Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty

Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: przyjdź i nas­trój mnie czysto głośno amplifikatornią jes­tem dziś ja włącz wyłącz roz­strój mnie  -dooorotis


przyjdź-i-nas­trój-mnie-czysto-głośno-amplifikatornią-jes­tem-dziś-ja-włącz-wyłącz-roz­strój-mnie 
Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Nie istnieją żadne działania czysto intelektualne, ani żadne działania czysto uczuciowe. Zawsze i wszędzie w zachowaniach związanych z przedmiotami czy osobami uczestniczą oba elementy. Ponieważ każdy z nich zakłada drugi. Miłość zakłada zrozumienie. -Jean Piaget


Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Krzycząc głośno: `W ta­kim ra­zie odejdź,nie pot­rze­buje Cię ! `  .. głucho wołam, abyś mnie nie zos­ta­wiał sa­mej. Wte­dy pragnę tyl­ko te­go abyś mnie czu­le po­całował, za­tonął w moich przes­traszo­nych oczach i od­garnął kos­myk ka­kaowych, kręco­nych włosów z mych różanych policzków. -bluecaffe


Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Geniusz bez teki to nasz czysto nadwiślański płód. -Henryk Sienkiewicz


geniusz-bez-teki-to-nasz-czysto-nadwiśński-płód
Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Czysto logiczne rozumowanie nie da nam żadnej wiedzy o realnym świecie. -Albert Einstein


czysto-logiczne-rozumowanie-nie-da-nam-żadnej-wiedzy-o-realnym-świecie
Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Dzieciństwo jest jak zatarte oblicze na złotej monecie, która dźwięczy czysto. -Tadeusz Różewicz


dzieciństwo-jest-jak-zatarte-oblicze-na-złotej-monecie-która-dźwięczy-czysto
Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Kochać czysto, to zgodzić się na dystans, to czcić dystans między sobą i istotą kochaną. -Simone Weil


kochać-czysto-to-zgodzić-ę-na-dystans-to-czcić-dystans-między-sobą-i-istotą-kochaną
Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Ktoś płakał głośno. Czy to byłem ja?  -M » Ian McEwan » Betonowy ogród


Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Dzwoniącym zbyt głośno ostrogami podsuwa się papucie. -Zbigniew Waydyk


dzwoniącym-zbyt-głośno-ostrogami-podsuwa-ę-papucie
Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Przyjaciel - ktoś, przed kim można głośno myśleć. -Ralph Waldo Emerson


Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Nie wystarczy śmiało myśleć, trzeba to głośno wykrzyczeć. -Anonim


nie-wystarczy-śmiało-myść-trzeba-to-głośno-wykrzyczeć
Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Przy­jaciel - ktoś, przed kim można głośno myśleć. -Ralph Waldo Emerson


przy­jaciel- ktoś-przed-kim-można-głośno-myść
Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Trąby jerychońskie grały jedynie głośno ale nic konkretnego. -Władysław Grzeszczyk


trąby-jerychońskie-grały-jedynie-głośno-ale-nic-konkretnego
Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: cicha nadzieja głośno krzyczy każdym wy­powie­dzianym słowem  -AlexWolf


cicha-nadzieja-głośno-krzyczy-każdym-wy­powie­dzianym-słowem 
Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: To kim jesteś krzyczy tak głośno, że nie słyszę co mówisz. -Ralph Waldo Emerson


to-kim-jesteś-krzyczy-tak-głośno-że-nie-słyszę-co-mówisz
Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Dobroć jest cichym czynieniem tego, o czym inni głośno mówią. -Friedl Beutelrock


dobroć-jest-cichym-czynieniem-tego-o-czym-inni-głośno-mówią
Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Róg obfitości lepiej cicho ssać niż głośno w niego dąć. -Aleksander Kumor


róg-obfitoś-lepiej-cicho-ssać-ż-głośno-w-niego-dąć
Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty:


człowieku-spójrz-w górę-i po­wiedz-głośno-so­bie-mam-siŁĘ-~pa­weł-rychlica