Mnie Straszna żadna Cytaty

Mnie Straszna żadna Cytaty: Kto się w opiekę poda Panu swemu A całym prawie sercem ufa Jemu, Śmiele rzec może:


kto-ę-w-opiekę-poda-panu-swemu-a-całym-prawie-sercem-ufa-jemu-Śmiele-rzec-może-mam-obrońcę-boga-nie-będzie-u-mnie-straszna-żadna-trwoga
Mnie Straszna żadna Cytaty: Sa­mot­ność to ta­ka straszna trwo­ga, ogar­nia mnie, prze­nika mnie. -Ryszard Riedel


sa­­ność-to ­ka-straszna-trwo­ga-ogar­nia-mnie-prze­nika-mnie
Mnie Straszna żadna Cytaty: Śmierć sama w sobie nie jest straszna, lecz tylko mniemanie, ze jest straszna, jest straszne. -Epiktet z Hierapolis


Śmierć-sama-w-sobie-nie-jest-straszna-lecz-tylko-mniemanie-ze-jest-straszna-jest-straszne
Mnie Straszna żadna Cytaty: Żadna inna książka nie była chętniej czytana i żadna nie wyrządziła więcej zła. -Fryderyk Nietzsche


Żadna-inna-książka-nie-była-chętniej-czytana-i-żadna-nie-wyrządziła-więcej-zła
Mnie Straszna żadna Cytaty: przyszedłeś w deszczu strugach noc po­tem była długa pa­rasol w kącie czekał lecz tyś z odejściem zwlekał od­szedłeś po­tem nagle mój okręt zwinął żagle nie straszna mi szaruga a każda noc jest długa prze­raża mnie czekanie dręczy mnie pożądanie pa­rasol da­lej czeka więc wróć ...nie zwlekaj *** Dział: Liryki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Mnie Straszna żadna Cytaty: W języku poezji, gdzie każde słowo się waży, nic już zwyczajne i normalne nie jest. Żaden kamień i żadna nad nim chmura. Żaden dzień i żadna po nim noc. A nade wszystko żadne niczyje na tym świecie istnienie. -Wisława Szymborska


Mnie Straszna żadna Cytaty: Zna­lazłam się w cichym i ciem­nym po­mie­szcze­niu. Śmier­cionośne szczu­ry jak u Ca­musa roz­noszą zarazę. Szu­kam okien, drzwi, ścian. Mam nadzieję, że jes­tem w Two­jej głowie. Straszna tu pus­tka, ale cie­sze się, że mnie tu umieściłeś... -gabpod


Mnie Straszna żadna Cytaty: Jaka to straszna rzecz życie. -Borys Pasternak


Mnie Straszna żadna Cytaty: Dos­ko­nałość jest straszna, nie ma potomstwa. -Sylvia Plath


dos­ko­nałość-jest straszna-nie  potomstwa
Mnie Straszna żadna Cytaty: Kto po morzu pływa, temu kałuża nie straszna. -Anonim


kto-po-morzu-pływa-temu-kałuża-nie-straszna
Mnie Straszna żadna Cytaty: Speszo­ny diabeł stał i czuł, jak straszna jest dobroć. -John Milton


speszo­ny-diabeł-stał-i czuł-jak straszna-jest dobroć
Mnie Straszna żadna Cytaty: Straszną jest rzeczą, kiedy dusza szybciej zmęczy się niż ciało. -Anonim


straszną-jest-rzeczą-kiedy-dusza-szybciej-zmęczy-ę-ż-ciało
Mnie Straszna żadna Cytaty: Straszną jest rzeczą, kiedy dusza szybciej zmęczy się życiem niż ciało. -Marek Aureliusz


straszną-jest-rzeczą-kiedy-dusza-szybciej-zmęczy-ę-życiem-ż-ciało
Mnie Straszna żadna Cytaty: Straszna ta miłość dro­gi Trys­tianie porówny­wal­na z ty­siącem szty­letów w ser­ce wbitych. -Lynx71


straszna- miłość-dro­gi-trys­tianie-porówny­wal­na-z ty­ącem-szty­letów-w ser­-wbitych
Mnie Straszna żadna Cytaty: Chaos jest straszną parodią bazującą na równości wszystkich! W chaosie nie posiada się własnego oblicza! -Gertrud von Le Fort


chaos-jest-straszną-parodią-bazującą-na-równoś-wszystkich-w-chaosie-nie-posiada-ę-własnego-oblicza
Mnie Straszna żadna Cytaty: Straszna to rzecz związek mężczyzny, który już nie kocha, i kobiety, która wciąż chce być kochana. -Benjamin Constant


straszna-to-rzecz-związek-mężczyzny-który-już-nie-kocha-i-kobiety-która-wciąż-chce-być-kochana
Mnie Straszna żadna Cytaty: Nieśmiertelność byłaby okrutną niegodziwością i straszną pułapką dla tych, co chcą uciec przed cierpieniem - gdyby była świadomością. -Władysław Stanisław Reymont


nieśmiertelność-byłaby-okrutną-niegodziwośą-i-straszną-pułapką-dla-tych-co-chcą-uciec-przed-cierpieniem-gdyby-była-świadomośą
Mnie Straszna żadna Cytaty: Śmierć jest lek­ka. Tyl­ko chwi­la przed zgo­nem jest straszna. -Jalu Kurek


Śmierć-jest lek­ka-tyl­ko chwi­-przed-zgo­nem-jest straszna