Mitologizowania Własnych Cytaty

Mitologizowania Własnych Cytaty: Miłość, sama przez się, ma skłonności do stwa-rzania legendy i mitologizowania własnych początków. -Milan Kundera


miłość-sama-przez-ę-skłonnoś-do-stwa-rzania-legendy-i-mitologizowania-własnych-początków
Mitologizowania Własnych Cytaty: Życie człowieka do pewnego wieku składa się z własnych trosk i własnych przyjemności, zaś na starość - z własnych trosk i cudzych przyjemności. -Magdalena Samozwaniec


Życie-człowieka-do-pewnego-wieku-składa-ę-z-własnych-trosk-i-własnych-przyjemnoś-zaś-na-starość-z-własnych-trosk-i-cudzych-przyjemnoś
Mitologizowania Własnych Cytaty: Czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów. -Anonim


czytanie-to-jest-odnajdywanie-własnych-bogactw-i-własnych-możliwoś-przy-pomocy-cudzych-słów
Mitologizowania Własnych Cytaty: Zacznij od własnych Larów. -Anonim


zacznij-od-własnych-larów
Mitologizowania Własnych Cytaty: Do własnych ambicji nigdy się nie dorośnie. -Stefan Pacek


do-własnych-ambicji-nigdy-ę-nie-dorośnie
Mitologizowania Własnych Cytaty: Grzeczność - sztuka dokonania wyboru we własnych myślach. -Anne Louise Stael - Holstein


Mitologizowania Własnych Cytaty: Mówienie o własnych wadach już jest pocieszające. -Aleksander Dumas


mówienie-o-własnych-wadach-już-jest-pocieszają
Mitologizowania Własnych Cytaty: O własnych stój siłach - nie zaś podtrzymywany. -Marek Aureliusz


o-własnych-stój-łach-nie-zaś-podtrzymywany
Mitologizowania Własnych Cytaty: Oprócz win własnych innego prawdziwego nieszczęścia nie ma. -Adam Mickiewicz


oprócz-win-własnych-innego-prawdziwego-nieszczęścia-nie
Mitologizowania Własnych Cytaty: Mędrzec jest sędzią wewnętrznym swoich własnych postępków. -Maurice Maeterlinck


mędrzec-jest-sędzią-wewnętrznym-swoich-własnych-postępków
Mitologizowania Własnych Cytaty: Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. -Niccolo Machiavelli


politykowi-nie-wolno-być-niewolnikiem-własnych-słów
Mitologizowania Własnych Cytaty: Każdy ma prawo być szczęśliwym na swoich własnych warunkach. -Frank Zappa


każdy-prawo-być-szczęśliwym-na-swoich-własnych-warunkach
Mitologizowania Własnych Cytaty: I z własnych grzechów można stworzyć wcale niezłą religię. -Zbigniew Waydyk


i-z-własnych-grzechów-można-stworzyć-wcale-niezłą-religię
Mitologizowania Własnych Cytaty: Bywają specjaliści od pilnowania własnych praw i cudzych obowiązków. -Tadeusz Kotarbiński


bywają-specjaliś-od-pilnowania-własnych-praw-i-cudzych-obowiązków
Mitologizowania Własnych Cytaty: Człowiek nie znosi w innych przede wszystkim wad własnych. -Henryk Sienkiewicz


człowiek-nie-znosi-w-innych-przede-wszystkim-wad-własnych
Mitologizowania Własnych Cytaty: Nie sposób być zbyt ostrożnym w wyborze własnych wrogów. -Oscar Wilde


nie-sposób-być-zbyt-ostrożnym-w-wyborze-własnych-wrogów
Mitologizowania Własnych Cytaty: Niekoniecznie musimy usuwać cudze zbrodnie przy pomocy własnych. -George Bernard Shaw


niekoniecznie-musimy-usuwać-cudze-zbrodnie-przy-pomocy-własnych
Mitologizowania Własnych Cytaty: Jedyny sposób zapobieżenia zazdrości, to zasłużyć na przedmiot własnych pożądań. -Pierre Charron


jedyny-sposób-zapobieżenia-zazdroś-to-zasłużyć-na-przedmiot-własnych-pożądań