Miar Należy Ból Cytaty

Miar Należy Ból Cytaty: Istnieje kilka wielkich i niezmiennych miar, które pokazują znaczenie człowieka. Do tych miar należy ból; jest on najmocniejszą próbą w łańcuchu, który zwykliśmy nazywać życiem. -Ernst Junger


istnieje-kilka-wielkich-i-niezmiennych-miar-które-pokazują-znaczenie-człowieka-do-tych-miar-należy-ból-jest-on-najmocniejszą-próbą-w
Miar Należy Ból Cytaty: - Co ma pan za­miar ro­bić po od­sie­dze­niu trzech wy­roków po 95 lat za roz­maite przestępstwa? - Hmm... Mam za­miar pra­cować z dziećmi!  -Woody Allen


 co  pan-za­miar-ro­bić-po od­sie­dze­niu-trzech-wy­roków-po 95 lat-za roz­maite-przestępstwa-hmm-mam za­miar-pra­cować
Miar Należy Ból Cytaty: Nad­miar smut­ku się śmieje. Nad­miar ra­dości płacze. -William Blake


nad­miar-smut­ku ę-śmieje-nad­miar ra­doś-płacze
Miar Należy Ból Cytaty: Wszelki ból jest złem, ale nie każdego bólu należy unikać. -Epikur


wszelki-ból-jest-złem-ale-nie-każdego-bólu-należy-unikać
Miar Należy Ból Cytaty: Na­wet włas­ny ból nie jest tak ciężki jak ból z kimś współod­czu­wany, ból za ko­goś, dla ko­goś, zwielok­rotniony przez wyobraźnię. -Milan Kundera


na­wet-włas­ny-ból-nie jest tak-ężki-jak ból-z kimś-współod­czu­wany-ból-za ko­goś-dla-ko­goś-zwielok­rotniony-przez
Miar Należy Ból Cytaty: Wy­myśli­li tab­letki na pra­wie wszystko. Na ból głowy, na oko, na wszel­kiego rodza­ju kros­ty i wyp­rski, na brak snu i na je­go nad­miar, na chra­panie, na gardło, na moc­ne paz­nokcie i włosy, na szyb­sze opa­lanie się, na od­porność, na większą wyt­rzy­małość, na stres, na po­rost mięśni.. Cze­mu nikt nie wy­myślił jeszcze tab­letki na co­fanie czasu?  -kitsh


Miar Należy Ból Cytaty: Pamiętaj: Ból dyscypliny jest mniejszy niż ból żalu. -Piotr Biber


pamiętaj-ból-dyscypliny-jest-mniejszy-ż-ból-żalu
Miar Należy Ból Cytaty: Każdy ból uod­parnia nas na in­ny ból, czy­niąc człowieka bezdusznym. -NightHuntress


każdy-ból-uod­parnia-nas-na in­ny-ból-czy­ąc-człowieka-bezdusznym
Miar Należy Ból Cytaty: Gdy leczysz ra­ny, ból jest le­kar­stwem na ból. -Katon Starszy


gdy-leczysz-ra­ny-ból-jest ­kar­stwem-na ból
Miar Należy Ból Cytaty: Czekanie sprawia ból. Zapomnienie sprawia ból. Lecz nie móc podjąć żadnej decyzji jest najdotkliwszym cierpieniem. -Paulo Coelho


czekanie-sprawia-ból-zapomnienie-sprawia-ból-lecz-nie-móc-podjąć-żadnej-decyzji-jest-najdotkliwszym-cierpieniem
Miar Należy Ból Cytaty: Nie tylko do przemysłu stosować należy pojęcie postępu, należy nim objąć również obyczaje i mechanizm socjalny. -Karol Fourier


nie-tylko-do-przemysłu-stosować-należy-pojęcie-postępu-należy-nim-objąć-również-obyczaje-i-mechanizm-socjalny
Miar Należy Ból Cytaty: Nad­miar dob­ro­ci nie szkodzi. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Miar Należy Ból Cytaty: Nad­miar swo­body krępuje. -Urszula Zybura


Miar Należy Ból Cytaty: Nad­miar za­sad wpro­wadza kwasy. -Urszula Zybura


nad­miar-za­sad-wpro­wadza-kwasy
Miar Należy Ból Cytaty: Żyj na sto wszech miar począwszy od procent. -Bruno


Żyj-na sto-wszech-miar-począwszy-od procent
Miar Należy Ból Cytaty: Dla ser­ca każdy ko­lej­ny ból jest pier­wszy, bo każdy ból jest in­ny. Każdy no­wy ból inaczej bo­li i chy­ba nie jest możli­we os­wo­jenie bólu. Możli­we jest os­wo­jenie się z doświad­cze­niem bólu, ale nie z sa­mym bólem…  -Tyska1990.07


Miar Należy Ból Cytaty: Nad­miar cnót jest ha­mul­cem działania. -Janusz Gaudyn


nad­miar-cnót-jest ha­mul­cem-działania
Miar Należy Ból Cytaty: Przyz­naję to. Jes­teś sil­ny. Po­nieważ znasz ten sam ból sa­mot­ności co ja. Ból ten zaś spra­wia, że ludzie stają się silniejsi. -Sa­suke do Naruto. -Masashi Kishimoto


przyz­naję-to-jes­teś sil­ny-po­nieważ znasz-ten-sam-ból-­­noś-co ja-ból ten-zaś-spra­wia-że ludzie-stają ę-silniejsi