Miary Cytaty

Miary Cytaty: Te­go świata, jed­ne­go i te­go sa­mego świata wszechrzeczy, nie stworzył ni żaden z bogów, ani żaden z ludzi, lecz był on, jest i będzie wie­cznie żyjącym og­niem za­palającym się według miary i według miary gasnącym. -Heraklit z Efezu


Miary Cytaty: Jedyną miarą miłości jest miłość bez miary. -Franciszek Salezy Św


Miary Cytaty: Je­dyna miarą miłości jest miłość bez miary. -Franciszek Salezy


je­dyna-miarą-miłoś-jest miłość-bez-miary
Miary Cytaty: Nie płaci się za za­miary, lecz za pracę, którą wykonano. -Mencjusz


nie-płaci ę-za za­miary-lecz-za pracę-którą-wykonano
Miary Cytaty: Na­leży mie­rzyć siły na za­miary i dążyć do celów z po­zoru nieosiągalnych. -Maria Szyszkowska


na­ży-mie­rzyć-ły-na za­miary-i dążyć-do celów-z po­zoru-nieosiągalnych
Miary Cytaty: Mierz siły na za­miary, lecz nie reali­zuj za­miarów na siłę. -Janusz Gaudyn


mierz-ły-na za­miary-lecz-nie reali­zuj-za­miarów-na łę
Miary Cytaty: Praw­da - to, że każdy mie­rzy siebie według włas­nej miary i stopy. -Plaut


praw­da- to-że każdy-mie­rzy-siebie-według-włas­nej-miary-i stopy
Miary Cytaty: Miara, jaką taksują się nawzajem kobiety jest niewspółmiernie bardziej bezlitosna od miary mężczyzn. -Esther Vilar


miara-jaką-taksują-ę-nawzajem-kobiety-jest-niewspółmiernie-bardziej-bezlitosna-od-miary-mężczyzn
Miary Cytaty: Mas­ki uk­ry­wają je­dynie ry­sy twarzy. Pot­rze­ba o wiele więcej zręczności, żeby uk­ryć za­miary serca. -Ulysses Moore


mas­ki-uk­ry­wają-­dynie-ry­sy-twarzy-pot­rze­ba o wiele-więcej-zręcznoś-żeby-uk­ryć-za­miary-serca
Miary Cytaty: Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary społeczeństwa. Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali! -Jan Paweł II


starajcie-ę-odważnie-dążyć-do-pełnej-miary-społeczeństwa-wymagajcie-od-siebie-choćby-inni-od-was-nie-wymagali
Miary Cytaty: Słowa są pożywne. Zastanawiam się tylko, według jakiej jednostki miary należy obliczać ich stopień odżywczości? -Barbara Frischmuth


słowa-są-pożywne-zastanawiam-ę-tylko-według-jakiej-jednostki-miary-należy-obliczać-ich-stopień-odżywczoś
Miary Cytaty: Najpiękniejsze życie jest to, które kształtuje się na wzór pospolity i ludzki, z porządkiem, ale bez cudu i bez przekraczania miary. -Michel de Montaigne


najpiękniejsze-życie-jest-to-które-kształtuje-ę-na-wzór-pospolity-i-ludzki-z-porządkiem-ale-bez-cudu-i-bez-przekraczania-miary
Miary Cytaty: Piękno jest tak dalece subiektywnym pierwiastkiem, iż nie możemy znaleźć na nie takiej miary, na którą byśmy się wszyscy zgodzili. -Stanisław


piękno-jest-tak-dalece-subiektywnym-pierwiastkiem-iż-nie-możemy-znaleźć-na-nie-takiej-miary-na-którą-byśmy-ę-wszyscy-zgodzili
Miary Cytaty: Nikt niech nie ma o sobie wyższego mniemania niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo - według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył. -Paweł z Tarsu Św


nikt-niech-nie-o-sobie-wyższego-mniemania-ż-należy-lecz-niech-sądzi-o-sobie-trzeźwo-według-miary-jaką-bóg-każdemu-w-wierze-wyznaczył
Miary Cytaty: Są ludzie niedoj­rza­li by kochać... Są ludzie niedoj­rza­li by być kochanymi… Są ludzie, którzy w wie­rze oba wy­miary miłości odnajdują… I są ta­cy, co w miłość wie­rzyć przestali…  -Papillondenuit


Miary Cytaty: Ubodzy, cisi, zapłakani, cierpiący, miłosierni, naiwni, opluwani - to najwyższej miary ludzkość. Jezu Chryste, ale gdybyśmy wszyscy tacy byli lub tacy chcieli być jak wyglądałby świat i ludzkość. W świecie liczą się tylko zwycięzcy. Tych się szanuje, ich się chwali, zabiega o ich względy. -Zofia Kucówna


Miary Cytaty: Na ser­werze dobrą chwilę Nad czymś no­woczes­nym kminię: Cisnę zwo­je ze wszech miary, By nasz dom nie ro­bił siary. Wtem na ser­wer Ja­nak wpada, Zaś mię cel ten zastanawia: Czy dla swoich wier­nych fanów, Wyt­worze­nia nag­rań paru, Czy też w ra­mach wal­ki z nudą Przyszedł świecić gołą dupą? // z de­dykacją dla Janaka9090  -SirNobody