Mnie Dlaczego Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Mnie Dlaczego Cytaty: Szukałem Boga... i nagle przyszedł nieoczekiwany jak żurawiny po pierwszym mrozie z sercem pomiędzy jedną ręką a drugą i powiedział: dlaczego mnie szukasz, na mnie trzeba czasem poczekać. -Jan Twardowski
szukałem-boga-i-nagle-przyszedł-nieoczekiwany-jak-żurawiny-po-pierwszym-mrozie-z-sercem-pomiędzy-jedną-ręką-a-drugą-i-powiedział-dlaczego
Mnie Dlaczego Cytaty: Nie uczyniłeś mnie jąkałą kuternogą karłem epileptykiem hermafrodytą koniem mchem ani niczym z fauny i flory Dzięki Ci za to Panie Ale dlaczego uczyniłeś mnie polakiem? -Andrzej Bursa
nie-uczyniłeś-mnie-jąkałą-kuternogą-karłem-epileptykiem-hermafrodytą-koniem-mchem-ani-niczym-z-fauny-i-flory-dzięki-ci-za-to-panie-ale
Mnie Dlaczego Cytaty: Gdy daję biednym chleb, nazywają mnie świętym. Gdy pytam, dlaczego biedni nie mają chleba, nazywają mnie komunistą. -Helder Camara abp
gdy-daję-biednym-chleb-nazywają-mnie-świętym-gdy-pytam-dlaczego-biedni-nie-mają-chleba-nazywają-mnie-komunistą
Mnie Dlaczego Cytaty: ...czekam ...odchodzę ...płynę ...czas po­nosi mnie...dlaczego?   -Uriel
czekam-odchodzę-płynę-czas-po­nosi-mniedlaczego- 
Mnie Dlaczego Cytaty: Pat­rzę na was i na siebie Słucham słów Żyjąc w niebie Cze­mu mnie py­tasz dlaczego Po co mi to robisz Ja tyl­ko obserwuje Lecz pa­miętaj o mnie Wzrok od­wrócisz I brak spoj­rze­nia się wkra­da Tańczmy więc ślepo  -Ciepłylolo
Mnie Dlaczego Cytaty: Jes­tem go­towy, nie py­taj mnie dlaczego. Błądzę wciąż we mgle. -CЯuelCOMA
jes­tem-go­towy-nie-py­taj-mnie-dlaczego-błądzę-wciąż-we mgle
Mnie Dlaczego Cytaty: - Mat­ka kar­miła mnie opo­wieściami o ideal­nej miłości, a wiara w ideały to ciężkie ka­lec­two. - Dlaczego? - Bo wówczas bar­dzo wy­soko us­ta­wiasz poprzeczkę. -Nicholas Sparks
 mat­ka-kar­miła-mnie-opo­wieściami-o ideal­nej-miłoś-a wiara-w ideały-to ężkie-ka­lec­two-dlaczego-bo wówczas-bar­dzo
Mnie Dlaczego Cytaty: A: Nig­dy nie całuje się na pier­wszej randce. K: Dlaczego? A: Bo jak mi się spo­dobasz to się za­kocham i pew­nie mnie zranisz. K: Nie zranie. tydzień później zranił. -Nieistniejąca
a nig­dy-nie całuje ę-na pier­wszej-randce-k-dlaczego-a-bo jak mi ę-spo­dobasz-to ę-za­kocham-i pew­nie-mnie-zranisz-k-nie-zranie
Mnie Dlaczego Cytaty: Czasem zadajemy sobie pytanie, dlaczego szczęście tak długo zwlekało, dlaczego nie przyszło wcześniej, ale jeśli pojawia nam się znienacka, jak w tym przypadku, kiedy już na nie nie czekaliśmy, wtedy najprawdopodobniej nie będziemy wiedzieli, co robić, i chodzi nie tyle o wybór pomiędzy śmiechem i płaczem, ile o tajemną wewnętrzną trwogę, na myśl, że być [...] -José Saramago
Mnie Dlaczego Cytaty: Może to być nasze pier­wsze zwy­cięstwo, równie dob­rze może być też ostatnie Da­lej ludzie będą mu­sieli cierpieć Da­lej będą mu­sieli ginąć – nie py­taj mnie dlaczego. * This could be the fir­st trum­pet, might as well be the last Ma­ny mo­re will ha­ve to suffer Ma­ny mo­re will ha­ve to die dont ask me why  -zezulec
Mnie Dlaczego Cytaty: Tak mnie to bo­li...Bo­li mnie to, że wszys­tko, co się wokół kręci, nie do­tyczy mnie. Jes­tem sa­ma. Sa­ma z chorą wyob­raźnią, która wpędza mnie w obłęd. Sa­ma, choć pełno wokół mnie ludzi. -Breath
Mnie Dlaczego Cytaty: Uczę się patrzeć. Nie wiem, dlaczego wszystko głębiej wchodzi we mnie, a nie zatrzymuje się w tym miejscu, gdzie się dawniej zawsze kończyło. Posiadam wnętrze, o którym nie wiedziałem. Wszystko tam teraz wchodzi. Nie wiem, co tam się dzieje. -Rainer Maria Rilke
Mnie Dlaczego Cytaty: Przyjdź do mnie.... Świadomie... Bądź... Bądź przy mnie zawsze... Mów szeptem... Po cichu... Tak... Roz­pal me serce... Tyl­ko Ty mnie znasz... Ty wszys­tko o mnie wiesz... Tyl­ko Ty ro­zumiesz mnie... Tyl­ko z Tobą ma to sens... -to_tylko__ja
Mnie Dlaczego Cytaty: Dlaczego wszystko, co sprawia nam radość, wszystko, czemu przypisujemy urok piękna, wszystko, co odziewamy w szatę ideału, kończy się czymś brudnym, głupim, nędznym lub śmierdzącym, dlaczego nietrwałość jest cechą absolutu, a wzniosłość i triumf nie są jego finałem? Miłość kona w znudzeniu, upodleniu lub zazdrości, dobroć w spektakularnych filantropiach, książka w składzie makulatury, poezja w ocenach szkolnych belfrów, konie wyścigowe w jatkach rzeźników, demokracja w tłumie, wolność w ZOO, sława w megalomanii, wiedza w pysze, cacka na śmietniku. -Valdemar Baldhead
Mnie Dlaczego Cytaty: Dlaczego nie karać złodziei czasu? -Zbigniew Zborowski
Mnie Dlaczego Cytaty: -(...) bo będziesz miał dzieci i będę ich ciocią i będę ci je niańczyła. I mi­mo, że nie będę ich praw­dziwą ciocią, to będą tak na mnie mówić. Ta­ta będzie im mówił, że bar­dzo lu­bi Małgo­sie a Małgo­sia lu­bi je­go i dla­tego jest ciocią. -Nig­dy nie będziesz ciotką moich dzieci. -Dlaczego?! -Będziesz ich matką. -Derisive
Mnie Dlaczego Cytaty: Dlaczego płacz słodkim jest dla nieszczęśliwych? -Augustyn Św
dlaczego-płacz-słodkim-jest-dla-nieszczęśliwych
Mnie Dlaczego Cytaty: Wiesz, dlaczego dzwon głośny? Bo wewnątrz jest próżny. -Ignacy Krasicki
wiesz-dlaczego-dzwon-głośny-bo-wewnątrz-jest-próżny
Mnie Dlaczego Cytaty: Ten, kto ma silne DLACZEGO, zniesie każde JAK -Anthony Robbins
Mnie Dlaczego Cytaty: Dlaczego kochamy najmocniej wtedy, gdy miłość umiera? -Jerzy Andrzejewski
dlaczego-kochamy-najmocniej-wtedy-gdy-miłość-umiera
Mnie Dlaczego Cytaty: Prawdziwie kochasz wtedy, kiedy nie wiesz, dlaczego. -Lew Tołstoj
prawdziwie-kochasz-wtedy-kiedy-nie-wiesz-dlaczego
Mnie Dlaczego Cytaty: Prawdziwie kochasz wtedy, kiedy nie wiesz dlaczego. -Lew Tołstoj
prawdziwie-kochasz-wtedy-kiedy-nie-wiesz-dlaczego
Mnie Dlaczego Cytaty: Wy­pełnij mnie snami O roz­koszy bez granic Wy­pełnij po brze­gi Niemo­ral­nym westchnieniem Wy­pełnij mnie złudzeń radością Ciał kołysaniem Wy­pełnij mnie całą Wy­pełnij mnie sobą  -Deszcz
wy­pełnij-mnie-snami-o-roz­koszy-bez-granic-wy­pełnij-po brze­gi-niemo­ral­nym-westchnieniem-wy­pełnij-mnie-złudzeń-radośą-ciał
Mnie Dlaczego Cytaty: Dlaczego ludzie skarżą się na życie? Dlatego, że są niedostatecznie aktywni. -Wiera Panowa
dlaczego-ludzie-skarżą-ę-na-życie-dlatego-że-są-niedostatecznie-aktywni
Mnie Dlaczego Cytaty: Skoro ludziom do twarzy w lisach - dlaczego wieszają psy na sobie? -Elżbieta Grabosz
skoro-ludziom-do-twarzy-w-lisach-dlaczego-wieszają-psy-na-sobie
Mnie Dlaczego Cytaty: Nie ma nic innego, dlaczego warto by żyć, poza miłością. -Wim Wenders
nie-nic-innego-dlaczego-warto-by-żyć-poza-miłośą
Mnie Dlaczego Cytaty: Dlaczego doktorze lecząc innych nie leczysz się sam? -Ezop
dlaczego-doktorze-lecząc-innych-nie-leczysz-ę-sam
Mnie Dlaczego Cytaty: Dlaczego rezygnować? Tyle nieba mamy przecież nad nami. -Raoul Follereau
dlaczego-rezygnować-tyle-nieba-mamy-przecież-nad-nami
Mnie Dlaczego Cytaty: Niena­widzisz mnie za manipulacje. Po­wiesiłabyś mnie na suchej gałęzi. Za grę słów. Za nas­trój w głowie. Za to, że jestem. Za to, że mnie nie ma?  -Theo Valenty
niena­widzisz-mnie-za manipulacje-po­wiesiłabyś-mnie-na suchej-gałęzi-za-grę-słów-za-nas­trój-w głowie-za-to-że jestem-za-to
Mnie Dlaczego Cytaty: Dlaczego nie obudził się dziś w Bullerbyn, tylko w takim chlewie? -Dorota Masłowska
dlaczego-nie-obudził-ę-dziś-w-bullerbyn-tylko-w-takim-chlewie
Mnie Dlaczego Cytaty: Wciąż słońce świeci Choć już połowa września Py­tam dlaczego  -Lola_♡
wciąż-słoń-świeci-choć-już-połowa-września-py­tam-dlaczego 
Mnie Dlaczego Cytaty: Nie rozumiem, dlaczego ludzie nieustannie narzekają na obligacje a mimo to je kupują. -Sybille Bedford
nie-rozumiem-dlaczego-ludzie-nieustannie-narzekają-na-obligacje-a-mimo-to-kupują
Mnie Dlaczego Cytaty: Liczni są ci, którzy coś czy­nią, lecz nie wiedzą dlaczego. -Mencjusz
liczni-są -którzy-coś-czy­ą-lecz-nie wiedzą-dlaczego
Mnie Dlaczego Cytaty: Prag­nij mnie prag­nij mnie tu... na­tychmiast  tak jak wiesz, że te­go pragnę z sze­roko roz­warty­mi marzeniami... prag­nij mnie w cen­trum i po za nim kil­ka ra­zy prag­nij mnie trzy­mać za rękę prag­nij mnie pro­wadzić przez życie prag­nij ciągle szep­tac mo­je imię... -Wedrowiec
Mnie Dlaczego Cytaty: Dlaczego lepiej być bydlęciem, które ma pasożyty, niż pasożytem na grzbiecie bydlęcia? -Louis Aragon
dlaczego-lepiej-być-bydlęciem-które-pasożyty-ż-pasożytem-na-grzbiecie-bydlęcia