Mniejszym Jest Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty

Mniejszym Jest Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty: Jak większe jest szczęście być zdrowym niż bogatym, tak mniejszym jest nieszczęście ubóstwo niż choroba. -Sokrates


jak-większe-jest-szczęście-być-zdrowym-ż-bogatym-tak-mniejszym-jest-nieszczęście-ubóstwo-ż-choroba
Mniejszym Jest Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty: Jak większe jest szczęście być zdro­wym niż bo­gatym, tak mniej­szym jest nie­szczęściem ubóstwo niż choroba. -Sokrates


jak-większe-jest szczęście-być-zdro­wym-ż-bo­gatym-tak-mniej­szym-jest nie­szczęściem-ubóstwo-ż-choroba
Mniejszym Jest Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty: Państwo to nic innego jak instrument opresji jednej klasy przez inną - w republice demokratycznej w nie mniejszym stopniu niż w monarchii. -Fryderyk Engels


państwo-to-nic-innego-jak-instrument-opresji-jednej-klasy-przez-inną-w-republice-demokratycznej-w-nie-mniejszym-stopniu-ż-w-monarchii
Mniejszym Jest Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty: Nieszczęście brzydkie jest bardzo - gdyż nieszczęście to jest złe, które się zrobiło, i dobre, którego się zrobić nie mogło, grzech twój, lub grzech ludzi, braci twoich. -Narcyza Żmichowska


nieszczęście-brzydkie-jest-bardzo-gdyż-nieszczęście-to-jest-złe-które-ę-zrobiło-i-dobre-którego-ę-zrobić-nie-mogło-grzech-twój-lub
Mniejszym Jest Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty: Szczęście mniej zależy od pracy niż nieszczęście od lenistwa. -Anonim


szczęście-mniej-zależy-od-pracy-ż-nieszczęście-od-lenistwa
Mniejszym Jest Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty: Dzisiejsi ludzie są głodni miłości, która jest jedyną odpowiedzią na samotność i wielkie ubóstwo. -Matka Teresa z Kalkuty


dzisiejsi-ludzie-są-głodni-miłoś-która-jest-jedyną-odpowiedzią-na-samotność-i-wielkie-ubóstwo
Mniejszym Jest Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty: Prawdziwy przyjaciel wnosi więcej w nasze szczęście niż tysiąc wrogów w nasze nieszczęście. -Marie Von Ebner - Eschenbach


prawdziwy-przyjaciel-wnosi-więcej-w-nasze-szczęście-ż-tysiąc-wrogów-w-nasze-nieszczęście
Mniejszym Jest Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty: Ubóstwo wzbogaca. -Lech Konopiński


Mniejszym Jest Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty: Ubóstwo uczy wszelkich sztuk. -Plaut


ubóstwo-uczy-wszelkich-sztuk
Mniejszym Jest Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty: Ubóstwo uczy wszel­kich sztuk. -Plaut


ubóstwo-uczy-wszel­kich-sztuk
Mniejszym Jest Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty: Ekspert to ktoś, kto ma coraz większą wiedzę w coraz mniejszym zakresie, aż wreszcie wie absolutnie wszystko o niczym. -Augustyn Bloch


ekspert-to-ktoś-kto-coraz-większą-wiedzę-w-coraz-mniejszym-zakresie-aż-wreszcie-wie-absolutnie-wszystko-o-niczym
Mniejszym Jest Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty: Wyobrażać sobie zbyt wiele to ubóstwo wyobraźni. -Anonim


wyobrażać-sobie-zbyt-wiele-to-ubóstwo-wyobraź
Mniejszym Jest Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty: Gdy pomnożycie liczbę instancji sądowych, zobaczycie, że troską ich stanie się w mniejszym stopniu wymierzenie sprawiedliwości obywatelom, w większym zaś wzajemne spory. -Montesquieu


gdy-pomnożycie-liczbę-instancji-sądowych-zobaczycie-że-troską-ich-stanie-ę-w-mniejszym-stopniu-wymierzenie-sprawiedliwoś-obywatelom-w-większym
Mniejszym Jest Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty: To nie ubóstwo nas nęka, tyl­ko prag­nienie bogactwa. -Marek Aureliusz


to nie ubóstwo-nas-nęka-tyl­ko-prag­nienie-bogactwa
Mniejszym Jest Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty: Pra­ca od­da­la od nas trzy wiel­kie niedo­le - nudę, występek i ubóstwo. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Mniejszym Jest Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty: Praca oddala od nas trzy wielkie niedole - nudę, występek i ubóstwo. -Wolter


praca-oddala-od-nas-trzy-wielkie-niedole-nudę-występek-i-ubóstwo
Mniejszym Jest Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty: Ubóstwo: Kto się ubóstwa boi, nie wart użyć bogactwa. -Karol Juliusz Weber


ubóstwo-kto-ę-ubóstwa-boi-nie-wart-użyć-bogactwa
Mniejszym Jest Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty: To jest największe nieszczęście - nie wyżyć życia. -Bruno Schulz


to-jest-największe-nieszczęście-nie-wyżyć-życia