Miłować Prawdę To Znosić Cytaty

Miłować Prawdę To Znosić Cytaty: Miłować prawdę to znosić pustkę, a także pogodzić się ze śmiercią. Prawda jest po stronie śmierci. -Simone Weil


miłować-prawdę-to-znosić-pustkę-a-także-pogodzić-ę-ze-śmiercią-prawda-jest-po-stronie-śmierci
Miłować Prawdę To Znosić Cytaty: I nie miłować ciężko, i miłować. Nędzna pociecha. -Mikołaj Sęp - Szarzyński


Miłować Prawdę To Znosić Cytaty: Jak trud­no jest miłować - ale jak war­to jest miłować. -Stefan Wyszyński


jak-trud­no-jest miłować- ale-jak war­to-jest miłować
Miłować Prawdę To Znosić Cytaty: Jak trudno jest miłować - ale jak warto jest miłować! -Stefan Wyszyński kard


jak-trudno-jest-miłować-ale-jak-warto-jest-miłować
Miłować Prawdę To Znosić Cytaty: Kto kocha Bo­ga mu­si miłowac bliźnich  -Ciarka


kto-kocha-bo­ga-mu­-miłowac-bliźnich 
Miłować Prawdę To Znosić Cytaty: Wszelka kultura pewnego dnia pokazuje swą smutną prawdę - prawdę przeładowanego, a pustego magazynu. -Karol Irzykowski


wszelka-kultura-pewnego-dnia-pokazuje-swą-smutną-prawdę-prawdę-przeładowanego-a-pustego-magazynu
Miłować Prawdę To Znosić Cytaty: Lubię znać prawdę, nawet jeśli jest bolesna, sama przyznasz, że lepiej wiedzieć o sobie całą prawdę. -John Steinbeck


lubię-znać-prawdę-nawet-śli-jest-bolesna-sama-przyznasz-że-lepiej-wiedzieć-o-sobie-całą-prawdę
Miłować Prawdę To Znosić Cytaty: Jeśli cokolwiek warto na świecie czynić, to tylko jedno - miłować. -Stefan Wyszyński kard


jeśli-cokolwiek-warto-na-świecie-czynić-to-tylko-jedno-miłować
Miłować Prawdę To Znosić Cytaty: Tylko straceńcy mówią prawdę. Człowiek, który chce coś osiągnąć powinien prawdę znać, ale broń boże się z nią nie afiszować. -Winston Churchill


tylko-straceńcy-mówią-prawdę-człowiek-który-chce-coś-osiągnąć-powinien-prawdę-znać-ale-broń-boże-ę-z-ą-nie-afiszować
Miłować Prawdę To Znosić Cytaty: ...każda re­ligia opiera się na fab­ry­kac­ji. Ta­ka jest is­to­ta wiary. Wiara to przyj­mo­wanie za prawdę te­go, co so­bie wyob­rażamy ja­ko prawdę, a cze­go nie możemy udowodnić. -B » Dan Brown » Kod Leonarda da Vinci


Miłować Prawdę To Znosić Cytaty: Nieszczęśliwy to ten, co nie umie znosić nieszczęścia. -Bias z Prieny


nieszczęśliwy-to-ten-co-nie-umie-znosić-nieszczęścia
Miłować Prawdę To Znosić Cytaty: Małżeństwo, jak kalectwo, należy znosić cierpliwie. -Karol Bunsch


małżeństwo-jak-kalectwo-należy-znosić-cierpliwie
Miłować Prawdę To Znosić Cytaty: Znosić zło jest sposobem, aby je zniszczyć. -Antoine De Saint - Exupery


Miłować Prawdę To Znosić Cytaty: Znosić zło jest jedynym sposobem, żeby je zniszczyć. -Simone Weil


znosić-zło-jest-jedynym-sposobem-żeby-zniszczyć
Miłować Prawdę To Znosić Cytaty: Radość trzeba znosić tak samo jak smutek. -Virginia Woolf


radość-trzeba-znosić-tak-samo-jak-smutek
Miłować Prawdę To Znosić Cytaty: Bez miłości da się żyć, to jest możli­we. Tyl­ko po co to ro­bić, sko­ro ma się ko­go miłować?  -Devin


bez-miłoś-da ę-żyć-to jest możli­we-tyl­ko po co to ro­bić-sko­ro- ę-ko­go-miłować 
Miłować Prawdę To Znosić Cytaty: Bądź gotów znosić chwilowe niewygody w imię trwałej poprawy. -H. Jackson Brown


bądź-gotów-znosić-chwilowe-niewygody-w-imię-trwałej-poprawy
Miłować Prawdę To Znosić Cytaty: Małżeństwo to stan, który kobiety muszą znosić z godnością i siłą. -Margaret Mitchell


małżeństwo-to-stan-który-kobiety-muszą-znosić-z-godnośą-i-łą