Miało  Cytaty

Miało  Cytaty: Imam się przedsięwzięcia, które dotychczas nie miało przykładu i nie będzie miało naśladowcy. -Jean Jacques Rousseau


imam-ę-przedsięwzięcia-które-dotychczas-nie-miało-przykładu-i-nie-będzie-miało-naśladowcy
Miało  Cytaty: Trze­ba ro­bić każde dzieło, jak­by miało być os­tatnim w życiu. Jak­by miało być tes­ta­men­tem i pom­ni­kiem dla sa­mego siebie. -Stanisław Szukalski


trze­ba-ro­bić-każde-dzieło-jak­by-miało-być-os­tatnim-w życiu-jak­by miało-być-­­men­tem-i pom­­kiem-dla-­mego-siebie
Miało  Cytaty: We­na stracona A miało być tak pięknie Niedopisane ~A.M.K. -Lola_♡


we­na-stracona-a-miało-być-tak-pięknie-niedopisane-~amk
Miało  Cytaty: Najważniejsze, by zoo w człowieku miało odpowiedni dozór. -Antoni Regulski


najważniejsze-by-zoo-w-człowieku-miało-odpowiedni-dozór
Miało  Cytaty: Dbaj o to, aby twoje życie miało zawsze sens. -Józef Maria Bocheński


Miało  Cytaty: Nic z dziejów narodu, co miało miejsce, wymazać się nie da. -Stefan Wyszyński kard


nic-z-dziejów-narodu-co-miało-miejsce-wymazać-ę-nie-da
Miało  Cytaty: Stoi na stac­ji Pendolino Miało być szybsze A się spóźniło   -M44G


stoi-na stac­ji-pendolino-miało-być-szybsze-a ę-spóźło- 
Miało  Cytaty: Gdy­by jaj­ko miało inną formę, życie ku­ry byłoby potworne. -Julian Tuwim


gdy­by-jaj­ko-miało-inną-formę-życie-ku­ry-byłoby-potworne
Miało  Cytaty: Gdyby jajko miało inną formę, życie kury byłoby potworne. -Julian Tuwim


gdyby-jajko-miało-inną-formę-życie-kury-byłoby-potworne
Miało  Cytaty: To nie przy­padek, tak miało być pocze­kaj­my na wy­nik końcowy  -samothnick


to nie przy­padek-tak-miało-być-pocze­kaj­my-na-wy­nik-końcowy 
Miało  Cytaty: Nie wierzę, aby niepowodzenie w miłości miało być ceną za powodzenie w sztuce. -Pola Negri


nie-wierzę-aby-niepowodzenie-w-miłoś-miało-być-ceną-za-powodzenie-w-sztuce
Miało  Cytaty: Gdyby słowo miało realną wartość, każdy wolałby je brać niż dawać. -Tadeusz Żeleński - Boy


gdyby-słowo-miało-realną-wartość-każdy-wolałby-brać-ż-dawać
Miało  Cytaty: Postępuj zawsze tak, jakby to, co czynisz, miało być twoim ostatnim uczynkiem. -Elias Canetti


postępuj-zawsze-tak-jakby-to-co-czynisz-miało-być-twoim-ostatnim-uczynkiem
Miało  Cytaty: Małżeństwo - próba rozwiązania tych problemów, których samemu nigdy by się nie miało. -Eddi Cantor


małżeństwo-próba-rozwiązania-tych-problemów-których-samemu-nigdy-by-ę-nie-miało
Miało  Cytaty: Zro­zum, że ja się te­go nie do­myślę. Mu­sisz po­wie­dzieć mi to wprost. Choćby to miało boleć. -Zielona15


zro­zum-że ja ę-te­go-nie do­myślę-mu­sisz po­wie­dzieć-mi to wprost-choćby to miało-boleć
Miało  Cytaty: Będzie da­lej, jak miało być wszys­tko, bo Bóg był przed­tem za­nim szliśmy razem. -Jan Twardowski


będzie-da­lej-jak miało-być-wszys­tko-bo bóg-był-przed­tem-za­nim-szliśmy-razem
Miało  Cytaty: Pew­ne­go dnia spoglądasz na kar­ty swe­go życia ,i uświada­miasz so­bie że nic nie miało większe­go sensu. -heksakosjoiheksakontaheksafill


pew­ne­go-dnia-spoglądasz-na kar­ty-swe­go-życia-i uświada­miasz-so­bie-że nic-nie miało-większe­go-sensu
Miało  Cytaty: Jak było tak było, lecz miało swój czar. -Johann Wolfgang Goethe