zazdrości. Jak mam się stąd wy­dos­tać bez two­jej miłości? ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti
zgu­biłam ę-w ­bi­ryn­cie-miłoś-op­lotły-mnie-os­tre-krze­wy-zazdroś-jak-mam ę-stąd-wy­­ć-bez-two­jej-miłoś-®-by mrs
Miłości Cytaty: Ziar­no miłości zasieję, W Twoim ser­cu niepewnym, Będziemy je pielęgnować, Dzięki naszym dłonią splecionym. W moim ser­cu wy­rosła Miłość, Którą za­siałeś by mógł powstać, Ogród miłości Nas samych. -Angel Des Penseurs
Miłości Cytaty: Niech ludzie nie znający miłości szczęśliwej twierdzą, że nigdzie nie ma miłości szczęśliwej. Z tą wiarą lżej im będzie i żyć i umierać. -Wisława Szymborska
niech-ludzie-nie-znający-miłoś-szczęśliwej-twierdzą-że-nigdzie-nie-miłoś-szczęśliwej-z-tą-wiarą-lżej-im-będzie-i-żyć-i-umierać
Miłości Cytaty: W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. -Biblia
w-miłoś-nie-lęku-lecz-doskonała-miłość-usuwa-lęk-ten-zaś-kto-ę-lęka-nie-wydoskonalił-ę-w-miłoś
Miłości Cytaty: Szczęście pozostaje w stosunku prostym do tego, co daje się w swojej miłości, nie zaś do tego, co się w miłości odbiera. -Zofia Nałkowska
szczęście-pozostaje-w-stosunku-prostym-do-tego-co-daje-ę-w-swojej-miłoś-nie-zaś-do-tego-co-ę-w-miłoś-odbiera
Miłości Cytaty: Jakże wzbogaca kobietę odrobina miłości w połączeniu z dobrym towarzystwem! Jak odrobina miłości i konwersacji upiększa kobietę! -G. Farquhar
jakże-wzbogaca-kobietę-odrobina-miłoś-w-połączeniu-z-dobrym-towarzystwem-jak-odrobina-miłoś-i-konwersacji-upiększa-kobietę