Mija Cytaty

Mija Cytaty: Młodość mija jak sen. -Teokryt


młodość-mija-jak-sen
Mija Cytaty: Szczęśliwym czas mija szybko. -Anonim


szczęśliwym-czas-mija-szybko
Mija Cytaty: Mo­da prze­mija, styl pozostaje. -Coco Chanel


mo­da-prze­mija-styl-pozostaje
Mija Cytaty: Dlatego czas tak powoli mija. -Karl Kraus


dlatego-czas-tak-powoli-mija
Mija Cytaty: Miłość sprawia, że czas mija niepostrzeżenie; czas sprawia, że miłość mija niepostrzeżenie. -Dorothy Parker


miłość-sprawia-że-czas-mija-niepostrzeżenie-czas-sprawia-że-miłość-mija-niepostrzeżenie
Mija Cytaty: Wszystko mija, nawet najdłuższa żmija. -Stanisław Jerzy Lec


Mija Cytaty: Pięknem jest wszystko ginące - gdy mija. -Maria Komornicka


Mija Cytaty: wszys­tko co prze­mija sta­je się kłamstwem. -thrillofit


wszys­tko-co prze­mija-sta­ ę-kłamstwem
Mija Cytaty: Nic nie mija bez echa, nawet cisza. -Stanisław Jerzy Lec


Mija Cytaty: Nic nie mija bez śladu, wszystko się odezwie. -Anonim


nic-nie-mija-bez-śladu-wszystko-ę-odezwie
Mija Cytaty: czas szyb­ko prze­mija a ty i tak mar­nu­jesz go na glu­poty .... -badtomek


czas-szyb­ko-prze­mija-a ty i tak-mar­nu­jesz-go na glu­poty
Mija Cytaty: Życie prze­mija, więc cza­su brak by od­na­leźć w nim siebie.. -AnDree


Życie-prze­mija-więc-cza­su-brak-by od­na­źć-w nim-siebie
Mija Cytaty:


Życie-jest jak fan­tazjaprze­mija-z chwilą~pa­weł-rychlica 
Mija Cytaty: Prze­mija tyl­ko to, co jest kłam­li­we. Dla praw­dy śmierć nie istnieje. -Aleksander Hercen


prze­mija-tyl­ko-to-co jest kłam­li­we-dla praw­dy-śmierć-nie istnieje
Mija Cytaty: Namiętność mężczyzny wybucha silnym płomieniem, a gdy mija, zostają tylko ruiny i zgliszcza. -Mika Waltar


namiętność-mężczyzny-wybucha-silnym-płomieniem-a-gdy-mija-zostają-tylko-ruiny-i-zgliszcza
Mija Cytaty: Bije zegar godziny, my wtedy mawiamy:


bije-zegar-godziny-my-wtedy-mawiamy-jak-ten-czas-szybko-mija-a-to-my-mijamy
Mija Cytaty: Prze­mija zima Przed­wiośnie, słońce aż lśni W ser­cu echo śpi K.A.Sz. 17.03.2016r. -Cris


prze­mija-zima-przed­wiośnie-słoń-aż lś-w-ser­cu-echo-śpi-kasz-17032016r
Mija Cytaty: To niep­rawda, że miłość prze­mija. Te­go ko­go kocha­liśmy, zaw­sze ma miej­sce w naszym sercu. -opuszczona


to niep­rawda-że miłość-prze­mija-te­go ko­go-kocha­liśmy-zaw­sze- miej­sce-w naszym-sercu