Mieć Swój Wiel­ki Piątek Cytaty

Mieć Swój Wiel­ki Piątek Cytaty: Każda praw­dzi­wa miłość mu­si mieć swój Wiel­ki Piątek. -Stefan Wyszyński


każda-praw­dzi­wa-miłość-mu­-mieć-swój-wiel­ki-piątek
Mieć Swój Wiel­ki Piątek Cytaty: Każda prawdziwa miłość musi mieć swój Wielki Piątek. -Stefan Wyszyński kard


każda-prawdziwa-miłość-musi-mieć-swój-wielki-piątek
Mieć Swój Wiel­ki Piątek Cytaty: Wrażli­wość u mężczyz­ny mu­si mieć swój umiar. -AnDree


wrażli­wość-u mężczyz­ny-mu­-mieć-swój-umiar
Mieć Swój Wiel­ki Piątek Cytaty: Człowiek, który dla in­te­resu poświęca swój ho­nor, tra­ci i swój ho­nor, i swój interes. -Michel Eyquem de Montaigne


człowiek-który-dla-in­te­resu-poświęca-swój-ho­nor-tra­-i swój-ho­nor-i swój-interes
Mieć Swój Wiel­ki Piątek Cytaty: Mieć rację to wiel­ki nietakt towarzyski. -Wiesław Brudziński


Mieć Swój Wiel­ki Piątek Cytaty: Mieć trud­ne życie to wiel­ki przywilej. -Indira Gandhi


mieć-trud­ne-życie-to wiel­ki-przywilej
Mieć Swój Wiel­ki Piątek Cytaty: Każdy może mieć swój dzień, ale niektóre dni są dłuższe od innych. -Winston Churchill


każdy-może-mieć-swój-dzień-ale-niektóre-dni-są-dłuższe-od-innych
Mieć Swój Wiel­ki Piątek Cytaty: Dobrze jest mieć swój codzienny młyn, pod warunkiem iż bywa się czasami wyłącznie wiatrakiem. -Renata Szuman - Fikus


dobrze-jest-mieć-swój-codzienny-młyn-pod-warunkiem-iż-bywa-ę-czasami-wyłącznie-wiatrakiem
Mieć Swój Wiel­ki Piątek Cytaty: Człowiek, który dla interesu poświęca swój honor, traci i swój honor, i swój interes. -Michel de Montaigne


człowiek-który-dla-interesu-poświęca-swój-honor-traci-i-swój-honor-i-swój-interes
Mieć Swój Wiel­ki Piątek Cytaty: W piątek pobożni kanibale zjadają rybaków. -Żarko Petan


w-piątek-poboż-kanibale-zjadają-rybaków
Mieć Swój Wiel­ki Piątek Cytaty: Nie liczy się wiel­kość czy ce­na znicza, lecz pa­mięć jaką darzy­my tych, którzy od nas odeszli... -blacksun


nie-liczy ę-wiel­kość-czy-­na-znicza-lecz-pa­mięć-jaką-darzy­my-tych-którzy-od nas-odeszli
Mieć Swój Wiel­ki Piątek Cytaty: Kto się w piątek śmieje, w niedzielę będzie płakał. -Jean Baptiste Racine


kto-ę-w-piątek-śmieje-w-niedzielę-będzie-płakał
Mieć Swój Wiel­ki Piątek Cytaty: Kto się w piątek śmieje, w nie­dzielę będzie płakał. -Jean Baptiste Racine


kto ę-w piątek-śmieje-w nie­dzielę-będzie-płakał
Mieć Swój Wiel­ki Piątek Cytaty: Człowiek mógłby żyć sa­mot­nie przez całe życie. Ale cho­ciaż sam mógłby wy­kopać swój grób, mu­si mieć ko­goś kto go pochowa. -James Joyce


człowiek-mógłby-żyć-­­nie-przez-całe-życie-ale cho­ciaż-sam-mógłby-wy­kopać-swój-grób-mu­-mieć-ko­goś-kto-go pochowa
Mieć Swój Wiel­ki Piątek Cytaty: Człowiek mógłby żyć samotnie przez całe życie. Ale chociaż sam mógłby wykopać swój własny grób, musi mieć kogoś, kto go pochowa. -James Joyce


człowiek-mógłby-żyć-samotnie-przez-całe-życie-ale-chociaż-sam-mógłby-wykopać-swój-własny-grób-musi-mieć-kogoś-kto-go-pochowa
Mieć Swój Wiel­ki Piątek Cytaty: Los


los-dobrych-łotrów-jest-w-ręku-boga-nie-tylko-w-wielki-piątek
Mieć Swój Wiel­ki Piątek Cytaty: Wiel­ka dusza po­win­na mieć w so­bie niep­rzeb­ra­ne źródło młodości, która ją ut­rzy­muje zaw­sze młodą i świeżą po­mimo, że zewnętrzna powłoka starze­je się. -Malwida von Meysenbug


wiel­ka-dusza-po­win­na-mieć-w so­bie-niep­rzeb­ra­ne-źródło-młodoś-która-ją ut­rzy­muje-zaw­sze-młodą-i świeżą-po­mimo
Mieć Swój Wiel­ki Piątek Cytaty: Chciałbym mieć ko­goś, kto byłby przy­jacielem Ada­ma Małysza - człowieka, a nie widział we mnie tyl­ko gwiazdę, wiel­kiego spor­towca i po­pularną postać. -Adam Małysz


chciałbym-mieć-ko­goś-kto-byłby-przy­jacielem-ada­-małysza- człowieka-a nie widział-we mnie-tyl­ko-gwiazdę-wiel­kiego-spor­towca