Milczenia Wisi Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Milczenia Wisi Cytaty: Na drzewie milczenia wisi jego owoc: pokój. -Artur Schopenhauer
Milczenia Wisi Cytaty: Łap za czuprynę gdy cos wisi na włosku. -Sławian Trocki
Łap-za-czuprynę-gdy-cos-wisi-na-włosku
Milczenia Wisi Cytaty: Nieunikniona śmierć jednako wisi nad wszystkimi. -Simonides
nieunikniona-śmierć-jednako-wisi-nad-wszystkimi
Milczenia Wisi Cytaty: Głupi to, który na owoc patrzą, a jak wysoko wisi, nie myśli. -Wincenty Ignacy Marewicz
głupi-to-który-na-owoc-patrzą-a-jak-wysoko-wisi-nie-myśli
Milczenia Wisi Cytaty: Człowiek niedbały jako kołnierz długi, Co darmo wisi na grzbiecie u sługi. -Mikołaj Rej
człowiek-niedbały-jako-kołnierz-długi-co-darmo-wisi-na-grzbiecie-u-sługi
Milczenia Wisi Cytaty: Pomiędzy biedą a szczęściem istnieje głęboka przepaść. Nadzieja przerzuca przez nią most, ale wisi on w powietrzu. -Heinrich Leuthold
pomiędzy-biedą-a-szczęściem-istnieje-głęboka-przepaść-nadzieja-przerzuca-przez-ą-most-ale-wisi-on-w-powietrzu
Milczenia Wisi Cytaty: Któż zmusi wiersze do milczenia? -Felix Lope De Vega Carpio
Milczenia Wisi Cytaty: Nie ma nic lepszego od milczenia. -Menander
nie-nic-lepszego-od-milczenia
Milczenia Wisi Cytaty: Tajemnice życia uczą sztuki milczenia. -Seneka
tajemnice-życia-uczą-sztuki-milczenia
Milczenia Wisi Cytaty: Nie ma nic lep­sze­go od milczenia. -Menander
nie- nic-lep­sze­go-od milczenia
Milczenia Wisi Cytaty: Niezdolność do milczenia, jest córką zwątpienia. -Tomasz z Akwinu
niezdolność-do-milczenia-jest-córką-zwątpienia
Milczenia Wisi Cytaty: Milcz albo mów coś lepszego od milczenia. -Eurypides
milcz-albo-mów-coś-lepszego-od-milczenia
Milczenia Wisi Cytaty: Niebo jak biała po­wie­rzchnia milczenia. -Krzysztof Kamil Baczyński
Milczenia Wisi Cytaty: Naj­bar­dziej obłudną wy­mowę ma zmo­wa milczenia. -Horacy Safrin
naj­bar­dziej-obłudną-wy­mowę- zmo­wa-milczenia
Milczenia Wisi Cytaty: Po roku milczenia zapominamy gadania a przyswajamy sobie mówienie. -Friedrich Nietzsche
po-roku-milczenia-zapominamy-gadania-a-przyswajamy-sobie-mówienie
Milczenia Wisi Cytaty: Gdybym był królem, zakładałbym katedry, żeby nauczyć milczenia. -Felix Lope De Vega Carpio
gdybym-był-królem-zakładałbym-katedry-żeby-nauczyć-milczenia
Milczenia Wisi Cytaty: Mil­cz, al­bo po­wiedz coś ta­kiego, co jest lep­szym od milczenia. -Pitagoras
mil­cz-al­bo-po­wiedz-coś-­kiego-co jest lep­szym-od milczenia
Milczenia Wisi Cytaty: Milcz, albo powiedz coś takiego, co jest lepszym od milczenia. -Pitagoras
milcz-albo-powiedz-coś-takiego-co-jest-lepszym-od-milczenia
Milczenia Wisi Cytaty: W Kra­kowie u Krawca Coś widzimisię Że two­ja su­kien­ka wi­si Po­wie­działa Ma­man u kraw­ca do Wisi. Gdy kra­wiec ba­dał od spo­du plisy Ma­man widzi się, że coś pros­tu­je Wisię. -awatar
w-kra­kowie-u krawca-coś-widzimisię-Że-two­ja-su­kien­ka-wi­-po­wie­działa-ma­man-u kraw­ca-do wisi-gdy-kra­wiec-ba­dał-od spo­
Milczenia Wisi Cytaty: Mędrzec zwyczajnych ludzi z rozmowy ocenia, a nadzwyczajnych mężów poznaje z milczenia. -Adam Mickiewicz
mędrzec-zwyczajnych-ludzi-z-rozmowy-ocenia-a-nadzwyczajnych-mężów-poznaje-z-milczenia
Milczenia Wisi Cytaty: Mędrzec zwycajnych ludzi z rozmowy ocenia. A nadwycajnych mężów poznaje z milczenia. -Anonim
mędrzec-zwycajnych-ludzi-z-rozmowy-ocenia-a-nadwycajnych-mężów-poznaje-z-milczenia
Milczenia Wisi Cytaty: Uczyniłem moje milczenie nieznośnym, ale to właśnie zwalniało mnie z obowiązku milczenia. -Georges Bataille
uczyniłem-moje-milczenie-nieznośnym-ale-to-właśnie-zwalniało-mnie-z-obowiązku-milczenia
Milczenia Wisi Cytaty: Najlepszą odpowiedzią na kalumnię jest wykonywanie swoich obowiązków oraz zachowanie milczenia. -George Washington
najlepszą-odpowiedzią-na-kalumnię-jest-wykonywanie-swoich-obowiązków-oraz-zachowanie-milczenia
Milczenia Wisi Cytaty: anioł miłości śpiewa nad brze­giem serca ter­ror milczenia  -Alicia Slob
anioł-miłoś-śpiewa-nad-brze­giem-serca-ter­ror-milczenia 
Milczenia Wisi Cytaty: Milczenia Boga mogą być długie, ale nigdy nie są one milczeniami zapomnienia. -Anonim
milczenia-boga-mogą-być-długie-ale-nigdy-nie-są-one-milczeniami-zapomnienia
Milczenia Wisi Cytaty: Milczeć można tylko wśród bliskich. Bo dopiero bliskie poznanie daje kredyt milczenia. -Zofia Bystrzycka
milczeć-można-tylko-wśród-bliskich-bo-dopiero-bliskie-poznanie-daje-kredyt-milczenia
Milczenia Wisi Cytaty: Sen sta­je się śmier­cią. Mil­cze­nie wy­bucha szlochem milczenia. -Jan Paweł Krasnodębski
sen-sta­ ę-śmier­ą-mil­cze­nie wy­bucha-szlochem-milczenia
Milczenia Wisi Cytaty: Do najszkodliwszych skąpców w społeczeństwie należą ludzie mądrzy mający nałóg milczenia. Do najnieznośniejszych rozrzutników - głupcy nieustannie mówiący. -Stefan Witwicki
do-najszkodliwszych-skąpców-w-społeczeństwie-należą-ludzie-mądrzy-mający-nałóg-milczenia-do-najnieznośniejszych-rozrzutników-głupcy
Milczenia Wisi Cytaty: do cze­go drążę do środka do złotego do milczenia włożyć tam miłość i nie wkładać pe­nisa, którym mogłabym pomyśleć  -liliowięc
do cze­go-drążę-do-środka-do-złotego-do-milczenia-włożyć-tam-miłość-i-nie wkładać-pe­nisa-którym mogłabym-pomyść 
Milczenia Wisi Cytaty: W tajemnicy każdego człowieka istnieje wewnętrzny krajobraz: z nietkniętymi równinami, z wąwozami milczenia, z niedostępnymi górami, z ukrytymi ogrodami. -Antoine De Saint - Exupery
w-tajemnicy-każdego-człowieka-istnieje-wewnętrzny-krajobraz-z-nietkniętymi-równinami-z-wąwozami-milczenia-z-niedostępnymi-górami-z-ukrytymi
Milczenia Wisi Cytaty: Nie znając obcego języka, nie zrozumiesz nigdy milczenia cudzoziemców. -Stanisław Jerzy Lec
nie-znając-obcego-języka-nie-zrozumiesz-nigdy-milczenia-cudzoziemców
Milczenia Wisi Cytaty: Ucz się milczenia. Cisza jest jak balsam. Słowami można się zadławić. -Wacław Buryła
ucz-ę-milczenia-cisza-jest-jak-balsam-słowami-można-ę-zadławić
Milczenia Wisi Cytaty: Sztuka milczenia jest większa niż sztuka mówienia. -Artur Schopenhauer
sztuka-milczenia-jest-większa-ż-sztuka-mówienia
Milczenia Wisi Cytaty: Rozumny: Rozumny najczęściej korzysta z prawa milczenia. -Jerzy Szulc
rozumny-rozumny-najczęściej-korzysta-z-prawa-milczenia
Milczenia Wisi Cytaty: Filmy mówione? Możecie napisać, że ich nie cierpię. One zniweczą najstarszą sztukę świata, sztukę pantomimy. One unicestwią wielkie piękno milczenia. -Charles Chaplin
filmy-mówione-możecie-napisać-że-ich-nie-cierpię-one-zniweczą-najstarszą-sztukę-świata-sztukę-pantomimy-one-unicestwią-wielkie-piękno