Mieszka Wszędzie Tam Cytaty

Mieszka Wszędzie Tam Cytaty: Bóg mieszka wszędzie tam, gdzie się Go wpuści. -Menachem Mendel


Mieszka Wszędzie Tam Cytaty: Jesteśmy


jesteśmy-u-siebie-wszędzie-tam-gdzie-ktoś-nas-rozumie
Mieszka Wszędzie Tam Cytaty: Po­lity­cy wszędzie są ta­cy sa­mi. Obiecują zbu­dować most na­wet tam, gdzie nie ma rzeki. -Nikita Chruszczow


po­lity­cy-wszędzie-są ­cy-­mi-obiecują zbu­dować-most-na­wet-tam-gdzie-nie  rzeki
Mieszka Wszędzie Tam Cytaty: Politycy są wszędzie tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. -Nikita Chruszczow


politycy-są-wszędzie-tacy-sami-obiecują-zbudować-most-nawet-tam-gdzie-nie-rzeki
Mieszka Wszędzie Tam Cytaty: Życie jest źródłem rozkoszy, ale wszędzie tam, gdzie hołota przychodzi pić - zatruwa. -Zaratustra


Życie-jest-źródłem-rozkoszy-ale-wszędzie-tam-gdzie-hołota-przychodzi-pić-zatruwa
Mieszka Wszędzie Tam Cytaty: Kon­takt nie jest możli­wy wszędzie tam, gdzie zdro­wy ro­zum zaśle­pia fa­natyczna ideologia. -Manuela Gretkowska


kon­takt-nie jest możli­wy-wszędzie-tam-gdzie-zdro­wy-ro­zum-zaś­pia-fa­natyczna-ideologia
Mieszka Wszędzie Tam Cytaty: Masa jest w sensie religijnym tam wszędzie, gdzie człowiek zostaje ograbiony z własnej wartości w imię jakiegokolwiek innego celu. -Gertrud von Le Fort


masa-jest-w-sensie-religijnym-tam-wszędzie-gdzie-człowiek-zostaje-ograbiony-z-własnej-wartoś-w-imię-jakiegokolwiek-innego-celu
Mieszka Wszędzie Tam Cytaty: Miłość była starsza od samych ludzi, a nawet od piasków pustyni, i powracała odwiecznie z tą samą siłą wszędzie tam, gdzie krzyżowały się dwa spojrzenia. -Paulo Coelho


miłość-była-starsza-od-samych-ludzi-a-nawet-od-piasków-pustyni-i-powracała-odwiecznie-z-tą-samą-łą-wszędzie-tam-gdzie-krzyżowały-ę-dwa
Mieszka Wszędzie Tam Cytaty: Gdziekol­wiek zwrócę lot, tam cze­kać będzie Gniew nies­kończo­ny, nies­kończo­na rozpacz! Gdziekol­wiek zwrócę lot, tam wszędzie piekło. Piekło jest we mnie, a na dnie otchłani Głębsza, ziejąca cze­luść się otwarła, Przy której piekło dręczące jest niebem. -John Milton


Mieszka Wszędzie Tam Cytaty: Blis­ko - Daleko Tu, Tam, Wszędzie... Ówdzie widzę pos­tać Twoją... Obok choć wcale nie istniejesz...odległy... Jed­nak Gdzieś jesteś wyraźnie... (lecz Gdzie - nie wiem...)  -Uśmiechnięta Anielica


Mieszka Wszędzie Tam Cytaty: Jeżeli nie będę naj­lep­szy w tym co ro­bie i najmądrzej­szy w swo­jej dzie­dzi­nie, to wszędzie tam gdzie pójde odeślą mnie z powrotem. -tkaczu32


jeżeli-nie będę-naj­lep­szy-w tym-co ro­bie-i najmądrzej­szy-w swo­jej-dzie­dzi­nie-to wszędzie-tam-gdzie-pójde-odeślą-mnie
Mieszka Wszędzie Tam Cytaty: Nie wszędzie, gdzie jest wo­da, muszą być żaby; ale gdzie słychać żaby, tam jest woda. -Johann Wolfgang Goethe


nie-wszędzie-gdzie-jest wo­da-muszą-być-żaby-ale-gdzie-słychać-żaby-tam-jest woda
Mieszka Wszędzie Tam Cytaty: zaw­sze i wszedzie pisze sie o Bo­gu z Wiel­kiej Literuchny, al­bo­wiem świętym Bożym nat­chnieniom trze­ba zaw­sze i wszedzie byc posłusznym !  -Jacob


zaw­sze-i wszedzie-pisze-sie-o bo­gu-z wiel­kiej-literuchny-al­bo­wiem-świętym-bożym-nat­chnieniom-trze­ba-zaw­sze-i wszedzie-byc
Mieszka Wszędzie Tam Cytaty: Tak w każdym miejscu i o każdej dobie, Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił, Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie, Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił. -Adam Mickiewicz


tak-w-każdym-miejscu-i-o-każdej-dobie-gdziem-z-tobą-płakał-gdziem-ę-z-tobą-bawił-wszędzie-i-zawsze-będę-ja-przy-tobie-bom-wszędzie
Mieszka Wszędzie Tam Cytaty: Zgoda buduje, niezgoda mieszka! -Joanna Wyszkowska


Mieszka Wszędzie Tam Cytaty: Tak w każdym miej­scu i o każdej dobie, Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił, Wszędzie i zaw­sze będę ja przy tobie, Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił. -Adam Mickiewicz


tak-w każdym-miej­scu-i o każdej-dobie-gdziem-z tobą-płakał-gdziem ę-z tobą-bawił-wszędzie-i zaw­sze-będę-ja przy-tobie-bom
Mieszka Wszędzie Tam Cytaty: Pochyl się nad fak­tem jak małe dziecię, porzuć wszel­kie z góry przejęte kon­cep­cje, podążaj z po­korą ku każdej ot­chłani, wszędzie tam, dokąd wie­dzie cię na­tura, gdyż inaczej nicze­go się nie nauczysz. -Autor nieznany


Mieszka Wszędzie Tam Cytaty: tam­ta ro­sa na tra­wie tam­te gwiaz­dy na niebie tam­ten nasz czas utracony  -samothnick


tam­-ro­-na tra­wie-tam­te-gwiaz­dy-na niebie-tam­ten-nasz-czas-utracony