Mnie Ważna Cytaty

Mnie Ważna Cytaty: Gdy zo­baczyłem ją w ta­kim sta­nie miałem ochotę krzyczeć... udu­sić ją... uderzyć...przy­tulić... po­wie­dzieć, ja­ka jest dla mnie ważna. Ale tyl­ko wzruszyłem ra­miona­mi i poszedłem da­lej, mówiąc, że ta­kie jest życie... -Nefrate


Mnie Ważna Cytaty: wmówi­li ci że nic nie umiesz nic nie znaczysz nie wiesz nic że to co robisz się wypaczy że nie masz szczęścia bo świat z ciebie kpi jes­teś OSOBĄ ważną dla świata tu­taj jest także i twój dom tak jak w zegarku naj­mniej­sza śrubka jest ważna bez niej zegarek jest na złom *** Dział: Myśli nieokiełzane *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Mnie Ważna Cytaty: to ważna sprawa flirt i zabawa  -poeta wyklęty


to ważna-sprawa-flirt-i zabawa 
Mnie Ważna Cytaty: Ważną rzeczą jest stale zadawać pytania. -Albert Einstein


ważną-rzeczą-jest-stale-zadawać-pytania
Mnie Ważna Cytaty: Należy tak zorganizować życie, aby każda chwila była ważna -Iwan S. Turgieniew


należy-tak-zorganizować-życie-aby-każda-chwila-była-ważna
Mnie Ważna Cytaty: Ma­tema­tyka nie jest tak ważna, za jaką się ją uważa. -P » Terry Pratchett » Mort


Mnie Ważna Cytaty: Należy tak organizować życie aby każda chwila była ważna. -Iwan Turgieniew


należy-tak-organizować-życie-aby-każda-chwila-była-ważna
Mnie Ważna Cytaty: Awa­ria w e l e k t r o w n i może być tak po­ważna, że zgasną na­wet świece... -nicola-57


awa­ria-w e l e k t r o w n i może-być-tak-po­ważna-że zgasną-na­wet-świece
Mnie Ważna Cytaty: Po­bożność jest niez­wykle ważna, ale ro­zumu nie zastąpi. -Józef Stanisław Tischner


po­bożność-jest niez­wykle-ważna-ale-ro­zumu-nie zastąpi
Mnie Ważna Cytaty: Wycho­wanie - to rzecz po­ważna; mu­si się w nim mie­szać przyk­rość z przyjemnością. -Arystoteles


wycho­wanie- to rzecz-po­ważna-mu­ ę-w nim-mie­szać-przyk­rość-z przyjemnośą
Mnie Ważna Cytaty: Tak mnie to bo­li...Bo­li mnie to, że wszys­tko, co się wokół kręci, nie do­tyczy mnie. Jes­tem sa­ma. Sa­ma z chorą wyob­raźnią, która wpędza mnie w obłęd. Sa­ma, choć pełno wokół mnie ludzi. -Breath


Mnie Ważna Cytaty: Zwycięstwo jest rzeczą ważną, lecz najważniejszy jest udział w walce. -Dave Weinbaum


zwycięstwo-jest-rzeczą-ważną-lecz-najważniejszy-jest-udział-w-walce
Mnie Ważna Cytaty: Starzejący się ludzie są jak mu­zeum: nieważna jest fa­sada, ważna jest zawartość. -Jeanne Moreau


starzejący ę-ludzie-są jak mu­zeum-nieważna-jest fa­sada-ważna-jest zawartość
Mnie Ważna Cytaty: Starzejący się ludzie są jak muzea: nieważna jest fasada, ważna jest zawartość. -Jeanne Moreau


starzejący-ę-ludzie-są-jak-muzea-nieważna-jest-fasada-ważna-jest-zawartość
Mnie Ważna Cytaty: Krytycy filmowi mają dziś ważną misję wyjaśnienia publiczności, dlaczego nigdy nie będzie ona w stanie zrozumieć żadnego filmu. -Clair Ren


krytycy-filmowi-mają-dziś-ważną-misję-wyjaśnienia-publicznoś-dlaczego-nigdy-nie-będzie-ona-w-stanie-zrozumieć-żadnego-filmu
Mnie Ważna Cytaty: W końcu zde­cydo­wałam się,by po­wie­dziec Ci co czuję,ale Ty mówiłeś tyl­ko o tym ja­ka ona jest dla Ciebie ważna... -anja


w końcu-zde­cydo­wałam-ęby-po­wie­dziec-ci co czujęale-ty mówiłeś-tyl­ko-o tym-ja­ka-ona-jest dla-ciebie-ważna
Mnie Ważna Cytaty: Jak po­ważna jest codzien­ność trze­ba się prze­konać na włas­nych pęcherzach. Z cyk­lu po­wieści


jak-po­ważna-jest codzien­ność-trze­ba ę-prze­konać-na włas­nych-pęcherzach-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Mnie Ważna Cytaty: Przyjdź do mnie.... Świadomie... Bądź... Bądź przy mnie zawsze... Mów szeptem... Po cichu... Tak... Roz­pal me serce... Tyl­ko Ty mnie znasz... Ty wszys­tko o mnie wiesz... Tyl­ko Ty ro­zumiesz mnie... Tyl­ko z Tobą ma to sens... -to_tylko__ja