Mniej Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Mniej Cytaty: Co łatwiejsze, to mniej piękne, a co mniej piękne, to mniej prawdziwe także. -Narcyza Żmichowska
co-łatwiejsze-to-mniej-piękne-a-co-mniej-piękne-to-mniej-prawdziwe-także
Mniej Cytaty: Im ktoś mniej myśli o sobie samym, tym mniej jest nieszczęśliwy. -Diane
im-ktoś-mniej-myśli-o-sobie-samym-tym-mniej-jest-nieszczęśliwy
Mniej Cytaty: Życie to ciągłe pożąda­nie - im mniej prag­nień, tym mniej życia. -Feliks Chwalibóg
Życie-to ągłe-pożąda­nie- im mniej-prag­nień-tym-mniej-życia
Mniej Cytaty: Język żmii mniej jest szkodliwy od języka oszczercy, a złote łuski grzechotnika mniej straszne są od sakiewki ciemiężyciela. -Henry Fielding
język-żmii-mniej-jest-szkodliwy-od-języka-oszczercy-a-złote-łuski-grzechotnika-mniej-straszne-są-od-sakiewki-ciemiężyciela
Mniej Cytaty: Trzeba na pewno mniej wytrwałości i mniej wysiłku, aby pozwolić sztuce dojrzeć, niż aby zapobiec następnie jej zgniciu. -Andre Gide
trzeba-na-pewno-mniej-wytrwałoś-i-mniej-wysiłku-aby-pozwolić-sztuce-dojrzeć-ż-aby-zapobiec-następnie-jej-zgniciu
Mniej Cytaty: Ludzie by­wają niekocha­ni by­naj­mniej nie z po­wodu swoich wad, a kocha­ni by­naj­mniej nie za swo­je zalety. -Jurij Walentinowicz Trifonow
ludzie-by­wają-niekocha­-by­naj­mniej-nie z po­wodu-swoich-wad-a kocha­-by­naj­mniej-nie za swo­-zalety
Mniej Cytaty: Wiesz co się dzieje gdy ko­goś zra­nisz? Zaczy­na cię mniej kochać. Ta­ki sku­tek mają nieos­trożne słowa. Ludzie zaczy­nają cię mniej kochać. -Arundhati Roy
wiesz-co ę-dzieje-gdy-ko­goś-zra­nisz-zaczy­na-ę-mniej-kochać-ta­ki sku­tek-mają-nieos­trożne-słowa-ludzie zaczy­nają-ę-mniej
Mniej Cytaty: Nieważne jest w moich oczach, czy człowiek będzie mniej, czy więcej po­siadał. Ważne jest, czy będzie mniej, czy bar­dziej człowiekiem. -S » Antoine de Saint-Exupéry » Twierdza
nieważne-jest w moich-oczach-czy-człowiek-będzie-mniej-czy-więcej-po­siadał-ważne jest-czy-będzie-mniej-czy-bar­dziej-człowiekiem
Mniej Cytaty: Im mniej dóbr będziecie mieli, tym więcej będziecie mogli oddać, im więcej posiadacie, tym mniej oddacie. Jeśli więc będziecie prosić w modlitwie proście o odwagę i dawajcie z siebie, dawajcie aż do bólu. Ten rodzaj dawania nazywamy miłością. -Matka Teresa z Kalkuty
Mniej Cytaty: Dobrzy ludzie są mniej dobrzy, a źli ludzie są mniej źli, niż to się wydaje. -Samuel Coleridge
dobrzy-ludzie-są-mniej-dobrzy-a-źli-ludzie-są-mniej-źli-ż-to-ę-wydaje
Mniej Cytaty: Wszys­tko jest poezją, a naj­mniej poezją jest na­pisa­ny wier­sz; każdy jest poetą, a naj­mniej poetą jest poeta piszący wiersze. -Edward Stachura
wszys­tko-jest poezją-a naj­mniej-poezją-jest na­pisa­ny-wier­sz-każdy-jest poetą-a naj­mniej-poetą-jest poeta-piszący-wiersze
Mniej Cytaty: Jak kos­tka lodu Rozpływasz się w moich dłoniach Pod wpływem ciepła Prze­ciekasz przez palce Już nie będąc w swej postaci W której tra­fiłaś w mo­je dłonie Krop­la po krop­li cię mniej Próbu­je cię zatrzymać Za­cis­kam palce Top­niejesz mi w oczach Co­raz Ciebie mniej Masz pra­wo zmienić stan skupienia Ale mo­je dłonie są nieszczelne Wy­mykasz się i spadasz Krop­la po krop­li w dół Tracę Cię wol­no z oczu  -szpiek
Mniej Cytaty: Im większe zero, tym mniej warte. -Urszula Zybura
Mniej Cytaty: Jedz mniej! Bra­my ra­ju są wąskie. -Archibald Joseph Cronin
Mniej Cytaty: Le­piej mniej, ale lepiej. -Włodzimierz Lenin
Mniej Cytaty: Kiedy ja myślę o przyszłych cza­sach, o tych po ro­ku dwu­tysięcznym i da­lej, to nie po­doba mi się to, co widzę. Ja mam przy­jaciela. Bru­no ma na imię. On mówi tak: Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej. I ja widzę, że tak będzie w przyszłych cza­sach. Już te­raz tak zaczy­na być. Już się widzi te­go początki. Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej. -Edward Stachura
Mniej Cytaty: Im więcej przyzwyczajeń, tym mniej niezależności. -Jonathan Swift
im-więcej-przyzwyczajeń-tym-mniej-niezależnoś
Mniej Cytaty: Im mniej polityki, tym więcej wolności. -Hannah Arendt
Mniej Cytaty: Jedz mniej, bramy raju są wąskie. -Anonim
jedz-mniej-bramy-raju-są-wąskie
Mniej Cytaty: Jedz mniej! Bramy raju są wąskie. -Archibald Joseph Cronin
Mniej Cytaty: Im da­lej idziesz, tym mniej wiesz. -Lao Tse
im da­lej-idziesz-tym-mniej-wiesz
Mniej Cytaty: Kieliszek więcej, to świado­mości mniej. -Bujak Bogusław
Mniej Cytaty: Im mniej nienawiści, tym więcej zdrowia. -Ali Ibn Abi Talib
Mniej Cytaty: O pieniądzach naj­mniej myślą ci, co je mają. -Niusza
o pieniądzach-naj­mniej-myślą-co  mają
Mniej Cytaty: Im mniej słów, tym więcej myśli. -Sienki
im mniej-słów-tym-więcej-myśli
Mniej Cytaty: Im więcej krzy­ku, tym mniej racji. -MyBigDreams
im więcej-krzy­ku-tym-mniej-racji
Mniej Cytaty: Mniej wiesz - krócej będziesz przesłuchiwany. -Anonim
mniej-wiesz-krócej-będziesz-przesłuchiwany
Mniej Cytaty: Im mniej po­lity­ki, tym więcej wolności. -Hannah Arendt
im mniej-po­lity­ki-tym-więcej-wolnoś
Mniej Cytaty: Po­siada­nie znaczy mniej niż nadzieja. -Władysław Tatarkiewicz
Mniej Cytaty: Coraz więcej ludzi, człowieka jakby mniej. -Edward Stachura
coraz-więcej-ludzi-człowieka-jakby-mniej
Mniej Cytaty: Im mniej niena­wiści, tym więcej zdrowia. -Ali Ibn Abi Talib
Mniej Cytaty: Im re­cep­ta dłuższa, tym mniej zasługu­je na zaufanie. -Stanisław Breyer
im re­cep­-dłuższa-tym-mniej-zasługu­-na zaufanie
Mniej Cytaty: Mniej­sze zło jest zwyk­le trwalsze. -Wiesław Brudziński
Mniej Cytaty: Praca jest mniej nudna niż zabawa. -Charles Baudelaire
Mniej Cytaty: Naj­mniej­sze zło? Gdy go brak. -Urszula Zybura