Mieć Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Mieć Cytaty: Nie chcę mieć te­go, co mają inni, Nie chcę mieć te­go, co in­ni chcą mieć. Chcę dla siebie coś wyjątkowego, Chcę dla siebie Ciebie mieć. -Ivo Vuco-  -Writer
nie-chcę-mieć-te­go-co mają-inni-nie-chcę-mieć-te­go-co in­-chcą-mieć-chcę-dla-siebie-coś-wyjątkowego-chcę-dla-siebie-ciebie-mieć
Mieć Cytaty: Nie potrzeba mieć racji, trzeba mieć powód do malowania. -Jan Cybis
nie-potrzeba-mieć-racji-trzeba-mieć-powód-do-malowania
Mieć Cytaty: Możesz mieć na­de mną prze­wagę, ale władzy nig­dy mieć nie będziesz. -bloodymery
możesz-mieć-na­de-mną-prze­wagę-ale-władzy-nig­dy-mieć-nie będziesz
Mieć Cytaty: Mieć wielu przy­jaciół, to nie mieć żadnego. -Arystoteles
mieć-wielu-przy­jaciół-to nie mieć-żadnego
Mieć Cytaty: Mieć szczęście oznacza również: nie mieć nieszczęścia. Tak często się o tym zapomina. -Anita
mieć-szczęście-oznacza-również-nie-mieć-nieszczęścia-tak-często-ę-o-tym-zapomina
Mieć Cytaty: `Niekiedy le­piej nie mieć cze­goś, niż mieć a wraz z tym ty­siące wątpliwości. -bluecaffe
`niekiedy-­piej-nie mieć-cze­goś-ż-mieć-a wraz-z tym-ty­ą-wątpliwoś
Mieć Cytaty: Lepiej jest mieć syna, który polegnie na wojnie, niż wcale nie mieć dzieci. -Margaret Mitchell
lepiej-jest-mieć-syna-który-polegnie-na-wojnie-ż-wcale-nie-mieć-dzieci
Mieć Cytaty: Nie wystarczy mieć dokąd wrócić, trzeba mieć jeszcze kogoś, kto będzie na ciebie czekał. -K. Urbański
nie-wystarczy-mieć-dokąd-wróć-trzeba-mieć-jeszcze-kogoś-kto-będzie-na-ciebie-czekał
Mieć Cytaty: Nie chciej chcieć, gdy chcesz coś mieć Idź i weź, by wziąć i mieć. -Ivo Vuco-  -Writer
nie-chciej-chcieć-gdy-chcesz-coś-mieć-idź-i weź-by wziąć-i mieć-ivo-vuco- 
Mieć Cytaty: Wszys­tkie ko­biety po­win­ny mieć mężów, ale żaden mężczyz­na nie po­winien mieć żony. -Benjamin Disraeli
wszys­tkie-ko­biety-po­win­ny-mieć-mężów-ale-żaden-mężczyz­na-nie po­winien-mieć-żony
Mieć Cytaty: Mieć odwagę, nie znaczy mieć rację. -Anonim
mieć-odwagę-nie-znaczy-mieć-rację
Mieć Cytaty: Mieć wielu przyjaciół, to nie mieć żadnego. -Arystoteles
mieć-wielu-przyjaciół-to-nie-mieć-żadnego
Mieć Cytaty: Mieć wiele twarzy to nie mieć żadnej  -Ciarka
mieć-wiele-twarzy-to nie mieć-żadnej 
Mieć Cytaty: Mieć tą ra­dość w ser­cu to mieć kogoś  -Sipa
mieć-tą ra­dość-w ser­cu-to mieć-kogoś 
Mieć Cytaty: I przes­tać sie bać brać to życie... I za­miast tchórzyć, mieć od­wagę sta­wić mu czoła... By mieć z niego jak najwięcej... Ja­kie to trudne... -rudolf88
i przes­ć-sie-bać-brać-to życie-i-za­miast-tchórzyć-mieć-od­wagę-sta­wić-mu czoła-by-mieć-z niego-jak najwięcej-ja­kie
Mieć Cytaty: Możesz mieć wszystko czego zapragniesz, jeżeli pozbędziesz się przekonania, że nie możesz tego mieć -Anthony Robbins
możesz-mieć-wszystko-czego-zapragniesz-żeli-pozbędziesz-ę-przekonania-że-nie-możesz-tego-mieć
Mieć Cytaty: W świecie pełnym niena­wiści ciągle mu­simy mieć nadzieję. W świecie pełnym zła, wciąż mu­simy być pełni otuchy. W świecie pełnym roz­paczy, na­dal mu­simy mieć od­wagę, by marzyć. W świecie za­nurzo­nym w nieuf­ności, my ciągle mu­simy mieć siłę, by wierzyć. -Michael Jackson
Mieć Cytaty: le­piej jest mieć i stra­cić, niż nie mieć i nie zyskać  -Logos
­piej-jest mieć-i stra­ć-ż-nie mieć-i nie zyskać 
Mieć Cytaty: Wiara jest w grun­cie rzeczy smutną ko­nie­cznością. Gdy­byśmy mog­li mieć wiedzę, nie pot­rze­bowa­libyśmy mieć wiary. Rzecz w tym, że nie możemy mieć wie­dzy. Są rzeczy, które prze­ras­tają możli­wości ludzkiego ro­zumu. Jest światło, które ośle­pia. Tak jest z Bogiem. -Józef Stanisław Tischner
Mieć Cytaty: Żyć w związku małżeńskim znaczy: nie mieć nic na wyłączną własność, dawać z siebie wszystko bez reszty, nie mieć żadnej prawdziwej tajemnicy. -Luise Rinser
Żyć-w-związku-łżeńskim-znaczy-nie-mieć-nic-na-wyłączną-własność-dawać-z-siebie-wszystko-bez-reszty-nie-mieć-żadnej-prawdziwej
Mieć Cytaty: Można mieć WSZYSTKO. Po prostu nie można mieć wszystkiego jednocześnie. -Oprah Winfrey
można-mieć-wszystko-po-prostu-nie-można-mieć-wszystkiego-jednocześnie
Mieć Cytaty: Szczęście - mieć czyste i dobre serce, czyste ręce i twarz, mieć czyste myśli. -Violetta Villas
szczęście-mieć-czyste-i-dobre-serce-czyste-rę-i-twarz-mieć-czyste-myśli
Mieć Cytaty: Żeby ko­goś po­kochać, trze­ba mieć od­wagę, żeby o kimś za­pom­nieć, trze­ba mieć siłę. 16.04.2012  -watchingmefall
Żeby-ko­goś-po­kochać-trze­ba-mieć-od­wagę-żeby-o kimś-za­pom­nieć-trze­ba-mieć-łę-16042012 
Mieć Cytaty: Po­mysł na coś może mieć każdy, lecz mądry po­mysł może mieć oso­ba, która myśli rozsądnie. -Chemicals
po­mysł-na coś-może-mieć-każdy-lecz-mądry-po­mysł-może-mieć-oso­ba-która-myśli-rozsądnie
Mieć Cytaty: Naród wolny może mieć oswobodziciela; naród ujarzmiony może mieć tylko innego ciemięzcę. -Montesquieu
naród-wolny-może-mieć-oswobodziciela-naród-ujarzmiony-może-mieć-tylko-innego-ciemięzcę
Mieć Cytaty: Żeby mieć piękne oczy, szu­kaj dob­ra w oczach in­nych, żeby mieć piękne us­ta wy­powiadaj piękne słowa. -Audrey Hepburn
Żeby-mieć-piękne-oczy-szu­kaj-dob­ra-w oczach-in­nych-żeby-mieć-piękne-us­-wy­powiadaj-piękne-słowa
Mieć Cytaty: Po co żyć, jeśli i tak umrzemy, po co mieć, jeśli nicze­go nie za­bie­rze­my na drugą stronę, po co wie­dzieć, jeśli i tak zapomnimy... Po to aby mieć miłe wspom­nienia i swoją dumę  -matteo007
Mieć Cytaty: Pa­mięć jest szwaczką, i to kap­ryśną. Pa­mięć śmi­ga igłą w górę i w dół, w le­wo i w pra­wo, to rzad­szym, to gęściej­szym ściegiem. Nie wiemy, które wspom­nienie cze­ka następne w ko­lej­ce, które stoi za nim. -W » Virginia Woolf » Orlando
Mieć Cytaty: Jeśli chcesz mieć wrogów, bądź lepszy od swoich przyjaciół. Lecz jeśli chcesz mieć przyjaciół, pozwól, aby przyjaciele byli lepsi od ciebie. -Francois de la Rochefoucauld
jeśli-chcesz-mieć-wrogów-bądź-lepszy-od-swoich-przyjaciół-lecz-śli-chcesz-mieć-przyjaciół-pozwól-aby-przyjaciele-byli-lepsi-od-ciebie
Mieć Cytaty: Można mieć złoto księcia, można mieć władzę księcia, ale mając samego księcia, ma się wszystko. -Anonim
można-mieć-złoto-księcia-można-mieć-władzę-księcia-ale-mając-samego-księcia-ę-wszystko
Mieć Cytaty: To jest tak, jak powiedział któryś z poetów ze Środkowego Zachodu:
Mieć Cytaty: Jeśli chcemy mieć 20 milionów klientów, to oznacza, że chcemy mieć 20 milionów sklepów. -Jeff Bezos
jeśli-chcemy-mieć-20-milionów-klientów-to-oznacza-że-chcemy-mieć-20-milionów-sklepów
Mieć Cytaty: Żyć tak by mieć dla ko­go żyć. Żyć tak by w chwi­li os­ta­tecznej mieć o kim myśleć. -Ryder
Żyć-tak-by mieć-dla-ko­go-żyć-Żyć-tak-by w chwi­li-os­­tecznej-mieć-o kim-myść
Mieć Cytaty: Są dwa sposoby osiągnięcia : chcieć i mieć wszystko, czego się zapragnie. No i drugie: nie chcieć niczego, bo wtedy można nie mieć niczego. Pierwsza droga jest nierealna, bo nawet najpotężniejszy władca na ziemi wcześniej czy później zapragnie czegoś, co przekracza jego najpotężniejsze nawet możliwości. Jedynie druga droga nadaje się do praktykowania: nie chcieć i nie mieć. Tylko że bardzo trudno nauczyć się ograniczenia potrzeb aż do zera. Ale to jedyna osiągalna droga do szczęścia. -Budda
Mieć Cytaty: Czy­tać współczes­ne książki / książki o współczes­ności To tak jak­by nie mieć życia... lub mieć tak nud­ne, że nic nas nie cieka­wi wokół. -Duch_Sumienia
czy­ć-współczes­ne-książki- książki-o współczes­noś-to-tak-jak­by-nie mieć-życia-lub mieć-tak-nud­ne-że nic-nas